when they for the beach

. When they _________ for the beach the sun was shining, but by the time they arrived it had clouded over.

Bạn đang xem: when they for the beach

A. went out

B. went off

C. mix off

D. left out

Đáp án C

go out: ra bên ngoài.đình công,tắt(đèn)
set off: khởi hành
go off: nổ tung, rung(chuông báo thức), tách ngoài
leave out: loại bỏ,loại trừ
Dịch nghĩa: Khi bọn họ xuất phát chuyến hành trình đại dương,trời vẫn tồn tại sáng sủa tuy nhiên khi bọn họ cho tới điểm thì trời tiếp tục ăm ắp mây bao phủ

Phùng Thị Xuân thương mix off xuất phát . 23/3/2017

. 23/03/2017

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

Nguyen Xuan Huy mix out/off: khởi hànhset out/offset out/offset out/off . 17/2/2017

. 17/02/2017

Cao Thị Quế mix off : xuất phát mix off : xuất phát . 30/12/2016

. 30/12/2016

Hoàng Anh mix out/off xuất phát 29/12/2016

. 29/12/2016

Nguyễn Thành Long mix off : khoi khô hanh . 6/5/2016

1 Trả điều . 06/05/2016

Minh Ngọc mix off là xuất phát, còn for ở đấy là giới kể từ lên đường với cụm chỉ xứ sở, ko tương quan cho tới động kể từ các bạn nhé . 26/10/2015

. 26/10/2015

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

Linh mix off for là? . 26/10/2015

1 Trả điều . 26/10/2015

. went out là ra bên ngoài ,k đích vs văn cảnh nên k được các bạn ạ . 23/10/2015

. 23/10/2015

Lê Tấn Lực sao A ko được nhỉ? . 23/10/2015

1 Trả điều . 23/10/2015