would like to v hay ving

Cấu trúc would like (viết tắt là ‘d like) là một trong trong mỗi cấu tạo câu phổ cập vô tiếp xúc giờ Anh. Quý Khách đem vướng mắc sau would lượt thích là to tướng V hoặc V-ing? Khi này sử dụng would like? ILA tiếp tục share cho tới chúng ta cấu trúc would like một cơ hội cụ thể và dễ nắm bắt nhất nhé.

Cấu trúc would like là gì?

• Would lượt thích (‘d like) là cấu tạo dùng để làm biểu đạt ý ham muốn, sở trường và ĐK cho 1 hành vi ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Bạn đang xem: would like to v hay ving

• Would lượt thích đem nghĩa tương tự động “want” tuy nhiên được sử dụng một cơ hội lịch thiệp rộng lớn.

• Quý Khách hoàn toàn có thể sử dụng would lượt thích để mang đi ra tiếng kiến nghị hoặc mời mọc ai tê liệt.

Ví dụ:

• I would lượt thích a cup of tea. (Tôi ham muốn một tách trà.)

• We would lượt thích you to tướng join our team-building sự kiện next week. (Chúng tôi ham muốn chúng ta nhập cuộc sự khiếu nại sinh hoạt tập luyện thể của Cửa Hàng chúng tôi vô tuần cho tới.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you lượt thích + gì? Công thức và cơ hội vấn đáp câu hỏi

Cấu trúc và cách sử dụng would like

Nhiều chúng ta vướng mắc would lượt thích + gì hoặc sau would lượt thích là gì? Sau would lượt thích hoàn toàn có thể là một trong danh kể từ và cũng hoàn toàn có thể là một trong động kể từ.

1. Would lượt thích + danh từ

Would lượt thích + danh từ

Cấu trúc would like này dùng để làm biểu đạt điều gì nhưng mà mình thích. điều đặc biệt, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cấu tạo này để mang đi ra tiếng kiến nghị hoặc đòi hỏi.

Ví dụ:

• I would lượt thích a cup of coffee. (Tôi ham muốn một tách coffe.)

• I would lượt thích a large hamburger. (Tôi ham muốn một chiếc hamburger rộng lớn.)

• They would lượt thích something special tonight. (Họ ham muốn đồ vật gi tê liệt quan trọng tối ni.)

Lưu ý: S + would lượt thích = S’d lượt thích.

Ví dụ:

• Henry would lượt thích a football ticket. = Henry’d lượt thích a football ticket. (Henry ham muốn mang 1 tấm vé coi đá bóng.)

• We would lượt thích noodles for dinner. = We’d lượt thích noodles for dinner. (Chúng tôi ham muốn ăn mì vô bữa tối.)

• Ella would lượt thích a glass of water. = Ella’d lượt thích a glass of water. (Ella ham muốn một ly nước thanh lọc.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you mind: Cách kiến nghị hoặc van quy tắc lịch sự

2. Would lượt thích + động từ

Would lượt thích + động từ

Tương tự động với cấu trúc would like + danh kể từ, would lượt thích + động kể từ thể hiện tại mong ước một cơ hội sang chảnh rộng lớn.

Sau would lượt thích là to tướng Verb hoặc V-ing? Quý Khách nên lưu giữ sau would lượt thích là to tướng Verb nhé. Would lượt thích + to tướng Verb còn được sử dụng bên dưới dạng câu ngờ vực vấn để mang đi ra tiếng mời mọc, tiếng kiến nghị.

Ví dụ:

• She would lượt thích to tướng order some fruit. (Cô ấy ham muốn gọi một không nhiều trái khoáy cây.)

• Lily would lượt thích to tướng play tennis with her friends. (Lily ham muốn đánh tennis với chúng ta của cô ấy ấy.)

• Would you lượt thích to tướng join us for dinner tonight? (Bạn cũng muốn bữa tối nằm trong Cửa Hàng chúng tôi không?)

