trong phong trào dân chủ 1936 đến 1939 nhân dân việt nam đã

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong phong trào dân chủ 1936 đến 1939 nhân dân việt nam đã

 • Câu hỏi:

  Trong trào lưu dân ngôi nhà 1936-1939, Nhân dân nước Việt Nam đã

  • A. gửi yêu thương sách về dân số, dân ngôi nhà.
  • B. khởi nghĩa vũ trang giành tổ chức chính quyền.
  • C. tiến hành cuộc chiến tranh du kích toàn thể.
  • D. lập địa thế căn cứ địa cách mệnh vô toàn quốc.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 163441

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tính diện tích hình thoi

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong rộng lớn 1 năm Tính từ lúc ngày Cách mạng mon tám năm 1945 thành công xuất sắc. Nhân dân nước Việt Nam vẫn
 • Một vô tía tổ chức triển khai nằm trong sản thành lập ở nước Việt Nam vô năm 1929
 • Để tăng mạnh thiết kế hậu phương kháng chiến, trong mỗi năm 1951-1953, Nhân dân nước Việt Nam triển khai nhiệm vụ
 • Tại Hà Thành năm 1976, Quốc hội khóa VI nước nước Việt Nam thống nhất học tập kì trước tiên vẫn quyết định
 • Trong trào lưu dân ngôi nhà 1936-1939, Nhân dân nước Việt Nam đã
 • Một trong mỗi thủ đoạn của Mỹ vô giai đoạn 1954-1975 là hải dương miền Nam nước Việt Nam thành
 • Năm 1959, nước nằm trong hòa này tại đây được xây dựng ở chống Mĩ Latinh?
 • Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân nước Việt Nam đã
 • Sự khiếu nại lịch sử dân tộc toàn cầu này tại đây với tác động cho tới cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1919-1930
 • Trong trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa 1939-1945, Nhân dân nước Việt Nam đã
 • Trong khoảng chừng nửa sau trong năm 40 của thế kỉ XX, vương quốc này tại đây cầm 3/4 dự trữ vàng của thế giới?
 • Đường lối thay đổi của Đảng Cộng sản nước Việt Nam (từ mon 12-1986) với nội dung này sau đây?
 • Trong khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới vào giữa tháng 8-1945), Nhân dân nước Việt Nam vẫn triển khai trào lưu này sau đây?
 • Sau Chiến giành toàn cầu loại nhị, thực dân này tại đây đưa ra “phương án Maobátton' nhằm triển khai ở chặn Độ
 • Một trong mỗi hốc động yêu tinh Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong mỗi năm 1919 – 1923 là
 • Năm 1949, vương quốc này tại đây đánh tan thể độc quyền tranh bị vẹn toàn tử của Mĩ
 • Năm 1952 cho tới năm 1973, tài chính Nhật Bản với thể hiện này sau đây
 • Luận cương chủ yếu trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương Xác định
 • Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) với hoạt động và sinh hoạt này sau đây?
 • Để thực hiện vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp, mon 12-1953 Sở Chính trị Trung ương Đảng Lao động nước Việt Nam ra quyết định phanh chiến dịch này sau đây?
 • Để triệu tập vô trách nhiệm giải tỏa dân tộc bản địa, Hội nghị phiên loại 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) này là ngôi nhà trương
 • Trong giai đoạn 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã
 • Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân nước Việt Nam vẫn buộc tổ chức chính quyền Mĩ phải
 • Hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng năm 1967 vô bối cảnh
 • Ngày 6-3-1946, Hiệp toan Sơ cỗ được kí kết thân thiết thay mặt nhà nước nước Việt Nam Dân ngôi nhà Cộng hòa với thay mặt nhà nước Pháp khi
 • Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân nước Việt Nam mang đến thấy
 • Nội dung này tại đây ko phản ánh đích tình hình nước Việt Nam vô giai đoạn 1954 – 1975?
 • Theo ra quyết định của hội nghị Ianta (Tháng 2 - 1945). Liên xô ko được phân loại tác động ở địa phận này sau đây?
 • Nội dung này sau đó là một trong mỗi nguyên tố xúc tiến tài chính Mĩ cải tiến và phát triển mạnh mẽ và tự tin vô tiến trình 1945-1973
 • Năm 1960 được ghi nhận là “Năm châu Phi' với việc khiếu nại này sau đây?
 • Việt Nam chính thức triển khai việc làm thay đổi (tháng 12-1986) vô tình hình quốc tế đang sẵn có gửi thay đổi này sau đây?
 • Nội dung này tại đây ko phản ánh đích toàn cảnh lịch sử dân tộc của trào lưu cách mệnh 1930-1931 ở Việt Nam?
 • Đại hội đại biểu phiên loại II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) khắc ghi bước cải tiến và phát triển mới nhất vô quy trình chỉ dẫn cách mệnh của Đảng, vì thế đã
 • Trong thời hạn ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) từ thời điểm năm 1924 cho tới năm 1927, Nguyễn Ái Quốc với hoạt động và sinh hoạt này tại đây nhằm mục tiêu sẵn sàng mang đến bước gửi thay đổi về hóa học của trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa Việt Nam?
 • Cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhị của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) với tác dụng này tại đây cho tới Việt Nam?
 • Sự thành lập của Hội Văn hóa Cứu quốc nước Việt Nam năm 1944 là một trong những minh hội chứng cho
 • Phong trào cách mệnh 1930-1931, trào lưu dân ngôi nhà 1936-1939 và trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa 1939-1945 ở nước Việt Nam đều
 • Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về sự giới hạn khối hệ thống chống kháng thương hiệu lửa (ABM) và Hiệp toan giới hạn tranh bị tấn công kế hoạch (SALT-1) đã
 • Thực tiễn biệt những trào lưu yêu thương nước nước Việt Nam từ thời điểm năm 1858 cho tới năm 1918 vẫn khẳng định
 • Trật tự động kinh hãi rất rất Ianta với điểm khác lạ này tại đây đối với trật tự động toàn cầu theo dõi khối hệ thống Vécxai-Oasinhton?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: the number of và a number of