x căn x 2

Đại số Ví dụ

Giải x x- căn bậc nhì của x-2=0

Bước 1

Bạn đang xem: x căn x 2

Di gửi toàn bộ những số hạng ko chứa chấp quý phái vế cần của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 1.1

Trừ ngoài cả nhì vế của phương trình.

Bước 1.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 2

Để vô hiệu lốt căn ở vế trái khoáy của phương trình, tao bình phương cả nhì vế của phương trình.

Bước 3

Rút gọn gàng từng vế của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.1

Sử dụng nhằm viết lách lại ở dạng .

Bước 3.2

Rút gọn gàng vế trái khoáy.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1.1

Áp dụng quy tắc tích số cho tới .

Bước 3.2.1.2

Bước 3.2.1.3

Bước 3.2.1.4

Nhân những số nón nhập .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1.4.1

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Bước 3.2.1.4.2

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1.4.2.1

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng.

Bước 3.2.1.4.2.2

Bước 3.2.1.5

Bước 3.3

Rút gọn gàng vế cần.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.1

Bước 3.3.1.2

Khai triển bằng phương pháp dùng Phương pháp FOIL.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.2.1

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.2.2

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.2.3

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.3

Xem thêm: có ý kiến cho rằng trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công

Rút gọn gàng và phối hợp những số hạng đồng dạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.3.1

Rút gọn gàng từng số hạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.3.1.1

Viết lại vị đặc điểm giao phó hoán của luật lệ nhân.

Bước 3.3.1.3.1.2

Nhân với bằng phương pháp với mọi số nón.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.3.1.2.1

Bước 3.3.1.3.1.2.2

Bước 3.3.1.3.1.3

Bước 3.3.1.3.1.4

Bước 3.3.1.3.1.5

Bước 3.3.1.3.1.6

Bước 3.3.1.3.1.7

Bước 3.3.1.3.2

Bước 4

Giải lần .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.1

Vì nằm tại vị trí vế cần phương trình, tao hoán thay đổi vế nhằm nó nằm tại vị trí vế trái khoáy của phương trình.

Bước 4.2

Di gửi toàn bộ những số hạng chứa chấp quý phái vế trái khoáy của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.2.1

Trừ ngoài cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.2.2

Bước 4.3

Phân tích trở nên quá số vị cách thức AC.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.3.1

Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên vẹn tuy nhiên tích số của bọn chúng là và tổng của bọn chúng là . Trong tình huống này, tích số của bọn chúng là và tổng của bọn chúng là .

Bước 4.3.2

Viết dạng đang được phân tách trở nên quá số vị những số nguyên vẹn này.

Bước 4.4

Nếu ngẫu nhiên quá số riêng biệt lẻ nào là ở vế trái khoáy của phương trình vị , toàn cỗ biểu thức tiếp tục vị .

Bước 4.5

Đặt vị và giải lần .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.5.1

Bước 4.5.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.6

Đặt vị và giải lần .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.6.1

Bước 4.6.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.7

Xem thêm: đề thpt quốc gia 2022

Đáp án ở đầu cuối là toàn bộ những độ quý hiếm thực hiện cho tới đích thị.

Bước 5

Loại quăng quật đáp án ko thực hiện cho tới đích thị.