vở bài tập toán lớp 5 bài 129


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 VBT toán 5 bài bác 129 : Luyện luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Tổng hợp ý đề ganh đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 129

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a) 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

b) 8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

c) 15 giờ 2 phút – 9h 15 phút

Phương pháp giải:

*) Phép cộng:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với phép tắc nằm trong hoặc  những số bất ngờ.

- Khi tính sau từng sản phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé xíu hoàn toàn có thể quy đổi lịch sự đơn vị chức năng rộng lớn thì tao triển khai quy đổi lịch sự đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép trừ :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với phép tắc trừ các số bất ngờ.

- Khi tính sau từng sản phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo theo đuổi đơn vị chức năng nào là tê liệt ở số bị trừ nhỏ hơn số đo ứng ở số trừ thì nên quy đổi 1 đơn vị chức năng sản phẩm to hơn ngay tắp lự kề lịch sự đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi triển khai phép tắc trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Tính :

2 giờ 23 phút × 5  

6 phút 43 giây × 5

2,5 phút × 6         

10 giờ 42 phút : 2  

22,5 giờ : 6            

Phương pháp giải:

*) Phép nhân :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với phép tắc nhân những số bất ngờ.

- Khi tính sau từng sản phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé xíu hoàn toàn có thể quy đổi lịch sự đơn vị chức năng rộng lớn thì tao triển khai quy đổi lịch sự đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép phân chia : 

- Ta bịa tính như so với phép tắc phân chia những số bất ngờ.

- Chia từng số đo ở số bị phân chia cho số phân chia (theo trật tự kể từ ngược lịch sự phải).

- Khi tính sau từng sản phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một hình mẫu bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật với những độ dài rộng trong trái tim bể là : chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 3m. Trong bể, người tao quét tước xi-măng mặt mũi lòng và tư mặt mũi xung xung quanh, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi cần mất mặt từng nào thời hạn nhằm quét tước xi-măng đoạn hình mẫu bể tê liệt ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S xung xung quanh = chu vi đáy × độ cao,

- Tính diện tích S mặt mũi lòng = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S cần thiết quét tước xi-măng = diện tích S xung xung quanh + diện tích S mặt mũi lòng.

- Thời gian trá nhằm quét tước xi-măng đoạn hình mẫu bể = thời hạn nhằm quét tước đoạn 1 mét vuông × diện tích cần thiết quét tước xi-măng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cái bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

Chiều dài: 4m

Chiều rộng: 3,5m

Chiều cao: 3m

1 mét vuông: 1,5 phút

Mặt lòng và tư mặt mũi đoạn quanh: .... phút?

Bài giải

Diện tích xung xung quanh hình mẫu bể là :

(4 + 3,5) × 2 × 3 = 45 (m2)

Diện tích mặt mũi lòng hình mẫu bể là :

4 × 3,5 = 14 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước xi-măng của hình mẫu bể này là :

45 + 14 = 59 (m2)

Thời gian trá cần thiết nhằm quét tước xi-măng đoạn hình mẫu bể :

1,5 × 59  = 88,5 (phút)

                                Đáp số : 88,5 phút.

Bài 4

Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị :

Một xe hơi chuồn kể từ TP Hà Nội khi 11 giờ trưa và cho tới Vinh khi 5 giờ nửa tiếng chiều. Dọc đàng xe hơi giới hạn ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa từng điểm 15 phút.

Hỏi ko kể thời hạn giới hạn dọc đàng, xe hơi chuồn không còn quãng đàng kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh mất mặt từng nào thời hạn ?

A. 4 giờ 30 phút                                        B. 6 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                                        D. 6 giờ

Phương pháp giải:

- Đổi : 5 giờ nửa tiếng chiều = 17 giờ nửa tiếng.

- Tìm thời hạn dù tô chạy kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn giới hạn dọc đàng =  thời hạn khi xe hơi cho tới Vinh – thời hạn xe hơi xuất vạc chuồn kể từ TP Hà Nội.

- Tìm tổng thời hạn xe hơi tạm dừng = thời hạn xe hơi giới hạn ở Tỉnh Ninh Bình + thời gian trá xe hơi giới hạn ở Thanh Hóa.

- Tìm thời hạn xe hơi chuồn kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh ko kể thời hạn giới hạn = thời gian trá dù tô chạy kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn dừng – tổng thời hạn xe hơi tạm dừng.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 5 giờ nửa tiếng chiều = 17 giờ nửa tiếng.

Thời gian trá xe hơi chạy kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn giới hạn là :

               17 giờ nửa tiếng – 11 giờ = 6 giờ 30 phút

Thời gian trá xe hơi giới hạn ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là :

              15 phút + 15 phút = 30 phút

Thời gian trá xe hơi chuồn kể từ TP Hà Nội cho tới Vinh ko kể thời hạn giới hạn dọc đàng là : 

              6 giờ nửa tiếng – nửa tiếng = 6 giờ

Vậy lựa chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 130 : Vận tốc

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài bác 130 : Vận tốc với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 131 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài bác 131 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 132 : Quãng đàng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài bác 132 : Quãng đàng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 133 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài bác 133 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 134 : Thời gian trá

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài bác 134 : Thời gian trá với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.