trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu chất vấn Đáp án và điều giải

Bạn đang xem: trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:

Câu chất vấn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: D

Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt này tại đây ko cần là hệ QT CSDL quan tiền hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm kiến thiết những CSDL quan tiền hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản ngại lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ trong số những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: học phí đại học thủy lợi

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Thuật ngữ “miền” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Phát biểu này trong những tuyên bố sau là sai Lúc nói đến miền?
  • Mô hình phổ cập nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nguyên tố này sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan tiền hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại nhập các:
  • Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải này tại đây nhận định rằng bảng cơ ko cần là 1 trong những mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Khẳng ấn định này là sai Lúc nói đến khoá?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng trọn vẹn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin tưởng học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Xem thêm: cà ná thuộc tỉnh nào

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu