trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 81,625

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

C. Từ phản xạ của nhôm cacbua với nước. 

D.  A, C.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

CH3COONa  +NaOH à CH4 + Na2CO3

Al4C3  +12H2à 3CH4 + 4Al(OH)3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan hòa tan đảm bảo chất lượng nhập dung môi này tại đây ?

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH. 

Câu 2:

Ankan có thương hiệu là :

A. 3- isopropylpentan.

B. 2-metyl-3-etylpentan.

C. 3-etyl-2-metylpentan.

D. 3-etyl-4-metylpentan.

Câu 3:

Cho iso-pentan thuộc tính với Br2 theo gót tỉ trọng 1 : 1 về số mol nhập ĐK khả năng chiếu sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom với công thức kết cấu là :

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

Xem thêm: thể tích khối nón tròn xoay

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Câu 4:

Nhiệt phân metan chiếm được lếu láo ăn ý X bao gồm C2H2, CH4 và H2. Tỉ khối tương đối của X đối với H2 bởi vì 5. Hiệu suất quy trình sức nóng phân là:

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Câu 5:

Hợp hóa học Y với công thức kết cấu :

                 

Y hoàn toàn có thể tạo ra đ­ược từng nào dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 6:

Ankan có thương hiệu là :

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan.

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan.

C. 3,3,5-trimetylheptan.

Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 3

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan.