trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Câu hỏi:

30/07/2019 35,762

Bạn đang xem: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

Đáp án chủ yếu xác

B. Sở phận điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

D. Sở phận tiến hành → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dung lượng glucozơ nhập ngày tiết tăng, cách thức điều tiết ra mắt theo dõi trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan lì và tế bào khung người → glucozơ nhập ngày tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung người → glucozơ nhập ngày tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung người → insulin → glucozơ nhập ngày tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan lì → tế bào khung người → glucozơ nhập ngày tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh nhập cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các cơ sở như thận, gan lì, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm

D. Cơ quan tiền sinh sản

Câu 3:

Cân vị nội môi là giữ lại sự ổn định tấp tểnh của môi trường xung quanh trong?

A. Tế bào        

B. Mô

Xem thêm: đề đánh giá năng lực

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 4:

Chức năng của thành phần tiến hành cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những cơ sở bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc hạn chế hoạt động và sinh hoạt nhập khung người để lấy môi trường xung quanh nhập về hiện trạng cân đối và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động nhập những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 5:

Liên hệ ngược xẩy ra Lúc nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh nhập sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh nhập trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của thành phần tiến hành thực hiện biến hóa những ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh trong

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh nhập quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

Câu 6:

Những tác dụng nào là sau đây ko nên của thành phần tiêu thụ kích ứng nhập cách thức giữ lại cân đối nội môi?

(1) điều khiển và tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt của những cơ sở bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc hạn chế hoạt động và sinh hoạt nhập khung người để lấy môi trường xung quanh nhập về hiện trạng cân đối và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện biến hóa ĐK lý hóa của môi trường xung quanh nhập cơ thể

Phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

Xem thêm: (a b)^2

D. (1), (2) và (4)