Lưu ý: Cách vấn đáp thắc mắc Would you lượt thích + N/to Verb như vậy nào?

• A: I would lượt thích + N/to Verb: Đưa đi ra ý ham muốn ví dụ.

• B: Yes, I’d love to: Thể hiện tại sự đồng ý.

• I’d love to tướng but…/No thanks: Để kể từ chối một cơ hội lịch thiệp.

3. Would lượt thích to tướng have + V2/ed

Would lượt thích to tướng have + V2/ed

Cấu trúc would lượt thích này dùng để làm nói đến một việc đang được xẩy ra vô vượt lên khứ và chúng ta đang được bỏ qua nó.

Ví dụ:

• I would lượt thích to tướng have watched TV but I had to tướng vì thế homework. (Tôi đang được ham muốn coi truyền họa tuy nhiên tôi nên thực hiện bài xích tập luyện.)

• They would lượt thích to tướng have visited their grandparents but they couldn’t. (Họ đang được ham muốn thăm hỏi các cụ tuy nhiên bọn họ ko thể.)

Sự không giống nhau thân ái “Do you like” và “Would you like”

Sự không giống nhau thân ái “Do you like” và “Would you like”

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would rather: Công thức và cách sử dụng would rather

Bài tập luyện cấu tạo would lượt thích đem đáp án

Bài tập luyện cấu tạo would lượt thích đem đáp án

1. Bài tập luyện 1: Hoàn trở thành câu sau sử dụng cấu tạo would like

1. He………….. different. (not / her / be)

2. ………….. who he is? (you / know)

3. Maybe, but I………….. there. (not / live)

4. I………….. it. (try)

5. But perhaps you………….. into the old neighbourhood again. (not / má / come down)

6. ………….. anything? (you / má / do)

7. Everybody………….. it up. (give)

8. I………….. out that story. (act)

9. I………….. it up again. (take)

10. Papa said he………….. an táo bị cắn.

11. She had been afraid that George………….. all his friends to tướng know she’d cooked it. (not)

12. I saw you go in, and I thought you………….. there for three days. (not / stay)

Đáp án

1. He wouldn’t lượt thích her to tướng be different.

2. Would you lượt thích to tướng know who he is?

3. Maybe, but I wouldn’t lượt thích to tướng live there.

4. I would lượt thích to tướng try it.

5. But perhaps you wouldn’t lượt thích má to tướng come down into the old neighbourhood again.

6. Would you lượt thích má to tướng vì thế anything?

7. Everybody would lượt thích to tướng give it up.

8. I would lượt thích to tướng act out that story.

9. I would lượt thích to tướng take it up again.

10. Papa said he would lượt thích an táo bị cắn.

11. She had been afraid that George wouldn’t lượt thích all his friends to tướng know she’d cooked it.

12. I saw you go in, and I thought you wouldn’t lượt thích to tướng stay there for three days.

2. Bài tập luyện 2: Điền cấu tạo would lượt thích, would, wouldn’t

Bài tập luyện 2

1. I’m hungry. I ………….. a hamburger, please.

2. A: ………….. you ………….. a break?

B: Yes, we ……………

3. I don’t understand this. I ………….. some advice.

4. Tom………….. to tướng go to tướng the market. He needs milk.

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây

5. A: ………….. Tom …………. to tướng go with them?

B: Yes, he …………..

6. A: Can I help you?

B: Yes, I………….. a glass of coffee.

7. My boyfriend ………….. to tướng come to tướng the buổi tiệc nhỏ tonight.

8. A: ………….. you ………….. to tướng work on Saturday?

B: No, I ……………

9. ………….. you………….. ice-cream or fruit juice?

10. A:………….. you ………….. to tướng see a gameshow?

B: No, I……………

11. What ………….. you ………….. to tướng vì thế tomorrow?

12. A: Who ………….. some candy?

B: We …………..!

