unit 2 skills 2 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 2 skills 2 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

Listening

Task 1. Does your đô thị, or the one nearest đồ sộ you, have any of these drawbacks?

(Thành phố của khách hàng hoặc 1 TP.HCM này cơ sớm nhất hạn chế chế gì không?)

- urban sprawl (sự không ngừng mở rộng khu đô thị, khu đô thị hóa)

- noise (tiếng ồn)

- high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)

- traffic jams (tắc đường)

- air pollution (ô nhiễm ko khí)

- bad weather (thời tiết xấu)

- crime (tội phạm)

- overcrowding (quá chuyển vận dân sinh, vượt lên trước tấp nập đúc)

Lời giải chi tiết:

Yes, my đô thị (Hanoi) has all of the drawbacks.

(Có, TP.HCM Thành Phố Hà Nội của tôi với toàn bộ những giới hạn này.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Listen and write the missing word in each gap.

(Nghe và ghi chép những kể từ không đủ.)

1. “Some ___________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going đồ sộ the___________, she has đồ sộ take her children đồ sộ school.

3. In the evening the ___________ is even worse.

4. Now sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough ___________ in the đô thị.

Lời giải chi tiết:

1. cities  

2. office    

3. traffic    

4. roads  

1. “Some cities have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

("Nhiều TP.HCM bắt gặp yếu tố về độc hại, tội phạm và không khí xấu xa - còn ở phía trên Shop chúng tôi bắt gặp nên ùn tắc gửi gắm thông".)

2. Before going đồ sộ the office, she has đồ sộ take her children đồ sộ school.

(Trước lúc đến cơ sở, cô ấy nên fake con cái của cô ý ấy cho tới ngôi trường.)

3. In the evening the traffic is even worse.

(Vào ban đêm giao thông vận tải vô cùng tệ.)

4. Now sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough roads in the đô thị.

(Bây giờ với rất nhiều người dân có xe hơi, và ko đầy đủ lối vô TP.HCM.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Listen again and choose the correct answer. 

(Nghe lại và lựa chọn đáp án đích thị.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go đồ sộ work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne đồ sộ go đồ sộ work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic sánh bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren't enough roads.

C. There isn't a Skytrain or metro.

Phương pháp giải:

Audio script:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours đồ sộ get there by siêu xe every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams,” she says. Before going đồ sộ the office, she has đồ sộ take her children đồ sộ school - sánh she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey đồ sộ the office

In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the đô thị centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.

But why is it sánh bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough roads in the đô thị. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the đô thị. 

Tạm dịch:

Suzanne sinh sống ở Băng Cốc với ck và nhì người con của cô ý ấy. Văn chống của cô ý ấy ở cơ hội 7km tuy nhiên cô ấy nên thất lạc 2 giờ chuồn xe cộ xe hơi hằng ngày.

"Nhiều TP.HCM bắt gặp yếu tố về độc hại, tệ nàn, hoặc không khí tệ - ở phía trên Shop chúng tôi bắt gặp nên ùn tắc gửi gắm thông", cô ấy rằng. Trước khi cho tới văn chống, cô ấy nên fake những đứa trẻ con của cô ý ấy cho tới ngôi trường - nên là cô ấy tách căn nhà kể từ 5 giờ sáng sủa. Những đứa trẻ con ngủ đến tới tận khi bọn chúng cho tới ngôi trường. Sau cơ Suzanne chính thức lịch trịch của cô ý ấy cho tới văn chống.

Vào ban đêm, gửi gắm thông  vô cùng tệ. Di gửi giao thông vận tải vô trung tâm TP.HCM nửa km là 1 trong những giờ. Trời mưa thì trọn vẹn ko dịch chuyển được.

Nhưng vì sao này lại tệ như vậy? Trước phía trên, nhiều đứa ở Băng Cốc dịch chuyển vày thuyền. Bây giờ nhiều người dân có xe hơi, và ko đầy đủ lối đi vô TP.HCM. Tàu bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm hoàn toàn có thể canh ty được một ít, tuy nhiên bọn chúng với số lượng giới hạn vô phạm vi và ko bao hàm toàn bộ những chống vô TP.HCM.

Lời giải chi tiết:

1. C    

2. A  

3. A    

4. B    

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

5. B

1. What is the most serious problem in Bangkok? - C. Traffic jams

(Vấn đề gì đang được là lo ngại nhất ở Băng Cốc? - C. Tắc nghẽn gửi gắm thông)

2. How does Suzanne go đồ sộ work? - A. By car

(Suzanne đi làm việc vày phương tiện đi lại gì? - A. phẳng phiu xe hơi.)

3. How long does it take Suzanne đồ sộ go đồ sộ work every day? - A. Two hours

(Hàng ngày Suzanne tiếp cận vị trí làm mất đi bao lâu? - A. 2 giờ.)

4. In the evening the traffic is worse.

(Giao thông vô ban đêm thì vô cùng tệ.)

5. Why is traffic sánh bad in Bangkok? - B. There aren't enough roads.

(Tại sao giao thông vận tải vô cùng tệ ở Băng Cốc? - Không với đầy đủ lối.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing 

Task 4. Read the paragraph and complete the outline below 

(Đọc đoạn văn và triển khai xong dàn ý sau.)

