ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

fake dân chúng lên thực hiện ngôi nhà ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung lắc 100% cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn u ám nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được đánh giá như “xương sống” của kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” là

A

há những cuộc hành binh dò xét khử.

B

tăng nhanh chóng lực lượng quân team Thành Phố Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng giải pháp “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước ta (20-12-1960) nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu giúp nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo dân chúng miền Nam thiết kế địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân kháng Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai.

Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam vẫn há đi ra cao trào “tìm Mĩ tuy nhiên tấn công, lùng ngụy tuy nhiên diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng nhập nhì mùa khô

Nội dung nào là không phải là phương án của Mĩ Lúc xây dựng tiến hành kế hoạch cuộc chiến tranh toàn thể (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt fake quân Mĩ và quân liên minh Mĩ nhập miền Nam nước ta.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh phá hủy miền Bắc phiên loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc hành binh tiến công nhập vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến tranh giành quan trọng (1961-1965), kế hoạch Chiến tranh giành toàn thể (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam nước ta sở hữu điểm mới nhất nào?

A

Quân team Mĩ nhập vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

B

Quân team Thành Phố Sài Gòn nhập vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân team Thành Phố Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mày trân quân sự chiến lược, thành công nào là của tớ chứng tỏ tớ hoàn toàn có thể vượt qua kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại 21 tháng 7 năm 1973 vẫn nêu rõ rệt trọng trách cơ phiên bản của cách mệnh miền Nam là

A

kế tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

B

gửi sang trọng cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C

hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D

gửi sang trọng tiến trình đấu tranh giành tự do nhằm thống nhất tổ quốc.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam buộc Mĩ cần tuyên tía “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung nào là tại đây không phản ánh đích thị tình hình nước ta nhập thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam đang được giải tỏa.

B

Xem thêm: chất tinh khiết là gì

Miền Nam không được giải tỏa.

C

Miền Bắc đang được giải tỏa.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân chia hạn chế thực hiện nhì miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi mang lại cuộc kháng chiến kháng Mĩ của dân chúng nước ta vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh cần rút về nước.

B

gửi cuộc kháng chiến sang trọng tiến trình vừa phải tấn công vừa phải đàm.

C

buộc Mĩ cần xong xuôi cuộc chiến tranh và lập lại tự do ở nước ta.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thế giới của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo dõi trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhì mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi nào là vẫn há đi ra kỉ nguyên vẹn mới nhất mang lại dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ nguyên vẹn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới nhất nhập kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài phó.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn kinh tế tài chính.

Lực lượng nhập vai trò hầu hết nhập kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam nước ta là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thành công “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ cần tuyên tía ngừng hẳn từng sinh hoạt kháng đập miền Bắc.

B

vượt qua thủ đoạn phá hủy công việc thiết kế CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ cần kí Hiệp quyết định Pari về xong xuôi cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

D

buộc Mĩ cần xong xuôi cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

Thắng lợi tăng thêm ý nghĩa hoàn thành xong cơ phiên bản trọng trách tấn công mang lại “Mĩ cút”, tạo nên thời cơ tiện lợi nhằm dân chúng tớ tiến bộ lên giải tỏa trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp quyết định Pari 1973 về xong xuôi cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ nhập thời gian 1954 - 1975 là đổi mới miền Nam nước ta thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược độc nhất.

C

thị ngôi trường xuất khẩu độc nhất.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất fake tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tớ có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của dân chúng tía nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân nước ta trong các công việc vượt qua cuộc luyện kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được đánh giá như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam nước ta đã cho chúng ta thấy sự suy giảm và bất lực của quân team Thành Phố Sài Gòn, kỹ năng can thiệp quay về vị quân sự chiến lược vô cùng giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: tính mật độ dân số

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).