trắc nghiệm sử 12 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 (có đáp án): Hai miền non sông trực tiếp

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đại chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lăng sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Chiến lược "Chiến giành giật viên bộ" của Mĩ Ra đời nhập yếu tố hoàn cảnh nào là ?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 22

Quảng cáo

A. Cách mạng miền Nam cách tân và phát triển uy lực, "Chiến giành giật quánh biệt" đã biết thành vỡ nợ về cơ bạn dạng.

B. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc càng ngày càng xấu xa, khối liên minh nhập phe xã hội mái ấm nghĩa tiếp tục sứt mẻ.

C. Trên trái đất, mối liên hệ Liên Xô - Trung Quốc càng ngày càng xấu xa, khối liên minh nhập phe Xã hội mái ấm nghĩa tiếp tục sứt mẻ.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 173 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. "Chiến giành giật viên bộ" không giống "Chiến giành giật quánh biệt" ở điểm nào là ?

Quảng cáo

A. "Chiến giành giật viên bộ" là kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất.

B. "Chiến giành giật viên bộ" được tổ chức bên dưới sự lãnh đạo của khối hệ thống cố vấn Mĩ.

C. "Chiến giành giật viên bộ" hầu hết được tổ chức bởi vì lực lượng quân viễn chinh Mĩ.

D. “Chiến giành giật viên bộ” dùng vũ trang và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh bởi Mĩ cung ứng.

Đáp án: C

Giải thích: "Chiến giành giật viên bộ" hầu hết được tổ chức bởi vì lực lượng quân viễn chinh Mĩ, được thêm sự tương hỗ của quân liên minh Mĩ và quân group TP Sài Gòn. Còn Chiến giành giật quan trọng được tổ chức bởi vì lực lượng quân group TP Sài Gòn.

Câu 3. Chiến thắng nào là xác định quân dân Miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt quân nòng cốt Mĩ nhập "Chiến giành giật viên bộ" ?

A. Chiến thắng Núi Thành.

B. Chiến thắng Vạn Tường.

Quảng cáo

C. Chiến thắng mùa thô 1965 - 1966.

D. Chiến thắng mùa thô 1966 - 1967.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 174 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 4. Quân group nước nào là từng nhập cuộc nhập trận đánh giành giật xâm lăng của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

A. Inđônêxia.       B. Malaixia.

C. Nước Hàn.       D. Singapo.

Đáp án: C

Giải thích: Quân group Nước Hàn từng nhập cuộc nhập trận đánh giành giật xâm lăng của Mĩ ở nước Việt Nam.

Câu 5. Vị Tổng thống nào là của nước Mĩ tiếp tục ra quyết định vận dụng kế hoạch "Chiến giành giật viên bộ" ở miền Nam nước Việt Nam ?

A. Aixenhao.       B. Kennơđi.

C. Giônxơn.       D. Níchxơn.

Đáp án: C

Giải thích: Giônxơn là Tổng thống tiếp tục ra quyết định vận dụng kế hoạch "Chiến giành giật viên bộ" ở miền Nam nước Việt Nam.

Câu 6. Sự khiếu nại nào là ghi lại sự thất bại trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật viên bộ" của đế quốc Mĩ?

A. Chiến thắng mùa thô 1965 - 1966.

B. Chiến thắng mùa thô 1966 - 1967.

Quảng cáo

C. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Chiến thắng Vạn Tường (1963) tiếp tục há đi ra cao trào

A. “đánh thời gian nhanh tiến bộ thời gian nhanh, tiến công vững chắc tiến bộ chắc”.

B. “đánh cho tới Mĩ cút, tiến công cho tới ngụy nhào”.

C. “tất cả vì thế miền Nam thân ái yêu”.

D. “tìm Mĩ tuy nhiên tiến công, lùng ngụy tuy nhiên diệt”.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Cơ sở nào là nhằm tớ xác định với thắng lợi Vạn Tường, quân dân miền Nam trọn vẹn sở hữu kỹ năng vượt mặt quân Mĩ ?

