trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Câu hỏi:

03/10/2019 9,962

Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thực nghiệm kí thác quẹt khả năng chiếu sáng, khả năng chiếu sáng sử dụng nhập thực nghiệm là khả năng chiếu sáng White sở hữu bước sóng kể từ 400nm cho tới 750 nm. Bề rộng lớn quang đãng phổ bậc 1 khi đầu đo được là 0,7 milimet. Khi dịch trả mùng theo đòi phương vuông góc với mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhì khe một khoảng chừng là 40 centimet thì chiều rộng quang đãng phổ bậc 1 đo được là 0,84mm. Khoảng cơ hội thân ái nhì khe là

A. 1,5cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Ban đầu:

Sau Khi dịch trả màn:

Trừ nhì phương trình lẫn nhau tớ được:

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tách suất của nước là 4/3. Một người coi một hòn sỏi nhỏ S nằm tại vị trí lòng một bể nước thâm thúy 1,2 m theo đòi phương sát vuông góc với mặt mũi nước, thấy hình họa S’ ở cơ hội mặt mũi nước một khoảng chừng bằng

A. 1,5 m

B. 80 centimet.

C. 90 cm

D. 1 m

Câu 2:

Hiện tượng kí thác quẹt khả năng chiếu sáng là vì như thế xác nhận nghiệm chứng minh ánh sáng 

A. là sóng siêu thanh.

B. là sóng dọc

C. sở hữu đặc điểm hạt

D. sở hữu đặc điểm sóng.

Câu 3:

Gọi nc, nv, n thứu tự là tách suất của nước so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức này tại đây đúng?

A. nc > nv > n 

B. nv> nℓ > nc. 

C. n > nc > nv.

Xem thêm: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

D. nc > n > nv.

Câu 4:

Trong thực nghiệm Young vì như thế khả năng chiếu sáng White ( sở hữu bước sóng kể từ 0,45μm cho tới 0,75μm), khoảng cách kể từ mối cung cấp cho tới mùng là 2m. Khoảng cơ hội thân ái nhì mối cung cấp là 2mm. Số phản xạ mang lại vân sáng sủa bên trên M cơ hội vân trung tâm 4mm là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Một học viên thực hiện thực nghiệm Y – âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng nhằm đo bước sóng khả năng chiếu sáng. Khoảng cơ hội nhì khe sáng sủa là 1 trong,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cơ hội kể từ mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhì khe cho tới mùng đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách thân ái 10 vân sáng sủa thường xuyên đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Cách sóng bằng

A. 0,54 ± 0,03 (µm)

B. 0,54 ± 0,04 (µm)

C. 0,60 ± 0,03 (µm)

D. 0,60 ± 0,04 (µm)

Câu 6:

Khi tiến hành thực nghiệm kí thác quẹt Y- âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc nhập một bể chứa chấp nước, người tớ đo được khoảng cách thân ái nhì vân sáng sủa là 1 trong,2mm.hiểu tách suất của nước vì như thế 4/3. Nếu rút không còn nước nhập bể thì khoảng cách thân ái nhì vân sáng sủa thường xuyên tê liệt là

A. 0,9mm

B. 0,8 mm

C. 1,6 mm

D. 1,2 mm

Câu 7:

Trong thực nghiệm Y-âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân ái nhì khe hẹp vì như thế 1,2 milimet và khoảng cách thân ái nhì khe cho tới mùng vì như thế 1,6 m. Chiếu áng những khe vì như thế khả năng chiếu sáng White sở hữu bước sóng kể từ 0,38μm cho tới 0,76μm. Tại điểm M cơ hội vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn số 1 mang lại vân sáng sủa bên trên M là

A. 0,53 μm

B. 0,69 μm.

C. 0,6 μm

Xem thêm: tính mật độ dân số

D. 0,48 μm