trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất nào là đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất

Trong những hóa học sau đây hóa học nào là đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới hóa học nào là đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết tương quan.

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Trong những hóa học sau đây hóa học nào là đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các Ankan đem nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ chừng sôi tăng dần dần theo gót lượng phân tử.

Chất đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất là metan vì như thế đem lượng phân tử nhỏ nhất.

Đáp án C

Khái quát tháo về Ankan

1. Dãy đồng đẳng của Ankan

Metan (CH4) và những hóa học tiếp theo sau đem công thức phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. lập trở thành mặt hàng đồng đẳng ankan (hay parafin) đem công thức cộng đồng CnH2n+2 (n ≥ 1).

Trong phân tử ankan chỉ mất những links đơn C - C, C - H. Các nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử ankan (trừ C2H6) ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

2. Tính hóa học cơ vật lý của Ankan

Ở ĐK thông thường, tư ankan đầu mặt hàng đồng đẳng (từ CH4 cho tới C4H10) là những hóa học khí, những ankan tiếp theo sau là hóa học lỏng, kể từ khoảng chừng C18H38 trở cút là những hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi và lượng riêng biệt của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

3. Tính hóa chất của Ankan

Ở nhiệt độ chừng thông thường, những ankan ko thuộc tính với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi thắp sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học cơ học X đem công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong mặt hàng đồng đẳng của

A. anken.

B. ankan.

C. ankan và xicloankan.

D. ankin.

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp hóa học cơ học X đem công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong mặt hàng đồng đẳng của ankan.

Câu 2. Ở ĐK thông thường hiđrocacbon nào là tại đây ở thể khí?

A. C4H10.

B. CH4, C2H6.

C. C3H8.

D. Cả A, B, C.

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan kể từ C1 → C4 ở tình trạng khí.

+ Ankan kể từ C5 → khoảng chừng C18 ở tình trạng lỏng. Từ C18 trở cút thì ở tình trạng rắn.

=> CH4, C2H6, C3H8 và C4H10 đều ở thể khí

Câu 3. Phân tử metan ko tan nhập nư­ớc vì như thế lí bởi nào là sau đây?

A. Metan là hóa học khí.

B. Phân tử metan ko phân đặc biệt.

C. Metan không tồn tại links song.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Xem đáp án

Đáp án B

Phân tử metan ko tan nhập nư­ớc vì như thế phân tử metan ko phân đặc biệt.

Câu 4. Nhận xét nào là tại đây đích thị ?

A. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

C. Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một vài xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

D. Một số ankan hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong và toàn bộ xicloankan ko thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem đáp án

Đáp án C

Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một vài xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem thêm: đề thi ngữ văn thpt quốc gia 2022

Câu 5. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Câu 6. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ cộng

Câu 7. Khi clo hóa láo lếu thích hợp 2 ankan, người tớ chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan cơ là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A đích thị vì như thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

B sai vì như thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì như thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì như thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 8. Cho iso-pentan thuộc tính với Br2 theo gót tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol nhập ĐK khả năng chiếu sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom đem công thức cấu trúc là

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Xem đáp án

Đáp án C

Sản phẩm chủ yếu ưu tiên thế C bậc cao => thế nhập C bậc III

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr

Câu 9. Khi cho tới 2-metylbutan thuộc tính với Cl2 theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 thì tạo nên thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Viết CTCT của 2-metylbutan, xác xác định trí thế của clo theo gót tỉ lệ thành phần mol 1 : 1.

=> Viết PTHH, xác lập thành phầm chủ yếu.

Xem thêm: thì hiện tại đơn bài tập

-----------------------------------------

Hy vọng trải qua nội dung thắc mắc, bài xích tập dượt gia tăng tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu gia tăng nâng lên kỹ năng, kĩ năng giải bài xích tập dượt. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung thắc mắc sau đây.

Trên phía trên VnDoc.com vừa vặn ra mắt cho tới chúng ta Trong những hóa học sau đây hóa học nào là đem nhiệt độ chừng sôi thấp nhất, hòng rằng qua chuyện nội dung bài viết này những chúng ta cũng có thể tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi đua học tập kì 1 lớp 11, đề thi đua học tập kì 2 lớp 11...