việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

 • Câu hỏi:

   Việt Nam Quốc dân đảng là một trong những đảng chủ yếu trị theo dõi Xu thế nào?

  • A. Dân mái ấm vô sản
  • B. Dân mái ấm tư sản
  • C. Dân mái ấm tè tư sản
  • D. Dân mái ấm vô sản và tư sản

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam Quốc dân đảng là một trong những đảng chủ yếu trị theo dõi Xu thế dân mái ấm tư sản.

Mã câu hỏi: 1723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: kết quả 2.net

Môn học: Lịch Sử

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Hội nước Việt Nam cách mệnh Thanh niên được xây dựng vào
 • Cơ quan liêu ngôn luận của Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên
 • Hãy nêu rõ rệt bộ phận và địa phận hoạt động và sinh hoạt của Tân Việt cách mệnh đảng
 • Tân Việt cách mệnh đảng đang được phân hóa ra làm sao bên dưới hiệu quả của  Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên
 •  Việt Nam Quốc dân đảng là một trong những đảng chủ yếu trị theo dõi xu hướng
 • Mục chi của nước Việt Nam Quốc dân dảng
 • Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại bởi nguyên vẹn nhân khách hàng quan
 • Báo Búa liềm” là phòng ban ngôn luận của tố chức nằm trong sản nào là được xây dựng năm 1929 ở Việt Nam
 •  Đảng Cộng sản nước Việt Nam Thành lập và hoạt động là sự việc phối hợp trong những nguyên tố
 • Tại Hội nghị thống nhất phụ vương tổ chức triển khai nằm trong sản, với sự nhập cuộc của những tổ chức triển khai nằm trong sản