vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 43


Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Tổng hợp ý đề đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 43

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Cho hình vuông vắn ABCD sở hữu cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy theo lần lượt những trung điểm M, N, P.., Q. Nối tư điểm ê và để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông sở hữu diện tích S đều nhau.

  Diện tích từng tam giác bởi vì tích chừng nhiều năm nhị cạnh góc vuông phân tách cho tới 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bởi vì diện tích hình vuông vắn ABCD trừ chuồn tổng diện tích S các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- Tìm tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD tớ lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân tách cho tới diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, P.., Q theo lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và AD nên tớ sở hữu :

                  AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

                  4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

                 2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Ta thấy những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ sở hữu diện tích S đều nhau.

Diện tích tứ giác MNPQ là :

                  16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

                 \(\displaystyle 8 : 16  = {1 \over 2}\)

                                         Đáp số :  \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Quảng cáo

Bài 2

Cho hình mặt mũi bao gồm hình chữ nhật ABCD sở hữu AD = 2dm và 50% hình tròn trụ tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích S phần tiếp tục tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều nhiều năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ cung cấp kính ⨯ 3, 14) : 2.

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu nửa đường kính OD = 2 dm, chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O là :

Xem thêm: muốn tính chu vi hình bình hành

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần tiếp tục tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

                    Đáp số : 1,72dm2.

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) sở hữu AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhị hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) Diện tích từng hình tam giác ê. 

b) Tỉ số xác suất của diện tích S hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình thang ABCD = (đáy rộng lớn + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- Diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- Diện tích tam giác ABC = diện tích S hình thang ABCD – diện tích S tam giác ADC.

- Để lần tỉ số xác suất của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC tớ lần thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp sau đó nhân thương tìm kiếm ra với 100 và thêm thắt kí hiệu % vô phía bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang ABCD là :

 \(\displaystyle {{\left( {20 + 40} \right) \times 30} \over 2} = 900\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ADC là :

 \(\displaystyle {{40 \times 30} \over 2} = 600\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ABC là :

\(900 – 600 = 300 (cm^2)\)

b) Tỉ số xác suất của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC là :

 \(300 : 600 = 0,5 = 50\% \) 

Đáp số : a) Diện tích tam giác ABC : \(300cm^2\) ;

                  Diện tích tam giác ADC : \(600cm^2 \)

                   b) \(50\% \).                                 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài bác luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 117 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 116 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10km

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.