trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí co2 và

Câu hỏi:

12/08/2019 148,223

Bạn đang xem: trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí co2 và

D. C2H5OH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo ra trở nên khí CO2 và ancol etylic (C2H5OH).

C6H12O6 men  ruou 2C2H5OH + 2CO2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức nào là sau đó là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 2:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải có năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh anh bột đều không biến thành thủy phân khi sở hữu axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở nên nhập cây trái nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu đích thị là

Xem thêm: cơ quan phân tích thị giác

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Amilozơ sở hữu cấu tạo mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vì chưng H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không biến thành thủy phân.

Câu 5:

Chất nào là tiếp sau đây không tồn tại phản xạ thủy phân?

A. tinh anh bột.

B. metyl fomat.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học rộng lớn, fructozo, tinh anh bột. Số hóa học bị thủy phân nhập hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: sau like là to v hay ving

D. 4