A. Đây là một trong trận tiến công tuy nhiên quân Mĩ thụ động về plan tác chiến nên tiếp tục thất bại.

B. Quân Mĩ nhập trận này còn có ưu thế hơn hẳn về quân số và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh.

C. Địa bàn xẩy ra trận tiến công trọn vẹn không tồn tại lợi cho tất cả tớ và Mĩ.

D. Quân Mĩ ko coi đó là địa phận kế hoạch nên tiếp tục tháo lui.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trận Vạn Tường, đem người sử dụng Mĩ sở hữu ưu thế hơn hẳn về quân số và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tuy nhiên bọn chúng vẫn kém thua trước Quân hóa giải miền Nam. Do cơ, thắng lợi ở Vạn Tường là hạ tầng xác định quân dân miền Nam trọn vẹn sở hữu kỹ năng vượt mặt quân Mĩ.

Câu 9. Hướng tấn công kế hoạch chủ yếu của quân Mĩ trong đợt thô 1965 -1966 là

A. Đông Nam Sở, Tây Nguyên.

B. Tây Nam Sở, Liên quần thể V.

C. Đông Nam Sở, Liên quần thể V.

D. Nam Trung Sở, Tây Nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Trong cuộc tấn công kế hoạch mùa thô 1966 - 1967, Mĩ tiếp tục tổ chức từng nào cuộc tiến quân kế hoạch ?

A. 890 cuộc tiến quân.           B. 450 cuộc tiến quân.

C. 980 cuộc tiến quân.          D. 895 cuộc tiến quân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Căn cứ Dương Minh Châu ở ở

A. tỉnh Tây Ninh.

B. tỉnh Đồng Nai.

C. tỉnh Sóc Trăng.

D. tỉnh An Giang.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sở hữu gì không giống đối với những cuộc tấn công trước cơ của quân tớ ?

A. Đây là cuộc tấn công thứ nhất của quân hóa giải miền Nam sở hữu sự kết hợp nổi dậy của quần bọn chúng.

B. Đây là cuộc tấn công sở hữu quy tế bào rộng lớn bên trên toàn miền Nam tuy nhiên phía trọng tâm là những khu đô thị.

C. Đây là cuộc tấn công rộng lớn thứ nhất tuy nhiên quân hóa giải miền Nam thẳng đại chiến với quân viễn chinh Mĩ.

D. Đây là cuộc tấn công rộng lớn của quân dân miền Nam và đợt thứ nhất thực hiện thất bại kế hoạch cuộc chiến tranh của địch.

Đáp án: B

Giải thích: Điểm khác lạ thân ái cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đối với những cuộc tấn công trước cơ của quân tớ là đó là cuộc tấn công sở hữu quy tế bào rộng lớn bên trên toàn miền Nam tuy nhiên phía trọng tâm là những đô thị

Câu 13. Nội dung nào là không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho Đảng tớ ra quyết định há cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968?

A. Quân tớ tiếp tục giành thắng lợi rộng lớn bên trên mặt trận, đối sánh lực lượng tiếp tục thay cho thay đổi theo phía chất lượng cho tới tớ.

B. Phong trào phản đối cuộc chiến tranh nước Việt Nam ở Mĩ lên rất cao, thực hiện cho tới xích míc nhập nội cỗ Mĩ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống càng thêm thắt thâm thúy.

C. Miền Bắc vừa phải xây đắp mái ấm nghĩa xã hội vừa phải đại chiến chống cuộc chiến tranh hủy hoại của đế quốc Mĩ vẫn tăng mạnh sinh hoạt tăng viện cho tới Miền Nam.

D. Quân Mĩ và quân liên minh tiếp tục rút trọn vẹn ngoài miền Nam, quân group TP Sài Gòn tổn thất điểm dựa.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 176 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 tiếp tục há đi ra một sự thay đổi nhập cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước của quần chúng. # tớ, vì

A. tiếp tục buộc Mĩ nên ngồi xuống bàn thương lượng với tớ bên trên Pari.

B. tiếp tục buộc Mĩ nên rút toàn cỗ quân viễn chinh về nước.

C. tiếp tục buộc Mĩ nên kí Hiệp tấp tểnh Pari về dứt cuộc chiến tranh ở nước Việt Nam.

D. tiếp tục vượt mặt trọn vẹn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Những tỉnh thứ nhất nên đối mặt với trận đánh giành giật hủy hoại bởi vì ko quân và thủy quân đợt loại nhất của đế quốc Mĩ là

A. Quảng Bình, TP. Hải Phòng, Nghệ An.

B. TP. Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá.

C. Quảng Ninh, thành phố Hà Tĩnh, Thanh Hoá.

D. Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Mĩ tiếp tục nhờ vào kiểu mẫu cớ nào là nhằm đầu tiên tổ chức trận đánh giành giật bởi vì ko quân và thủy quân hủy hoại miền Bắc đợt loại nhất?

