vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 161


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài bác 161 : Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 161

Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 4,5m và độ cao 3,8m. Người tao quét dọn vôi xà nhà và tứ bức tường chắn phía nhập chống. thạo rằng diện tích S những cửa ngõ vì thế 8,6m2, hãy tính diện tích S cần thiết quét dọn vôi.

Phương pháp giải:

- Diện tích trần = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Diện tích 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) = chu vi đáy × chiều cao. 

- Diện tích cần thiết quét dọn vôi = diện tích S 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) + diện tích S trần – diện tích những cửa ngõ.

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung xung quanh căn chống là :

(6 + 4,5) × 2 × 3,8 = 79,8 (m2)

Diện tích xà nhà là :

6 × 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là :

79,8 + 27 – 8,6 = 98,2 (m2)

                           Đáp số : 98,2m2.

Quảng cáo

Bài 2

Một loại vỏ hộp hình lập phương (không với lắp) cạnh 15cm.

a) Tính thể tích loại vỏ hộp cơ.

b) Nếu tô toàn bộ những mặt phí ngoài của vỏ hộp cơ thì diện tích S cần thiết tô vì thế từng nào xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh;

- Vì thùng ko có nắp đậy nên diện tích S cần thiết tô vì thế 5 thứ tự một phía.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích loại vỏ hộp hình lập phương là :

15 × 15 × 15 = 3375 (cm3)

b) Vì thùng ko có nắp đậy và chỉ tô những mặt phí ngoài nên diện tích S cần thiết tô vì thế 5 thứ tự một phía.

Diện tích cần thiết tô là :

Xem thêm: cnh2n 2 + o2

15 × 15 × 5 = 1125 (cm2)

                      Đáp số : a)  3375cm3 ; 

                                 b) 1125cm2.

Bài 3

Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật với độ dài rộng ở trong tâm địa bể là : chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,8m và độ cao 1m. Khi bể không tồn tại nước, người tao gánh nước sụp nhập bể, từng gánh được 30\(l\) nước. Hỏi nên sụp nhập từng nào gánh nước bể mới mẻ chan chứa ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Đổi số đo thể tích vừa vặn tìm kiếm ra lịch sự đơn vị chức năng lít, cảnh báo tao với : 1m3 = 1000dm3 = 1000 lít.

- Tính số gánh nước cần thiết sụp nhập bể = thể tích bể : thể tích nước từng gánh nước.

Lời giải chi tiết:

Thể tích bể nước là :

1,5 × 1 × 0,8 = 1,2 (m3)

1,2m3 = 1200dm3 = 1200\(l\)

Số gánh nước cần thiết sụp nhằm bể chan chứa nước là : 

1200 : 30 = 40 (gánh).

                           Đáp số : 40 gánh nước.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 162 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 107, 108 VBT toán 5 bài bác 162 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 163 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài bác 163 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 164 : Một số dạng câu hỏi tiếp tục học tập

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài bác 164 : Một số dạng câu hỏi tiếp tục học tập với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 165 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 113, 114 VBT toán 5 bài bác 165 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 166 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 115 VBT toán 5 bài bác 166 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: fe(no3)2 + hcl

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.