trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là

Câu hỏi:

12/10/2019 98,673

A.vận tốc Viral giao động vô môi trường thiên nhiên truyền sóng.

Bạn đang xem: trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là

Đáp án chủ yếu xác

B. vận tốc đặc biệt đái của những thành phần môi trường thiên nhiên truyền sóng.

C. vận tốc hoạt động của những thành phần môi trường thiên nhiên truyền sóng.

D. vận tốc cực lớn của những thành phần môi trường thiên nhiên truyền sóng.

Đáp án A

Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là vận tốc Viral giao động vô môi trường thiên nhiên truyền sóng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng âm và một sóng khả năng chiếu sáng truyền kể từ không gian vô nước thì bước sóng  

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng khả năng chiếu sáng tách. 

B. của sóng âm tách còn bước sóng của sóng khả năng chiếu sáng tăng.

C. của sóng âm và sóng khả năng chiếu sáng đều tách. 

D. của sóng âm và sóng khả năng chiếu sáng đều tăng.

Câu 2:

Khi nói đến sóng cơ, trị biều nào là sai là?

A. Quá trình truyền sóng cơ là quy trình truyền tích điện.

B. Sóng cơ là quy trình Viral những phân kể từ vật hóa học vô một môi trường thiên nhiên.

C. Sóng cơ ko truyền được vô chân ko.

D. Sóng cơ là giao động cơ Viral vô môi trường thiên nhiên vật hóa học.

Câu 3:

Những đặc thù nào là sau đấy là đặc thù vật lý cơ của âm?

A. tần số, độ mạnh âm, thiết bị thị âm.

Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

B. tần số, chừng to tát, thiết bị thị âm.

C. tần số, thiết bị thị âm, âm sắc.

D. tần số, thiết bị thị âm, chừng cao.

Câu 4:

Điều khiếu nại nhằm nhì sóng uỷ thác quẹt được cùng nhau là nhì sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi theo đòi thời hạn.

B. chuyển động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

C. cùng biên chừng, nằm trong bước sóng, trộn lúc đầu.

D. nằm trong phương, luôn luôn đi kèm theo cùng nhau.

Câu 5:

Trên một sợi thừng đàn hồi đang xuất hiện sóng giới hạn, khoảng cách thân thích nhì nút sóng ngay tắp lự kề bằng:

A. một bước sóng

B. hai bước sóng

C. 1/2 bước sóng.

D. một trong những phần tư bước sóng.

Câu 6:

Đại lượng nào là tại đây không thay cho đổi Khi sóng cơ truyền kể từ môi trường thiên nhiên đàn hồi này quý phái môi trường thiên nhiên đàn hồi khác?

A. Tần số của sóng.

B. Bước sóng và vận tốc truyền sóng.

C. Tốc chừng truyền sóng

Xem thêm: khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

D. Bước sóng và tần số của sóng.