trong công nghệ gen kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thẻ truyền được gọi là

Câu hỏi:

06/02/2020 36,108

Bạn đang xem: trong công nghệ gen kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thẻ truyền được gọi là

C. kỹ năng tạo ra ADN tái ngắt tổ hợp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kĩ thuật gửi ren bao gồm những bước :

(1) Phân lập dòng sản phẩm tế bào với chứa chấp ADN tái ngắt tổ hợp

(2) Sử dụng enzim nối nhằm gắn ren của tế bào mang đến nhập thể truyền tạo ra ADN tái ngắt tổ hợp

(3) Cắt ADN của tế nhập mang đến và ADN của thể truyền vì thế và một loại enzim hạn chế.

(4) Tách thể truyền và ren cần thiết gửi thoát khỏi tế bào

(5) Chuyển ADN tái ngắt tổng hợp nhập tế bào nhận.

Thứ tự động đúng của công việc bên trên là :

A. (3) g(2) g(4) g(5) g(1)

B. (4) g(3) g(2) g(5) g(1)

C. (3) g(2) g(4) g(1) g(5)

D. (1) g(4) g(3) g(5) g(2)

Câu 2:

Muốn năng suất vượt lên trước số lượng giới hạn của kiểu như hiện nay với tớ nên lưu ý cho tới việc

A. tôn tạo ĐK môi trường xung quanh sống

B. nâng cấp nghệ thuật sản xuất

C. tăng mạnh chính sách thực phẩm, phân bón

D. nâng cấp kiểu như con vật, cây trồng

Câu 3:

Công nghệ ren được phần mềm nhằm mục đích tạo ra ra

A. các thành phầm sinh học

B. các chủng vi trùng E.coli với lợi

C. các phân tử ADN tái ngắt tổ hợp

D. các loại vật gửi gen

Xem thêm: điểm giống nhau trong tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cổ trên lãnh thổ việt nam là

Câu 4:

Loại enzim này tại đây được dùng sẽ tạo ADN tái ngắt tổ hợp?

A. Ligaza và ADNpolimeraza

B. Ligaza và restrictaza

C. ADNpolimeraz và restrictaza

D. Ligaza và ARNpolimeraza

Câu 5:

Quy trình gửi ren sinh ra prôtêin của sữa người nhập chiên đưa đến chiên gửi ren bao gồm công việc :

(1). Tạo vectơ chứa chấp ren người và gửi nhập tế bào xôma của chiên.

(2). Chọn thanh lọc và nhân dòng sản phẩm tế bào gửi ren (chưa ADN tái ngắt tổ hợp).

(3). Nuôi ghép tế bào xôma của chiên nhập môi trường xung quanh tự tạo.

(4). Lấy nhân tế bào gửi ren rồi mang đến nhập trứng đã biết thành tổn thất tự tạo đi ra tế bào gửi nhân.

(5). Chuyển phôi được cách tân và phát triển kể từ tế bào gửi nhân nhập tử cung của chiên nhằm phôi trị triẻn trở thành khung người.

Trình tự động chính công việc là:

A. (3), (2), (1), (4), (5).

B. (1), (3), (2), (4), (5).

C. (3), (2), (4), (1), (5).

D. (3), (2), (1), (5), (4).

Câu 6:

Cho những trở thành tựu sau:

(1) Chủng Penicillium với hoạt tính pênixilin tăng vội vàng 200 phiên dạng thuở đầu.

(2) Cây lai Pomato.

(3) Giống táo má hồng mang đến năng suất cao gấp hai.

(4) Con F1 (Ỉ x Đại Bạch): 10 mon tuổi hạc nặng nề 100 kilogam, tỉ lệ thành phần nạc bên trên 40%.

(5) Cừu Đôli.

(6) Tạo chủng vi trùng E.coli phát triển hoocmôn somatostatin.

(7) Giống trườn nhưng mà sữa rất có thể phát triển prôtêin C chữa trị bệnh dịch ngày tiết vón viên khiến cho tắc gân máu ở người.

(8) Tạo những cây cối thuần chủng về toàn bộ những ren vì thế cách thức nuôi ghép phân tử phấn rồi xửa lý cônxisin.

Có từng nào trở thành tựu được đưa đến không phải vì thế technology tế bào?

A. 6

B. 3

C. 4

Xem thêm: trường đại học hàng hải việt nam

D. 5