A. Lấy cớ quân dân miền Nam há cuộc Tổng tấn công và nổi dậy năm 1968.

B. Lấy cớ quân group nước Việt Nam Dân mái ấm Cộng hòa phun tàu của Mĩ ở Vịnh Bắc Sở.

C. Lấy cớ Quân hóa giải đập tan cuộc tiến quân Lam Sơn 719 của Mĩ.

D. Lấy cớ Quân hóa giải miền Nam tấn công doanh trại quân Mĩ ở Plâyku.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Nội dung nào là không phản ánh thủ đoạn của Mĩ Lúc tổ chức cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc đợt loại nhất?

A. Phá việc làm xây đắp mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc.

B. Ngăn ngăn mối cung cấp tăng viện kể từ bên phía ngoài nhập miền Bắc.

C. Tạo đi ra ưu thế bên trên bàn thương lượng, buộc tớ nên kí hiệp nghị chất lượng cho tới Mĩ.

D. Làm lung lắc ý chí chống Mĩ của quần chúng. # tớ ở nhị miền non sông.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam tiếp tục buộc Mĩ nên tuyên tía dứt trận đánh giành giật hủy hoại miền Bắc đợt loại nhất?

A. Chiến thắng trong đợt thô 1965 – 1966.

B. Chiến thắng trong đợt thô 1966 – 1967.

C. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Cuộc Tiến công kế hoạch xuân – hè năm 1972.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Tuyến lối vận đem kế hoạch Bắc – Nam nhập cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước mang tên gọi là

A. lối Sài Gòn.

B. lối TP Sài Gòn.

C. lối Lam Sơn.

D. lối Đồng Lộc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 179 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Một trào lưu đua đua bên trên nghành nghề phát hành nông nghiệp của quần chúng. # miền Bắc trong mỗi năm chống cuộc chiến tranh hủy hoại của đế quốc Mĩ là

A. “ba mục tiêu”.        B. “ba điểm cao”.

C. “hai giỏi”.        D. “ba tốt”.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 179 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Âm mẹo của kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A. người sử dụng người Việt tiến công người Việt.

B. người sử dụng người Mĩ tiến công người Việt.

C. giành lại thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận.

D. đưa đến ưu thế về binh sỹ và hỏa lực.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Thực hiện nay kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ đã

A. tăng mạnh quân group viễn chinh Mĩ sang trọng mặt trận miền Nam nước Việt Nam.

B. tăng mạnh một trong những lượng rộng lớn quân group liên minh nhập miền Nam nước Việt Nam.

C. tăng mạnh quân group ngụy nhằm mục tiêu thay cho thế dần dần tầm quan trọng của quân Mĩ bên trên mặt trận.

D. không thay đổi số quân Mĩ và chư hầu ở miền Nam, cách tân và phát triển ngụy quân trở thành lực lượng nòng cốt.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Nội dung nào là phản ánh điểm tương đương nhau thân ái kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" và kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh"?

A. Quân group TP Sài Gòn là lực lượng nòng cốt.

B. Quân group ngụy là một trong thành phần của lực lượng nòng cốt "tìm diệt".

C. Vai trò của quân Mĩ và khối hệ thống cố vấn Mĩ rời dần dần.

D. Viện trợ của Mĩ ở mặt trận nước Việt Nam rời dần dần.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm tương đương thân ái kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" và kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" là đều dùng quân group TP Sài Gòn thực hiện lực lượng mái ấm lực

Câu 24. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" sở hữu điểm gì không giống đối với những kế hoạch cuộc chiến tranh tuy nhiên Mĩ tiến hành ở miền Nam trước đó?

