vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 152


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài xích 152 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 152

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số tao quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong hoặc trừ nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc tính nằm trong và trừ thì tao tính theo thứ tự kể từ trái ngược quý phái cần. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- kề dụng đặc thù phó hoán và phối kết hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân sở hữu tổng là số bất ngờ.

- kề dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường tè học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại xuất sắc, sót lại là học viên xếp loại khoảng. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại khoảng lúc lắc từng nào tỷ lệ số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường tè học tập cơ sở hữu 400 học viên thì sở hữu từng nào học viên xếp loại khoảng ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này là 100%.

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tao tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi viết lách bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ, chú ý rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học viên xếp loại khoảng đối với số học viên toàn ngôi trường tao lấy 100% trừ lên đường tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: trắc nghiệm kinh tế chính trị

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số tỷ lệ học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường tè học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số tỷ lệ học viên đạt loại khoảng là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại khoảng là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số phù hợp của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhị số vày hiệu của nhị số, suy rời khỏi b = 0, kể từ cơ lập luận tìm kiếm ra a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta sở hữu a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài xích 153 : Phép nhân với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 154 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 154 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân tách với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 156 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài xích 156 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 157 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài xích 157 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đại học thăng log tuyển sinh 2022 điểm chuẩn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.