vùng nuôi tôm lớn nhất nước ta là

Câu hỏi:

18/07/2020 13,653

Bạn đang xem: vùng nuôi tôm lớn nhất nước ta là

B. Đồng vày sông Cửu Long.

Đáp án chủ yếu xác

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: B

Giải thích: Đồng vày sông Cửu Long là vùng nuôi tôm lớn số 1 toàn quốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuận lợi về kinh tế tài chính - xã hội so với ngành thủy sản VN là

A. bờ biển cả nhiều năm, vùng độc quyền kinh tế tài chính to lớn.

B. vùng biển cả sở hữu mối cung cấp lợi thủy hải sản khá đa dạng.

C. thị ngôi trường vô và ngoài nước về thủy sản không ngừng mở rộng.

D. có nhiều chống tiện nghi cho tới nuôi trồng thủy sản..

Câu 2:

Hai tỉnh chiếm khoảng 1/2 diện tích S mặt mày nước tiếp tục dùng nhằm nuôi trồng thủy sản ở VN là

A. Cà Mau, Kiên Giang.

B. Bạc Liêu, Ga Tre..

C. Cà Mau, Tệ Bạc Liêu.

D. Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang trăng tròn, cho thấy thêm tỉnh Quảng Bình có mức giá trị phát triển thủy sản vô tổng vốn phát triển nông – lâm – ngư nghiệp ở tại mức là

A. Dưới 5 %.

B. Từ 5 – 10%.

C. Từ bên trên 10 cho tới 20%.

Xem thêm: x1^2+x2^2

D. Từ bên trên trăng tròn cho tới 30%.

Câu 4:

Giải pháp cần thiết nhất nhằm cải tiến và phát triển đánh bắt cá xa xôi bở ở nước ta

A. Tăng cường tàu thuyền sở hữu năng suất rộng lớn, chuẩn bị tiến bộ.

B. Mở rộng lớn thị ngôi trường xuất khẩu.

C. Ngăn ngăn đánh bắt cá vày hóa học nổ, xung năng lượng điện, lưới giắt nhỏ.

D. Xây dựng và tăng cấp những cảng biển cả, xí nghiệp chế thay đổi.

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tấn)

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

Theo số liệu ở trên bảng bên trên, đánh giá nào là tại đây trúng về sản lượng thuỷ sản của VN vô tiến độ 2000 – 2015?

A. Tổng sản lượng thuỷ sản tăng vội vàng 5,5 thứ tự vô tiến độ 2000 – năm ngoái.

B. Sản lượng thuỷ sản khai quật tăng thời gian nhanh rộng lớn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng

C. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng thời gian nhanh và vượt lên sản lượng thuỷ sản khai quật vô tiến độ 2010 – năm ngoái.

D. Sản lượng thuỷ sản khai quật luôn luôn rung rinh ưu thế vô tổ chức cơ cấu tổng sản lượng thuỷ sản của VN.

Câu 6:

Thuận lợi đa phần cho tới việc nuôi trồng thuỷ sản là

A. Bờ biển cả nhiều năm và vùng độc quyền kinh tế tài chính trên biển khơi rộng lớn.

B. Dọc bờ biển cả sở hữu bến bãi triều, váy đầm phá huỷ, cánh rừng ngập đậm.

C. Có màng lưới sông ngòi dằng dịt.

Xem thêm: biển nào không cho phép ô tô con vượt

D. Có nhiều ao hồ nước, sông ngòi, những dù trũng.