A. Quân group ngụy sẽ là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

B. Quân group Mĩ vẫn sẽ là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

C. Mĩ dùng khối hệ thống cố vấn và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh của tớ.

D. Mĩ hòa dừng với Liên Xô và Trung Quốc nhằm mục tiêu thực hiện trở ngại cho tới tớ.

Đáp án: D

Giải thích: Thực hiện nay kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ hòa dừng với Liên Xô và Trung Quốc nhằm mục tiêu ngăn ngừa sự viện trợ của nhị nước này cho tới quần chúng. # tớ, đó là phương án trước đó chưa từng thấy ở nhị kế hoạch cuộc chiến tranh Mĩ tiến hành trước đó

Câu 25. Vì sao phát biểu việc Mĩ vận dụng kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" thực hiện cho tới cuộc kháng chiến của quần chúng. # tiếp tục bước sang 1 quy trình phức tạp, ác liệt?

A. Vì quân group Mĩ càng ngày càng được tăng mạnh nằm trong với việc viện trợ rộng lớn của Mĩ cho tới quân TP Sài Gòn.

B. Vì kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" gắn kèm với thủ đoạn giành lại thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận.

C. Vì Mĩ tận dụng những phân tách rẽ, sự không tương đồng nhập phe xã hội mái ấm nghĩa nhằm tổ chức những sinh hoạt nước ngoài phó nhằm mục tiêu phân tách rẽ, xa lánh cách mệnh nước Việt Nam.

D. Vì Mĩ và quân liên minh vẫn ko rút trọn vẹn ngoài miền Nam và vẫn tấn công quân hóa giải.

Đáp án: C

Giải thích: Nói việc Mĩ vận dụng kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" thực hiện cho tới cuộc kháng chiến của quần chúng. # tiếp tục bước sang 1 quy trình phức tạp, kịch liệt vì thế Mĩ tận dụng những phân tách rẽ, sự không tương đồng nhập phe xã hội mái ấm nghĩa nhằm tổ chức những sinh hoạt nước ngoài phó nhằm mục tiêu phân tách rẽ, xa lánh cách mệnh nước Việt Nam.

Câu 26. Chính phủ cách mệnh tạm bợ Cộng hoà Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng ý nghĩa gì ?

A. Khẳng tấp tểnh những thắng lợi đồ sộ rộng lớn của cách mệnh Miền Nam bên trên nghành nghề quân sự chiến lược.

B. Đây là một trong thắng lợi nhập quy trình hoàn hảo khối hệ thống cơ quan ban ngành cách mệnh miền Nam, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cung cấp thiết của mặt mũi trận đấu giành giật nước ngoài phó.

C. Cách mạng miền Nam tiếp tục sở hữu đầy đủ hạ tầng pháp lí nhằm đấu giành giật ngăn chặn cơ quan ban ngành TP Sài Gòn bên trên mặt mũi trận nước ngoài phó.

D. Đây là thắng lợi thứ nhất về nước ngoài phó của miền Nam nước Việt Nam trước đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Khi nào là thì cuộc xâm lăng của đế quốc Mĩ không ngừng mở rộng phạm toàn Đông Dương ?

A. 1965.          B. 1968.           C. 1970.       D. 1969.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Hướng tấn công của Mĩ nhập cuộc tiến quân kế hoạch "Lam Sơn 719" là

A. Đông Nam Sở.

B. Liên quần thể V.

C. Đường 9 - Nam Lào.

D. chiến quần thể Dương Minh Châu.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ được tổ chức sau thất bại của

A. kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt”.

B. kế hoạch “Chiến giành giật viên bộ”.

C. trận đánh giành giật hủy hoại miền Bắc đợt loại nhất.

D. trận đánh giành giật hủy hoại miền Bắc đợt loại nhị.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Sự khiếu nại nào là bên dưới đó là tổn thất lớn số 1 của dân tộc bản địa tớ nhập cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước?

A. Mĩ không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh đi ra toàn Đông Dương.

B. Chủ tịch Sài Gòn chết thật..

C. Mĩ ném bom phun phá huỷ miền Bắc nước Việt Nam.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 167

D. Mĩ dựng lên cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa lịch sử dân tộc của cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972?

