unit 2 lớp 11 writingLời giải bài xích luyện Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 vô Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc theo dõi cặp. Hoàn trở nên những chú thích bằng phương pháp dùng những câu (A-D) vô hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair vĩ đại them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý tự 1: Thanh thiếu thốn niên với không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài xích luyện về căn nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi Clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc đùa trò đùa bên trên PC.

Lý tự 2: Khoảng cơ hội đằm thắm thanh thiếu thốn niên và thân phụ u rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên rất có thể cho là thân phụ u của mình ko công bình với bọn họ.

Lý tự 1: Chất lượng thời hạn bên trên screen cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên rất có thể học tập được không ít kỹ năng và kiến thức hữu ích và tài năng quan trọng trải qua những trò đùa và Clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý tự 2: Quá nhiều thời hạn bên trên screen có hại cho sức khỏe mang đến sức mạnh của thanh thiếu thốn niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên screen rất có thể thực hiện hư hỏng thị giác, hạn chế thời hạn ngủ và tạo nên tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài xích luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào mô tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction vĩ đại the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely vĩ đại finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead vĩ đại sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need vĩ đại control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

Xem thêm: đất thổ nhưỡng là lớp vật chất

3. A   

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu thốn niên thời nay dành riêng rất nhiều thời hạn cho những tranh bị chuyên môn số. Tôi tin tưởng chắc hẳn rằng những bậc thân phụ u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng tranh bị của mình vì thế nhì nguyên nhân.

2. Lý tự thứ nhất nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm đó với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu thốn niên để nhiều thời hạn bên trên screen được nghĩ rằng với kĩ năng hoàn thành xong bài xích luyện về căn nhà. Nếu thân phụ u giới hạn thời hạn coi screen, thanh thiếu thốn niên sẽ sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn không chỉ có mang đến việc học tập mà còn phải cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng.

3. Lý tự loại nhì nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm đó tự những ví dụ và sự kiện

Ngoài đi ra, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên screen có hại cho sức khỏe mang đến sức mạnh của thanh thiếu thốn niên. Nhìn vô screen PC hoặc điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí vô thời hạn lâu năm rất có thể thực hiện hư hỏng thị giác và tạo nên làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên screen cũng rất có thể kéo đến những yếu tố về giấc mộng và trọng lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho là thân phụ u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu bọn họ dành riêng cho những tranh bị chuyên môn số. Như vậy tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình với thời hạn thực hiện bài xích luyện về căn nhà và những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng, mặt khác tiếp tục bảo đảm sức mạnh của con trẻ.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài xích luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair vĩ đại them, and may refuse vĩ đại talk vĩ đại them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents vĩ đại strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các tranh bị chuyên môn số đóng góp 1 phần chính yếu vô cuộc sống thường ngày của thanh thiếu thốn niên thời nay. Tôi thực sự tin tưởng rằng những bậc thân phụ u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng tranh bị của tôi vì thế những nguyên nhân sau.

Trước không còn, tôi cho là bằng phương pháp giới hạn dùng technology, thân phụ u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu thốn niên rất có thể tận hưởng kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu thốn niên rất có thể học tập được thật nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích và tài năng quan trọng trải qua những trò đùa và Clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài đi ra, khi thời hạn dùng tranh bị của thanh thiếu thốn niên bị thân phụ u trấn áp ngặt nghèo, khoảng cách đằm thắm thân phụ u và con cháu rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu thốn niên rất có thể cho là thân phụ u của mình xấu xí tính và ko công bình với bọn họ, và rất có thể kể từ chối rỉ tai với bọn họ.

Tóm lại, tôi tin tưởng rằng tránh việc nhằm thân phụ u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng tranh bị của thanh thiếu thốn niên. Thanh thiếu thốn niên rất có thể tận hưởng kể từ những hoạt động và sinh hoạt bên trên screen nhằm khuyến nghị tiếp thu kiến thức và thân phụ u rất có thể cải tiến và phát triển quan hệ chất lượng tốt rộng lớn với con cháu nếu như bọn họ ko trấn áp thời hạn dành riêng cho những tranh bị năng lượng điện tử.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, đôi mươi, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu canh ty học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: books are still a cheap

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học