tung độ là x hay y

Skip lớn content

Bạn đang xem: tung độ là x hay y

Chắc hẳn với song khi các bạn sẽ vướng mắc và lúng túng trong các công việc xác lập Tung Độ Là X Hay Y. Vậy với cơ hội nào là dễ dàng ghi nhớ điều này không? Hãy bám theo dõi nội dung bài viết sau của Hocvn nhé!

Tung Độ Là X Hay Y

=> Tung chừng là trục Oy.

Kiến thức tương quan – Tung Độ Là X Hay Y

Trục tung, trục hoành là gì?

Hệ tọa chừng Oxy bao gồm 2 trục, trục tung là trục dọc trực tiếp đứng, trục hoành là trục ở ngang.

Chúng tao hoàn toàn có thể hiểu đơn giản ý nghĩa của nhì kể từ tung và hoành: Tung là dọc, hoành là ngang. Và vì thế lẽ này mà người tao mới mẻ gọi trục dọc là trục tung, trục ngang là trục hoành.

Tung Độ Là X Hay Y

Toạ chừng của một điểm vô mặt mày bằng phẳng toạ độ:

 • Trên mặt mày bằng phẳng toạ chừng, từng điểm M xác lập một cặp số (x0; y0). trái lại từng cặp số (x0; y0) xác xác định trí của một điểm M. Kí hiệu M(x; y)
 • Cặp số (x0; y0) gọi là toạ chừng của điểm M; x0 là hoành chừng và y0 là tung chừng của điểm M.

Chú ý:

 • Bao giờ cũng ghi chép hoành chừng trước, tung chừng sau.
 • Toạ chừng điểm gốc O là (0; 0); O(0;0).
 • Để mò mẫm toạ chừng của một điểm M, kể từ M tao kẻ những đàng vuông góc MH⊥Ox, MK⊥Oy và hiểu kết quả:
 • Toạ chừng của điểm H bên trên Ox là hoành chừng điểm M
 • Toạ chừng của điểm K bên trên Oy là tung chừng của điểm M.

Xem thêm: chúc may mắn tiếng anh

Download nhiều tư liệu và PDF books về toán học tập tại: Z-library

Bài tập dượt vận dụng

Tung Độ Là X Hay Y

Câu 1. Trên hệ trục toạ chừng Oxy lấy điểm A. Điểm A(x; y) nằm tại góc phần tư nào là, nếu:

 1. x > 0, hắn > 0.               b. x > 0, hắn < 0.
 2. x < 0, hắn > 0.               d. x < 0, hắn < 0.

Hướng dẫn giải:

 1. Nếu x > 0, hắn > 0 thì A(x; y) ở góc cạnh phần tư I.
 2. Nếu x > 0, hắn < 0 thì A(x; y) ở góc cạnh phần tư IV.
 3. Nếu x < 0, hắn > 0 thì A(x; y) ở góc cạnh phần tư II.
 4. Nếu x < 0, hắn < 0 thì A(x; y) ở góc cạnh phần tư III.
Tung Độ Là X Hay Y

Câu 2. Tìm bên trên mặt mày bằng phẳng toạ chừng Oxy toàn bộ những điểm có:

 1. Hoành chừng bởi vì 0.              b. Tung chừng bởi vì 0.
 2. Hoành chừng bởi vì 1.              d. Tung chừng bởi vì -2.
 3. Hoành chừng thông qua số đối của tung chừng.
 4. Hoành chừng bởi vì tung chừng.

Hướng dẫn giải:

 1. Tất cả những điểm phía trên trục tung Oy.
 2. Tất cả những điểm bên trên trục hoành Ox.
 3. Tất cả những điểm phía trên đường thẳng liền mạch tuy vậy song với trục tung và hạn chế trục hoành bên trên điểm 1.
 4. Tất cả những điểm phía trên đường thẳng liền mạch tuy vậy song với trục hoành và hạn chế trục tung bên trên điểm -2.
 5. Tất cả những điểm phía trên đường thẳng liền mạch chứa chấp những tia phân giác của góc phần tư II và IV.
 6. Tất cả những điểm phía trên đường thẳng liền mạch chứa chấp những tia phân giác của góc phần tư I và III.
Tung Độ Là X Hay Y

Ghi nhớ:

 • Trục tung Oy là tụ họp những điểm với hoành chừng bởi vì 0: M(0;b)
 • Trục hoành Ox là tụ họp những điểm với tung chừng bẳng 0: M(a;0)

Bài ghi chép bên trên trên đây trả lời về vướng mắc Tung Độ Là X Hay Y. Cùng với này là những kỹ năng và kiến thức tương quan tuy nhiên Hocvn tổ hợp được. Mong rằng nội dung bài viết bên trên hữu ích với chúng ta.