tương khắc

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bạn đang xem: tương khắc

Bài viết lách hoặc đoạn này cần người thông tỏ về chủ thể này trợ canh ty chỉnh sửa không ngừng mở rộng hoặc cải thiện. Quý khách hàng rất có thể canh ty nâng cao trang này nếu như rất có thể. Xem trang thảo luận nhằm hiểu thêm cụ thể.

Giữa Ngũ hành sở hữu quan hệ khắc chế nhau để giữ lại thế quân bình, này đó là mối liên hệ Tương khắc. Người tao qui ước trật tự của Ngũ hành Tương xung khắc như: Mộc xung khắc Thổ, Thổ xung khắc Thủy, Thủy xung khắc Hỏa, Hỏa xung khắc Kim, Kim xung khắc Mộc.

Xem thêm: toán lớp 6 cánh diều

Chu kỳ Tương khắc

Trong mối liên hệ tương khắc, từng Hành cũng đều có mối liên hệ với nhị Hành không giống (hai địa điểm khác: Cái-Khắc-Nó và Cái-Nó-Khắc). Người xưa hình tượng hóa mối liên hệ tương khắc trở nên mối liên hệ Thắng – Thua: ví dụ điển hình Mộc (kẻ thắng) xung khắc Thổ (kẻ thua). Thí dụ: Khi hoạt động tay chân (Mộc) thì hoạt động và sinh hoạt của hấp thụ tiếp tục giảm sút (khắc Thổ)…

Xem thêm: chị sẽ gọi em bằng tên

Theo quy luật Hỗn đem của Ngũ hành: - Hai hành tương sinh: Hoặc nằm trong mạnh (vượng), hoặc nằm trong yếu đuối (suy) - Hai hành tương khắc: Cái này mạnh thì cái cơ suy và ngược lại;

Kim cho tới Mộc: là một trong những hành Hỗn đem [(-)/(+)] = Một hành Tương xung khắc (-); [chuyển động trái hướng kim đồng hồ đeo tay (-)/theo vòng tròn]; Mộc cho tới Thủy: là một trong những hành Hỗn đem [(-)/(+)] = Một hành Tương sinh (+) [chuyển động nằm trong chiều kim đồng hồ đeo tay (+)/theo hình sao] = Hai hành Tương xung khắc (-) {Mộc xung khắc Thổ và Thổ xung khắc Thủy}; "Một với cùng một là Hai…"; Thủy cho tới Hỏa: là một trong những hành Hỗn đem [(-)/(+)] = Một hành Tương xung khắc (-) = Bốn hành Tương sinh (+) {Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, và Mộc sinh Hỏa}; "…Hai với nhị là bốn…";

Hỏa cho tới Thổ: là một trong những hành Hỗn đem [(-)/(+)] = Một hành Tương sinh (+) = Năm hành Tương sinh (+) {Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa và Hỏa sinh Thổ}; "…Bốn thêm 1 vì thế Năm…"; Thổ cho tới Kim: là một trong những hành Hỗn đem [(-)/(+)] = Một hành Tương sinh (+) rộng lớn = Năm hành Tương sinh (+) nhỏ {Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, và Mộc sinh Hỏa}, được lập lại phen 2; "…Năm với năm vì thế Mười";

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]