A. Đánh vệt sự thất bại căn bạn dạng của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh".

B. Đánh vệt sự thất bại trọn vẹn của cuộc chiến tranh thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Đánh vệt sự thất bại trọn vẹn của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh".

D. Đánh vệt sự tan tung trọn vẹn của quân group TP Sài Gòn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Hướng tấn công hầu hết của quân tớ nhập cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972 là

A. Đông Nam Sở.         B. Liên quần thể V.

C. Quảng Trị.         D. Tây Nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Hội nghị cung cấp cao thân phụ nước Đông Dương được tổ chức nhập thời hạn nào?

A. Năm 1969.

B. Năm 1970.

C. Năm 1971.

D. Năm 1972.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 34. Thành tích phát hành nông nghiệp của miền Bắc nhập năm 1970 là

A. sản lượng hoa màu tăng rộng lớn 60 vạn tấn đối với năm 1968.

B. sản lượng hoa màu đạt rộng lớn 60 vạn giã.

C. sản lượng hoa màu tăng 60% đối với năm 1968.

D. sản lượng hoa màu tăng rộng lớn 60 triệu tấn đối với năm 1968.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Nhà máy thuỷ năng lượng điện thứ nhất được xây đắp ở miền Bắc việt nam là:

A. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện Thác Bà.

B. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện Đa Nhim.

C. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện Trị An.

D. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện I-a-li.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Địa phương thứ nhất bên trên miền Bắc đạt năng suất 5T thóc/ ha là :

A. Tỉnh Thái Bình.         B. Tỉnh Nam Định.

C. Nghệ An.         D. Nam Hà.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 37. Nội dung nào là phản ánh trở thành tựu của miền Bắc nhập giai đoạn phục sinh và cách tân và phát triển kinh tế-xã hội 1969 – 1971?

A. Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142 % đối với năm 1968.

B. Sản lượng hoa màu năm 1970 tăng rộng lớn 60% đối với năm 1968.

C. Cuộc chuyển động liên minh hoá nhập phát hành nông nghiệp đã lấy được 85% hộ dân cày nhập thực hiện ăn tập luyện thể.

D. Hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ Bắc – Nam được phục sinh và tân tiến hóa.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183-184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. Chiến giành giật hủy hoại miền Bắc đợt loại nhị của đế quốc Mĩ ra mắt trong vòng thời hạn nào là ?

A. Ngày 6 - 4 - 1972 cho tới ngày 29 - 12 - 1972.

B. Ngày 16 - 4 - 1972 cho tới ngày 29 - 12 - 1972.

C. Ngày 6 - 4 - 1972 cho tới ngày 15 - 1 - 1973.

D. Ngày 16 - 4-1972 cho tới ngày 15 - 1 - 1973.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 184-185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 39. Một trong mỗi thị xã bị huỷ khử nhập cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc đợt loại nhất của đế quốc Mĩ là

A. HĐ Hà Đông.         B. Đồng Hới.

C. Tỉnh Lào Cai.         D. thành phố Hà Tĩnh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Nội dung nào là phản ánh kết quả của quân dân miền Bắc nhập đại chiến chống cuộc chiến tranh hủy hoại đợt nhị của Mĩ?

A. Bắn rơi 735. máy cất cánh nhập cơ sở hữu 16 máy cất cánh B.52.

B. Bắn rơi 753 máy cất cánh, nhập cơ sở hữu 61 máy cất cánh B.52.

C. Bắn rơi 735 máy cất cánh, nhập cơ sở hữu 61 máy cất cánh B.52.

D. Bắn rơi 754 máy cất cánh, nhập cơ sở hữu 36 máy cất cánh B.52.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh rất đầy đủ nhất những mặt trận tuy nhiên miền Bắc tiếp tục tăng viện trong mỗi năm kháng chiến chống Mỹ, cứu vớt nước?

A. Miền Nam.         B. Lào, Campuchia.

C. Miền Nam, Campuchia.         D. Miền Nam, Lào, Campuchia.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh kết quả của quân dân miền Bắc nhập trận "Điện Biên Phủ bên trên không"?

