trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

Câu hỏi:

07/06/2022 13,065

Bạn đang xem: trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

A. Phân giải, tổ hợp hóa học mùn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Cung cấp cho vật hóa học cơ học.

C. Hạn chế sự xói ngót, cọ trôi.

D. Góp phần thực hiện huỷ huỷ đá.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: A

Sinh vật nhập cuộc vô quy trình huỷ huỷ đá. Chất cơ học vô khu đất dựa vào thật nhiều vô sự xuất hiện nay của loại vật tác dụng vô quy trình tạo hình khu đất. Xác của loại vật phân huỷ tiếp tục hỗ trợ dưỡng chất mang lại khu đất. Dường như, loại vật còn ngăn ngừa xói ngót, cọ trôi khu đất => Vi loại vật phân giải xác thực vật và động vật hoang dã tổ hợp trở thành mùn.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các yếu tố nào là tại đây đem tác dụng cần thiết nhất cho tới việc tạo hình nên những bộ phận đa phần của đất?

A. Sinh vật, đá u.

B. Đá u, nhiệt độ.

C. Địa hình, đá u.

D. Khí hậu, loại vật.

Câu 2:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây nằm trong môi trường thiên nhiên đới nóng?

A. Bán lãng phí mạc.

B. Rừng láo lếu ăn ý.

C. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

D. Đài vẹn toàn.

Câu 3:

Xem thêm: kể về một lần mắc lỗi

Nhân tố nào là tại đây đem tác dụng cho tới việc tạo ra bộ phận vô sinh mang lại đất?

A. Đá u.

B. Khí hậu.

C. Địa hình.

D. Sinh vật.

Câu 4:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây nằm trong môi trường thiên nhiên đới nóng?

A. Rừng lá rộng lớn.

B. Thảo vẹn toàn.

C. Rừng lá kim.

D. Xavan.

Câu 5:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ cận sức nóng lục địa?

A. Rừng cận sức nóng độ ẩm.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng láo lếu ăn ý.

D. Hoang mạc và phân phối lãng phí mạc.

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ ôn đới hải dương?

A. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

B. Rừng cận sức nóng độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng láo lếu ăn ý.

Xem thêm: tính tiết diện dây dẫn

D. Rừng và cây những vết bụi lá cứng cận sức nóng.