vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

27/05/2020 22,288

Bạn đang xem: vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

A. tài năng không ngừng mở rộng diện tích S khá rộng.

B. phần rộng lớn diện tích S khu đất phù rơi ko được bồi phủ từng năm.

C. diện tích S khu đất nông nghiệp bị hoang phí mạc hóa rộng lớn.

D. khu đất đất ở nhiều điểm bị bạc mầu.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: D

Giải thích: ĐBSH sở hữu khối hệ thống kênh mương xung quanh nên vùng khu đất nhập đê ko được bồi phủ phù rơi mới nhất từng năm, hiệu suất dùng cao. Vì vậy, khu đất bị tha hóa bạc mầu và càng ngày càng không ngừng mở rộng, thực hiện rời diện tích S khu đất nông nghiệp. Trong Lúc tài năng không ngừng mở rộng khu đất nông nghiệp ở vùng vô cùng giới hạn. Đặt rời khỏi yếu tố rộng lớn trong những việc dùng khu đất nông nghiệp ở ĐBSH.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nào là tại đây ko đúng vào khi nói đến biểu thị của mức độ xay của dân sinh so với việc cải tiến và phát triển tài chính - xã hội ở Đồng vị sông Hồng?

A. Phần rộng lớn vật liệu mang lại công nghiệp cần trả kể từ vùng không giống cho tới.

B. Bình quân diện tích S khu đất nông nghiệp bên trên đầu người thấp.

C. Việc xử lý việc thực hiện gặp gỡ nhiều nan giải, nhất là ở những TP.HCM.

D. Sản lượng hoa màu trung bình đầu người thấp.

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội về mặt mày dân ở – làm việc của Đồng vị sông Hồng là

A. dân sinh đông đúc, mối cung cấp làm việc đầy đủ và sở hữu trình độ chuyên môn.

B. mối cung cấp làm việc lớn số 1 toàn nước.

C. làm việc sở hữu trình độ chuyên môn tối đa cả nước

D. làm việc triệu tập hầu hết ở những TP.HCM rộng lớn.

Câu 3:

Hậu trái ngược của sự việc tăng thêm dân sinh nhanh chóng ở Đồng vị sông Hồng là

Xem thêm: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

A. rừng và khu đất lâm nghiệp càng ngày càng rời.

B. khu đất thổ cư và khu đất thường dùng càng ngày càng thu hẹp.

C. diện tích S khu đất canh tác trung bình đầu người càng ngày càng rời.

D. diện tích S khu đất nông nghiệp càng ngày càng được không ngừng mở rộng.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đích về kim chỉ nan di chuyển cơ cấu tổ chức nhập ngành trồng trọt ở Đồng vị sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây đồ ăn thức uống, tăng cây hoa màu.

B. Giảm tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây đồ ăn thức uống.

C. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, rời cây hoa màu.

D. Tăng tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây lâu năm.

Câu 5:

Nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường hấp phụ to lớn là thế mạnh nhằm vùng Đồng vị sông Hồng

A. xúc tiến ngành khai khoáng cải tiến và phát triển.

B. cải tiến và phát triển nhanh chóng vận tốc đô thị mới.

C. quy đổi cơ cấu tổ chức tài chính.

D. cải tiến và phát triển những ngành tài chính.

Câu 6:

Vùng nào là VN sở hữu lịch sử hào hùng khai quật bờ cõi nhiều năm nhất?

A. Đông Nam Sở.

B. Duyên Hải Nam Trung Sở.

C. Đồng vị sông Hồng.

Xem thêm: các tính từ trong tiếng anh

D. Đồng vị sông Cửu Long.