A. Bắn rơi 18 máy cất cánh nhập cơ sở hữu 4 máy cất cánh B52.

B. Bắn rơi 81 máy cất cánh, nhập cơ sở hữu 43 máy cất cánh B52.

C. Bắn rơi 81 máy cất cánh, nhập cơ sở hữu 34 máy cất cánh B52.

D. Bắn rơi 43 máy cất cánh, nhập cơ sở hữu 18 máy cất cánh B52.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Hội nghị Pari được chính thức kể từ lúc nào ?

A. Ngày 31-3-1968.        B. Ngày 15-1-1968.

C. Ngày 15-3-1968.       D. Ngày 13-5-1968.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là không phản ánh lập ngôi trường của phái bộ nước Việt Nam bên trên Hội nghị Pari?

A. Mĩ nên rút không còn quân Mĩ và quân liên minh thoát ra khỏi miền Nam nước Việt Nam.

B. Mĩ nên tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của quần chúng. # nước Việt Nam.

C. Mĩ nên tôn trọng quyền tự động quyết của quần chúng. # miền Nam nước Việt Nam.

D. Mĩ nên nhằm nước Việt Nam tự động tổng tuyển chọn cử bên dưới sự giám sát của ủy ban quốc tế.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Cuộc thương lượng 4 mặt mũi bên trên Hội nghị Pari được chính thức kể từ Lúc nào?

A. Ngày 13/5/1968.       B. Ngày 15/3/1969.

C. Ngày 25/1/1969.       D. Ngày 15/2/1969.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Trưởng đoàn đại biểu của nhà nước cách mệnh tạm bợ Cộng hòa miền Nam bên trên Hội nghị Pari năm 1973 là ai?

A. Nguyễn Thị Bình.

B. Nguyễn Duy Trinh.

C. Lê Đức Thọ.

D. Trần Văn Lắm.

Đáp án: A

Giải thích: Trưởng đoàn đại biểu của nhà nước Cách mạng tạm bợ Cộng hòa miền Nam bên trên Hội nghị Pari năm 1973 là bà Nguyễn Thị Bình.

Câu 47. Ai là kẻ thay mặt cho tới nhà nước nước Việt Nam Dân mái ấm Cộng hoà kí Hiệp tấp tểnh Pari ?

A. Phạm Văn Đồng.

B. Nguyễn Duy Trinh.

C. Lê Đức Thọ.

D. Trần Bửu Kiếm.

Đáp án: B

Giải thích: Sở trưởng Sở Ngoại phó Nguyễn Duy Trinh là kẻ thay mặt cho tới nhà nước nước Việt Nam Dân mái ấm Cộng hoà kí Hiệp tấp tểnh Pari.

Câu 48. Hình dạng của cái bàn thương lượng nhập hội nghị Pari năm 1973 là

A. hình vuông vắn.       B. hình tròn trụ.

C. hình chữ nhật.       D. hình thoi.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Hội nghị Pari quy tấp tểnh lúc nào nhị mặt mũi tiếp tục tiến hành ngừng phun ở miền Nam ?

A. 24 giờ ngày 21 - 7 - 1973.

B. 24 giờ ngày 27- 1 - 1973.

C. 24 giờ ngày 27- 11 - 1973.

D. 24 giờ ngày 27 - 2 - 1973.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 50. Quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng được xác định nhập Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam là

A. song lập, độc lập, dân mái ấm.

B. song lập, thống nhất, tự tại, dân quyền.

C. song lập, thống nhất và kiêm toàn cương vực.

D. song lập, độc lập, thống nhất và kiêm toàn cương vực.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 51. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa lịch sử dân tộc của Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về Việt Nam?

A. Kết thúc đẩy thắng lợi trận đánh giành giật xâm lăng nước Việt Nam của đế quốc Mĩ.

B. Khẳng tấp tểnh thắng lợi đồ sộ rộng lớn của cách mệnh thân phụ nước Đông Dương nhập cuộc kháng chiến chống Mĩ.

C. Mở đi ra sự thay đổi mới nhất cho tới cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước của dân tộc bản địa nước Việt Nam.