Đáp án

1. I’m hungry. I would lượt thích a hamburger, please.

2. A: Would you lượt thích a break? B: Yes, we would.

3. I don’t understand this. I would lượt thích some advice.

4. Tom would lượt thích to tướng go to tướng the market. He needs milk.

5. A: Would Tom lượt thích to tướng go with them? B: Yes, he would.

6. A: Can I help you? B: Yes, I would lượt thích a glass of coffee.

7. My boyfriend would lượt thích to tướng come to tướng the buổi tiệc nhỏ tonight.

8. A: Would you lượt thích to tướng work on Saturday? B: No, I wouldn’t.

9. Would you lượt thích ice-cream or fruit juice?

10. A: Would you lượt thích to tướng see a gameshow? B: No, I wouldn’t.

11. What would you lượt thích to tướng vì thế tomorrow?

12. A: Who would lượt thích some candy? B: We would!

3. Bài tập luyện 3: Điền kể từ tương thích, vận dụng cấu tạo would like

Bài tập luyện 3: Điền kể từ quí hợp

1. What………….. you………….. to tướng eat?

2. He is thirsty. He………….. to tướng drink fruit juice.

3. We………….. to tướng buy a house.

4. She………….. to tướng go the cinema.

5. What………….. you………….. to tướng vì thế next holiday?

6. ………….. you………….. to tướng dance? No, I……………

7. ………….. you………….. to tướng give a break?

8. I………….. a cup of tea.

9. Where………….. you………….. to tướng travel most?

10. They………….. to tướng buy a siêu xe.

Đáp án

1. What would you lượt thích to tướng eat?

2. He is thirsty. He would lượt thích to tướng drink fruit juice.

3. We would lượt thích to tướng buy a house.

4. She would lượt thích to tướng go the cinema.

5. What would you lượt thích to tướng vì thế next holiday?

6. Would you lượt thích to tướng dance? No, I wouldn’t.

7. Would you lượt thích to tướng give a break?

8. I’d lượt thích a cup of tea.

9. Where would you lượt thích to tướng travel most?

10. They would lượt thích to tướng buy a siêu xe.

4. Bài tập luyện 4: Chọn đáp án đúng

Bài tập luyện 4: Chọn đáp án đúng

1. They’d lượt thích to tea / tea for lunch.

2. He’d lượt thích to drink / drink some coffee.

3. Would you lượt thích to dance / dance?

4. What would you lượt thích to drink /drink?

5. I would lượt thích to a burger / a burger.

6. I’d lượt thích to go / go Vietnam.

7. I would lượt thích to sleep /sleep.

8. We would lượt thích to coffee / coffee.

9. The dog would lượt thích to play / play a game.

10. Where would you lượt thích to live / live?

Đáp án 

1. tea2. to tướng drink3. to tướng dance4. to tướng drink5. a burger
6. to tướng go7. to tướng sleep8. coffee9. to tướng play10. to tướng live

5. Bài tập luyện 5: Trả tiếng những thắc mắc sau, sử dụng cấu tạo would like

1. Where would she lượt thích to tướng travel?

2. Where would you lượt thích to tướng live?

3. What would you lượt thích to tướng have for breakfast?

4. Who would you lượt thích to tướng meet?

5. Would you lượt thích to tướng live in a thành phố or a village?

Đáp án

1. She’d lượt thích to tướng travel Thành Phố New York.

2. I’d lượt thích to tướng live in Istanbul.

3. He’d lượt thích to tướng have some toast.

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

4. I would lượt thích to tướng meet Madonna.

5. I’d lượt thích to tướng live in thành phố.

Trên đó là cơ hội dùng cấu trúc would like và bài xích tập luyện được đặt theo hướng dẫn. Would lượt thích là cấu tạo được dùng cực kỳ phổ cập vô tiếp xúc hằng ngày. Để tách lầm lẫn và vướng lỗi khi sử dụng cấu tạo này, chúng ta nên nắm rõ những vấn đề bên trên trên đây. Chúc chúng ta có thể dùng nhuần nhuyễn cấu trúc would like nhé.