vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài xích 16 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Tổng ăn ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và câu nói. giải chi tiết

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

 Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào chi phí ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi đang được mang đến theo gót cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm \(1m\) vải vóc = số chi phí mua \(6m\) vải vóc \(:6\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(10m\) vải vóc = số chi phí mua \(1m\) vải vóc \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Có 100 kiểu mẫu bánh mềm chia đều cho 2 bên vô 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy với từng nào kiểu mẫu bánh mềm ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 kiểu mẫu bánh

6 vỏ hộp :   ... kiểu mẫu bánh ?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi đang được mang đến theo gót cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số kiểu mẫu bánh với trong một vỏ hộp = số kiểu mẫu bánh vô 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số kiểu mẫu bánh với vô 6 vỏ hộp = số kiểu mẫu bánh với trong một hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số kiểu mẫu bánh mềm với trong một vỏ hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số kiểu mẫu bánh mềm với vô 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 kiểu mẫu bánh.

Bài 3

Một group trồng cây, tầm cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi vô 21 ngày group ê trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi đang được mang đến theo gót cách thức "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số thân mật 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày vội vàng 7 ngày từng nào chuyến thì số cây xanh được vô 21 ngày cũng vội vàng số cây xanh được vô 7 ngày từng ấy chuyến.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

Xem thêm: điểm chuẩn đại học ngân hàng 2022

21 ngày : ... cây ?

Cách giải :

21 ngày vội vàng 7 ngày số chuyến là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây group ê trồng được vô 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã lúc này với 5000 người.

a) Với nấc tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã ê gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nấc tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã ê gia tăng từng nào người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải câu hỏi bởi cách thức "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số thân mật 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng thêm = 21 ×  tỉ số thân mật 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng thêm =  15 ×  tỉ số thân mật 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người vội vàng 1000 người số chuyến là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã ê gia tăng sau một năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã ê gia tăng sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài xích 17 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài xích 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 19 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài xích 19 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài trăng tròn : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài xích trăng tròn : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 21 : Ôn tập dượt : Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài xích 21 : Ôn tập dượt : Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cnh2n 2 + o2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.