trong các câu sau câu nào là mệnh đề

Câu hỏi:

25/08/2022 7,859

Bạn đang xem: trong các câu sau câu nào là mệnh đề

A. Nếu a ≥ b thì a2 ≥ b2;

B. Nếu a phân chia không còn mang đến 9 thì a phân chia không còn mang đến 3;

Đáp án chủ yếu xác

C. Nếu em siêng năng thì em trở nên công;

D. Nếu một tam giác mang 1 góc vày 60° thì tam giác này đều.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: B

Mệnh đề A là một trong mệnh đề sai vì như thế b ≤ a < 0 thì b2 ≥ a2.

Mệnh đề B là mệnh đề đích thị. Vì a ⁝ 9 thì a = 9n, n ℤ, nhưng mà 9 ⁝ 3, bởi vậy a ⁝ 3.

Câu C ko là mệnh đề vì như thế ko xác minh được xem đích thị, sai.

Mệnh đề D là mệnh đề sai vì như thế ko đầy đủ ĐK nhằm xác minh một tam giác là đều.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn xác minh sai.

A. Mệnh đề P và mệnh đề phủ lăm le \[\overline Phường \], nếu như P đích thị thì \[\overline Phường \] sai;

B. Mệnh đề P và mệnh đề phủ lăm le \[\overline Phường \] là nhì câu ngược ngược nhau;

C. Mệnh đề phủ lăm le của mệnh đề P là mệnh đề không nên P”, được kí hiệu là \[\overline Phường \];

D. Mệnh đề P: “π là số hữu tỷ”, khi bại liệt mệnh đề phủ lăm le \[\overline Phường \] là: “π là số vô tỷ”.

Câu 2:

Cho a ℤ. Mệnh đề này tiếp sau đây đích thị ?

A. a ⁝ 2 và a ⁝ 3 a ⁝ 6;  

B. a ⁝ 3 a ⁝ 9;    

C. a ⁝ 2 a ⁝ 4;    

D. a ⁝ 3 và a ⁝ 6 thì a ⁝ 18.

Xem thêm: học phí đại học thủy lợi

Câu 3:

Mệnh đề này tiếp sau đây đích thị ?

A. Tổng nhì số đương nhiên phân chia không còn mang đến 7 khi và chỉ khi từng số hạng đều phân chia không còn mang đến 7;

B. Tổng của nhì số là một trong những hữu tỉ khi và chỉ khi từng số hạng đều là số hữu tỉ;

C. Tích nhì số đương nhiên ko phân chia không còn mang đến 9 khi và chỉ khi từng quá số ko phân chia không còn mang đến 9;

D. Tích của nhì số là một trong những hữu tỉ khi và chỉ khi từng quá số là một trong những hữu tỉ.

Câu 4:

Cho mệnh đề chứa chấp trở nên P(n): “n2 – 1 phân chia không còn mang đến 4” với n là số nguyên vẹn. Xét coi những mệnh đề P(5) và P(2) đích thị hoặc sai?

A. P(5) đích thị và P(2) đúng;

B. P(5) sai và P(2) sai;

C. P(5) đích thị và P(2) sai;

D. P(5) sai và P(2) đích thị.

Câu 5:

Phủ lăm le của mệnh đề: “Có tối thiểu một trong những vô tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề này sau đây:

A. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn;

B. Có tối thiểu một trong những vô tỉ là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn;

C. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn;

D. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân tuần trả.

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này đem mệnh đề hòn đảo đích thị ?

A. Nếu một tứ giác là hình thang cân nặng thì tứ giác bại liệt đem hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

B. Nếu nhì tam giác đều nhau là nhì tam giác này còn có những góc ứng đều nhau.

C. Nếu tam giác ko nên là tam giác đều thì tam giác đem tối thiểu một góc (trong) nhỏ rộng lớn 60°.

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

D. Nếu hai số đương nhiên nằm trong phân chia không còn mang đến 11 thì tổng nhì số bại liệt phân chia không còn mang đến 11.