trong các phát biểu sau

Câu hỏi:

28/12/2021 3,266

Bạn đang xem: trong các phát biểu sau

A. Để cân nặng đúng đắn lượng của vật tao cần thiết nhằm cân nặng ở điểm cân đối. 

B. Để đo đúng đắn phỏng lâu năm của vật tao cần thiết nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 của thước.

Đáp án chủ yếu xác

C. Để hiểu đúng đắn phỏng lâu năm của vật tao cần thiết bịa đôi mắt coi theo phía vuông góc với đường viền thước ở đầu còn sót lại của vật. 

D. Để đo đúng đắn kết quả của vận khuyến khích Khi nhập cuộc giải đấu tao cần thiết bấm nút stop ngay lúc vận khuyến khích va vạch đích.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A – Đúng

B – Sai, tao rất có thể nhằm một đầu của vật trùng với vạch số bất kì của thước, Khi nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 nhằm mục đích mục tiêu số chỉ của thước ở đầu còn sót lại của vật đó là phỏng lâu năm của vật tuy nhiên tao không nhất thiết phải đo lường đồng thời.

C – Đúng

D – Đúng

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội tương thích nhất nhằm đo được phỏng lâu năm của một vật?

(1) Ước lượng phỏng lâu năm cần thiết đo nhằm lựa chọn thước đo tương thích.

(2) Đặt thước dọc từ chiều lâu năm cần thiết đo vật, sao cho 1 đầu của vật trực tiếp với vạch số 0 của thước.

(3) Đặt đôi mắt coi theo phía vuông góc với đường viền thước ở đầu còn sót lại của vật.

(4) Đọc và ghi thành phẩm với vạch phân tách sớm nhất với đầu còn sót lại của vật.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

D. (1), (2), (4), (3)

Câu 2:

Đơn vị này sau đó là đơn vị chức năng đo chiều dài? 

A. Mét (m) 

B. Inch (in) 

C. Dặm (mile) 

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3:

Cân đồng hồ thời trang sau đây với GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

 Bài luyện trắc nghiệm Đo chiều lâu năm, lượng và thời hạn với đáp án - Khoa học tập đương nhiên lớp 6 Cánh diều

A. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 200g 

Xem thêm: giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

B. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 20g 

C. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 2g 

D. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 0,02kg

Câu 4:

Đơn vị này sau đó là đơn vị chức năng đo thời gian? 

A. Tạ 

B. Yến 

C. Giây (s) 

D. Mililít (ml)

Câu 5:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội tương thích nhất nhằm đo được thời hạn vì chưng đồng hồ thời trang bấm giây năng lượng điện tử?

(1) Nhấn nút SPLIT/RESET nhằm kiểm soát và điều chỉnh về số 0.

(2) Chọn tính năng đo tương thích vì chưng nút nhấn MODE.

(3) Sử dụng nút START/STOP nhằm chính thức đo.

(4) Nhấn nút START/STOP nhằm kết giục đo.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (1), (2), (4), (3) 

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 6:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội tương thích nhất nhằm đo được lượng của một vật vì chưng cân nặng đồng hồ?

(1) Ước lượng lượng của vật nhằm lựa chọn cân nặng đo tương thích.

(2) Đọc và ghi thành phẩm số chỉ của kim theo đuổi vạch phân tách sớm nhất.

(3) Đặt vật lên đĩa cân nặng, đôi mắt coi theo phía vuông góc với mặt mày số.

(4) thay đổi nhằm kim cân nặng chỉ chính vạch số 0.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

Xem thêm: tầm quan trọng của việc học

D. (1), (4), (3), (2),