trong điều kiện hiện nay chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào

Câu hỏi:

04/03/2020 9,194

Bạn đang xem: trong điều kiện hiện nay chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào

A. Phương thức hoá học tập nhờ mối cung cấp tích điện tự động nhiên

B. Quang tổ hợp hoặc hoá tổ hợp ở những loại vật tự động dưỡng

Đáp án chủ yếu xác

C. Phương thức sinh học tập trong số tế bào sống

D. Tổng hợp ý nhờ technology tế bào và technology gen

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Trong ĐK của Trái Đất lúc này,

chất cơ học được tạo hình đa phần

bằng cơ hội quang đãng tổ hợp hoặc hoá

tổng hợp ý ở SV tự động dưỡng

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phối kết hợp thân mật giao phó tử 2n với giao phó tử 2n của và một loại dẫn đến hợp ý tử 4n. Hợp tử này hoàn toàn có thể trở nên tân tiến trở thành thể

A. tư nhiễm 

B. Tứ bội

C. Tam bội.

D. Bốn nhiễm kép.

Câu 2:

Protein ko triển khai chức năng

A. điều hoà những quy trình sinh lý 

B. xúc tác những phản xạ sinh hoá.

C. bảo đảm tế bào và cơ thể

D. thu thập vấn đề DT.

Câu 3:

Để phân tích và lý giải tỉ trọng phân li ở F2 xấp xỉ 3:1, Menđen tiến thủ hành

Xem thêm: al tác dụng với naoh

A. cho những cây F1 tự động thụ phấn và phân trò trống phân li ở đời con cái của từng cây

B. cho những cây F2 lai phân tách và phân trò trống phân li ở đời con cái của từng cây.

C. cho những cây F2 lai cùng nhau và phân trò trống phân li ở đời con cái của từng cây

D. cho những cây F2 lai thuận nghịch ngợm và phân trò trống phân li ở đời con cái của từng cây

Câu 4:

Xử lý phân tử với loại ren Aa vì chưng hỗn hợp Cônsixin 0,1 - 2%, những phân tử nhận được với loại ren ra sao ?

A. Aa 

B. AAaa

C. Aaaa

D. Aa và Aaaa.

Câu 5:

Ở đậu Hà Lan, tính trạng phân tử bóng tự một ren quy ấn định và trội trọn vẹn đối với ren quy ấn định phân tử nhăn. Cho đậu phân tử bóng lai với đậu phân tử nhăn được F1 hàng loạt phân tử bóng. Cho F1 tự động thụ phấn, F2 nhận được đậu phân tử bóng và đậu phân tử nhăn, cho tới đậu phân tử bóng F2 tự động thụ phấn nhận được F3; Cho rằng từng trái ngược đậu F2 với 4 phân tử. Xác suất nhằm phát hiện trái ngược đậu F2 với 3 phân tử bóng và 1 phân tử nhăn là:

A. 9/32 

B. 9/64

C. 9/128

D. 3/16.

Câu 6:

Ở một loại (XX: khuôn mẫu, XY: đc), cho tới P: AAaaBb Dede XFXf ×aaaaBb dede XFY . lõi những ren trội trọn vẹn và tác dụng riêng rẽ rẽ. Trong quy trình hạn chế phân tạo ra giao phó tử ko đột biến đột trở nên. Theo lí thuyết, trong số tuyên bố sau, với từng nào tuyên bố đúng?

(1) Số loại loại hình ở đời F1 là72.

(2) Tỉ lệ loại ren dị hợp ý nhập số những con cháu ở đời F1 là 23/24.

(3) Tỉ lệ loại ren ở đời F1 là: (1:1:1:1)(1:4:1)(1:2:1)(1:1)

(4) Tỉ lệ loại hình ở đời F1 là (5:1)(1:1)(1:1:1:1)(3 :1)

A.

B. 2

C. 1

Xem thêm: vi phạm kỷ luật là gì

D. 3