trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

Câu hỏi:

26/04/2023 2,298

Bạn đang xem: trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

C. Nitơ. 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với 2 cặp ren ko alen nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương, thì cơ hội ghi chép loại ren nào là bên dưới đấy là đúng?

A.BbXAXa. 

B. ABab

C.AaBb. 

D. AaXBY.

Câu 2:

Một khung người sở hữu loại gen ABab rời phân thông thường. Khoảng cơ hội thân thích A và B là 20cM. Xác suất tạo nên 2 tinh dịch sở hữu loại ren không giống nhau là

A. 66%. 

B. 34%.

C. 50%. 

D. 25%.

Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng vào khi nói tới tác dụng của 5 yếu tố tiến thủ hóa ( (chọn thanh lọc ngẫu nhiên, đột đổi mới ren, giao hợp ko tình cờ, di- nhập ren, nguyên tố ngẫu nhiên)

(1) Chỉ sở hữu 4 yếu tố tiến thủ hóa thực hiện nghèo khó vốn liếng ren của quần thể.

(2) Chỉ sở hữu 4 yếu tố tiến thủ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen của quần thể.

(3) Chỉ có một yếu tố tiến thủ hóa hoàn toàn có thể thực hiện phong phú và đa dạng vốn liếng ren của quần thể.

(4) Chỉ có một yếu tố tiến thủ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen bám theo một phía xác lập.

A. 5. 

B. 4. 

Xem thêm: em là ngàn sao của tôi tập 1

C. 3. 

D. 2

Câu 4:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy tấp tểnh trái ngược đỏ ối trội trọn vẹn đối với alen a quy tấp tểnh trái ngược vàng. Alen a là alen đột đổi mới. Cho nhị cây trái ngược đỏ ối dị thích hợp (P) lai cùng nhau chiếm được F1. Trong quy trình tạo hình phân tử phấn sở hữu 20% tế bào NST đem cặp ren Aa ko phân li nhập rời phân I, rời phân II thông thường. Các uỷ thác tử tạo hình sở hữu kỹ năng thụ tinh ma và những thích hợp tử sở hữu mức độ sinh sống như nhau. Theo lí thuyết, trong số nhận định và đánh giá sau sở hữu từng nào nhận định và đánh giá đúng?
(1)Ở F1 chiếm được tỉ trọng loại ren là 1: 1: 4: 8: 4: 1: 1.
(2)Trong số những cây trái ngược đỏ ối F1, cây sở hữu loại ren dị thích hợp cướp tỉ trọng 2/3.
(3)Ở F1 sở hữu 5 loại ren của thể đột đổi mới.
(4)Thể đột đổi mới ở mới F1 cướp tỉ trọng 25%

A. 2. 

B. 1. 

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Hình 3 thể hiện nay tỉ trọng những loại loại ren qui tấp tểnh color lông của 2 quần thể động vật hoang dã nằm trong và một loại, alen A qui tấp tểnh lông White trội trọn vẹn đối với alen a qui tấp tểnh lông thâm, ren phía trên NST thông thường. tường rằng tỉ trọng đực: loại là 1:2 và ko xẩy ra đột đổi mới. Trong những tuyên bố tại đây sở hữu từng nào tuyên bố chính ?

I. Quần thể I và II đang được cân đối DT.

II. Tần số alen a ở quần thể I là 0,7.

III. Cho 2 thành viên đều phải sở hữu color lông White ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau chiếm được F1, phần trăm sinh được một con cái đực F1 sở hữu loại ren dị thích hợp là 65408

IV. Cho 2 thành viên đều phải sở hữu color lông White ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau chiếm được F1, phần trăm sinh được một con cháu F1 sở hữu lông thâm thứu tự là và 768

A. 1.

B. 2.

C.3. 

D. 4

Câu 6:

Ở một loại cây lưỡng bội, tính trạng color hoa bởi một cặp ren sở hữu 2 alen quy tấp tểnh. Khi mang đến cây hoả hồng (P) tự động thụ phấn, F1 thu được 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa hồng: 25% cây hoa White. Các cây hoa White, cứ rời khỏi hoa nào là lại bị côn trùng nhỏ thực hiện lỗi hoa tê liệt (có lẽ hoa white color dẫn dụ loại côn trùng nhỏ tạo nên hại). Khi những cây F1 tạp uỷ thác, thì tỉ trọng cây hoa đỏ ối F2 tiếp tục là:

A. 49

B. 14

C. 39

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

D. 59