vở bài tập toán lớp 5 bài 61


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài bác 61 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 61

Video chỉ dẫn giải

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo gót những quy tắc tiếp tục học tập về quy tắc nằm trong, quy tắc trừ, quy tắc nhân số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Ta đặt điều tính và tính như sau : 

Vậy tớ đem thành phẩm như sau :

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm : 

a) 8,37 × 10 = .....                                            39,4 × 0, 1 = .....

b) 138,05 × 100 = ....                                       420,1 × 0,01 = ....

c) 0,29 × 10 =..........                                        0,98 × 0,1 = .......

Phương pháp giải:

- Khi nhân một số trong những thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... tớ chỉ việc đem lốt phẩy của số tê liệt theo thứ tự lịch sự phía bên trái một, nhì, tía, ... chữ số.

- Khi nhân một số trong những thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; ... tớ chỉ việc đem lốt phẩy của số tê liệt theo thứ tự lịch sự phía bên phải một, nhì, tía ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 8,37 × 10 = 83,7                                          39,4 × 0, 1 = 3,94

b) 138,05 × 100 = 13805                                 420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 = 2,9                                            0,98 × 0,1 = 0,098

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mua 7m vải vóc nên trả 455 000 đồng. Hỏi mua sắm 4,2m vải vóc nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí lúc mua 1m vải vóc = số chi phí mua sắm 7m vải vóc : 7.

- Số chi phí lúc mua 4,2m vải vóc = số chi phí mua sắm 1m vải × 4,2.

- Số chi phí nên trả thấp hơn = Số chi phí lúc mua 7m vải vóc \(-\)  số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc.

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1 mét vải vóc là :

455 000 : 7 = 65 000 (đồng) 

Số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc là :

65 000 × 4,2 = 273 000 (đồng)

Số chi phí nên trả thấp hơn là :

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

                     Đáp số: 182 000 đồng.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết tiếp nhập vị trí chấm mang lại tương thích : 

Nhận xét : (a + b) × c = a × ..... + b × ..... hoặc a × c + b × c = (a + .....) × .....

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

    12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = ..................

    0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81 = ..................

    16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5 = ................

Phương pháp giải:

a) Thay những độ quý hiếm của a, b, c nhập biểu thức rồi tính độ quý hiếm biểu thức tê liệt.

Biểu thức đem lốt ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức đem quy tắc nhân và quy tắc nằm trong thì tính quy tắc nhân trước, tính quy tắc nằm trong sau.

b) kề dụng công thức: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c  hoặc a × c + b × c = (a + b) × c.

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

• 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5

   = 12,1 × (5,5 + 4,5)

   = 12,1 × 10 = 121

• 0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81

   = 0,81 × (8,4 + 2,6)

   = 0,81 × 11 = 8,91

• 16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5

   = 47,8 × (16,5 + 3,5)

   = 47,8 × 20 = 956

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 62 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài bác 62 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 63 : Chia một số trong những thập phân mang lại một số trong những ngẫu nhiên

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài bác 63 : Chia một số trong những thập phân mang lại một số trong những ngẫu nhiên với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 64 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài bác 64 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 65 : Chia một số trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000, ...

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài bác 65 : Chia một số trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000, ... với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 66 : Chia một số trong những ngẫu nhiên mang lại một số trong những ngẫu nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài bác 66 : Chia một số trong những ngẫu nhiên mang lại một số trong những ngẫu nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.