Living in a đô thị has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents đồ sộ happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people's health, and it also has a bad influence on the environment. More and more đô thị dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the đô thị is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute đồ sộ making đô thị life more difficult for its residents.

Outline

Topic sentence: ______________

Problem 1: ______________

Problem 2: ______________

Problem 3: ______________

Conclusion: ______________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sống vô TP.HCM với một trong những điểm yếu kém. Thứ nhất, với yếu tố ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn thương tâm giao thông vận tải. Sự tăng thêm dân sinh và con số xe cộ càng ngày càng tăng làm nên đi ra nhiều tai nạn thương tâm xẩy ra hằng ngày. Thứ nhì, độc hại bầu không khí tác động xấu đi cho tới mức độ khoẻ thế giới, và nó cũng đều có tác động xấu xa cho tới môi trường xung quanh. Ngày càng có không ít đứa ở TP.HCM nên chịu đựng đựng những yếu tố về thở. Thứ thân phụ, TP.HCM tiếng ồn, thậm chí còn vô đêm hôm. Ô nhiễm giờ ồn bởi giao thông vận tải và kể từ những công trình xây dựng kiến tạo. Tòa căn nhà luôn luôn bị đập phá bỏ và kiến tạo lại. Những nhân tố này góp thêm phần thực hiện mang đến cuộc sống của những người dân TP.HCM trở thành trở ngại rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Outline: (Dàn ý:)

Topic sentence: Living in a đô thị has a number of drawbacks.

(Câu căn nhà đề: Sống ở TP.HCM với một trong những điểm yếu kém.)

Problem 1: traffic jams and traffic accidents

(Vấn đề 1: ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn thương tâm gửi gắm thông)

"There is the problem of traffic jams and traffic accidents."

(Có yếu tố ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn thương tâm giao thông vận tải.)

Problem 2: air pollution

(Vấn đề 2: độc hại ko khí)

"Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment."

(Ô nhiễm bầu không khí tác động xấu đi cho tới mức độ khoẻ thế giới, và nó cũng đều có tác động xấu xa cho tới môi trường xung quanh.)

Problem 3: noise/noise pollution

(Vấn đề 3: độc hại giờ ồn)

"The đô thị is noisy."

("Thành phố thiệt tiếng ồn.")

Conclusion: These factors contribute đồ sộ making đô thị life more difficult for its residents.

(Kết luận: Những nhân tố này thực hiện mang đến cuộc sống đời thường TP.HCM trở thành trở ngại rộng lớn cho tất cả những người dân.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

(Chọn 1 kể từ ở bài bác 1. Viết dàn ý và tiếp sau đó ghi chép 1 đoạn văn về một trong số những chủ thể.)

USEFUL LANGUAGE:

Firstly/ Secondly/ Next/ Lastly/ Finally/ The first… is…

populous/ polluted/ noisy

to affect/ đồ sộ effect/ đồ sộ cause/ đồ sộ lead to

city dwellers/ residents

Writing tip

Remember đồ sộ organise your ideas đồ sộ make your paragraph clearer:

- Firstly

- Secondly  /Next

- Thirdly  /Lastly  /Finally

- In conclusion  /To conclude

Lời giải chi tiết:

OUTLINE

Problem: Air pollution

(Vấn đề: độc hại ko khí)

- Reason 1: air pollution comes from the factories in the city

(Nguyên vẹn toàn nhân 1: độc hại bầu không khí tới từ những xí nghiệp sản xuất vô trở thành phố)

- Reason 2: there are too many transportation means

(Nguyên nhân 2: với rất nhiều phương tiện đi lại gửi gắm thông)

There are a lot of disadvantages of living in a big đô thị, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the đô thị. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, sánh the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes đồ sộ making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and sánh on, is a big drawback of đô thị life. 

Tạm dịch:

Có tương đối nhiều bất lợi khi sinh sống vô một TP.HCM rộng lớn, và độc hại bầu không khí là 1 trong những trong số yếu tố nguy hiểm nhất. Trước tiên, độc hại bầu không khí bắt mối cung cấp kể từ những xí nghiệp sản xuất vô TP.HCM. Các TP.HCM rộng lớn thú vị thật nhiều mối cung cấp góp vốn đầu tư cả bên phía trong nội thành của thành phố láo nháo ngoài thành phố, vì vậy thực hiện con số những xí nghiệp sản xuất tạo thêm nhanh gọn lẹ. Vấn đề này thực hiện mang đến bầu không khí bị độc hại nguy hiểm vày sương kể từ những xí nghiệp sản xuất. Hai là, việc với rất nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải cũng thực hiện mang đến yếu tố này trở thành nguy hiểm. Khí xả kể từ xe cộ ôtô, xe cộ máy là 1 trong những trong mỗi yếu tố cần thiết thực hiện độc hại bầu không khí. Tóm lại, độc hại bầu không khí, tuy nhiên đang được góp thêm phần tạo nên nhiều bị bệnh cần thiết mang đến thế giới, ví dụ như ung thư phổi, lao phổi và ..., là 1 trong những giới hạn rộng lớn của cuộc sống đời thường khu đô thị.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: fe(no3)2 + hcl

7. 

8. 

9.