D. Khẳng tấp tểnh sự thất bại trọn vẹn của Mĩ nhập cuộc chiến tranh xâm lăng nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. So với Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam sở hữu điểm khác lạ về

A. những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng nên tôn trọng.

B. yếu tố trách cứ nhiệm thực hành hiệp nghị.

C. yếu tố ngừng phun sau thời điểm kí hiệp nghị.

D. yếu tố tổ chức tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông.

Đáp án: D

Giải thích: So với Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam sở hữu điểm khác lạ về yếu tố tổ chức tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông. Trong Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, việc tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông được quy tấp tểnh tiếp tục ra mắt nhập mon 7/1956 bên dưới sự giám sát quốc tế. Còn Hiệp tấp tểnh Pari quy tấp tểnh tổng tuyển chọn cử không tồn tại sự can thiệp của quốc tế.

Câu 53. Nội dung nào là phản ánh điểm tương đương nhau thân ái Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Đều là thành quả đơn thuần của trận đánh giành giật chủ yếu trị, nước ngoài phó.

B. Đều bởi những nước rộng lớn dữ thế chủ động tập trung nhằm bàn về sự việc dứt cuộc chiến tranh.

C. Đều là hiệp nghị hòa dừng, là hạ tầng pháp luật nhằm tớ nối tiếp đấu giành giật.

D. Đều kết thúc đẩy trận đánh giành giật chống đế quốc xâm lăng của quần chúng. # nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Cả Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đều là hiệp nghị hòa dừng, là hạ tầng pháp luật nhằm tớ nối tiếp đấu giành giật hóa giải miền Nam, thống nhất khu đất nước

Câu 54. Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 quá nhận thực tiễn miền Nam nước Việt Nam có

A. 2 cơ quan ban ngành, 3 quân group, 3 lực lượng chủ yếu trị, 2 vùng trấn áp.

B. 2 cơ quan ban ngành, 2 quân group, 3 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

C. 2 cơ quan ban ngành, 2 quân group, 2 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

D. 2 cơ quan ban ngành, 3 quân group, 3 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Điểm tương đương nhau về nội dung thân ái Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

A. những nước đế quốc xâm lăng nên thừa nhận những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của nước Việt Nam.

B. quy tấp tểnh vùng tập trung, đem quân, đem phó chống ở nhị miền Nam – Bắc nước Việt Nam.

C. quy tấp tểnh việc tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông của quần chúng. # nước Việt Nam tiếp tục không tồn tại sự can thiệp quốc tế.

D. quá nhận miền Nam nước Việt Nam sở hữu nhị cơ quan ban ngành, nhị quân group, nhị vùng trấn áp và thân phụ lực lượng chủ yếu trị.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm tương đương nhau về nội dung thân ái Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là những nước đế quốc xâm lăng nên thừa nhận những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của nước Việt Nam.

Câu 56. Học thuyết tuy nhiên Tổng thống Ních-xơn đưa ra đầu năm mới 1969 là

A. quyết sách mặt mũi mồm hố cuộc chiến tranh.

B. “phản ứng linh hoạt”.

C. “thanh mò mẫm linh hoạt”.

D. “ngăn đe thực tế”.

Đáp án: D

Giải thích: Học thuyết tuy nhiên Tổng thống Ních-xơn đưa ra đầu năm mới 1969 là “ngăn đe thực tế”.

Câu 57. Điểm khác lạ của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" đối với kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là gì?

A. Là kiểu dáng cuộc chiến tranh thực dân mới nhất của Mĩ.

B. Có sự kết hợp của một thành phần đáng chú ý lực lượng đại chiến Mĩ.

C. Đặt bên dưới sự lãnh đạo của khối hệ thống cố vấn quân sự chiến lược Mĩ.

D. Quân group TP Sài Gòn là lực lượng hầu hết.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" sở hữu sự kết hợp của một thành phần đáng chú ý lực lượng đại chiến Mĩ, còn “Chiến giành giật quánh biệt” chỉ mất quân group TP Sài Gòn tham lam chiến.

Câu 58. Để quân group TP Sài Gòn hoàn toàn có thể tự động tại vị, tự động gánh vác lấy cuộc chiến tranh sau quân Mĩ rút về nước, Mĩ đã

A. tiếp viện trợ tài chính, chung quân group TP Sài Gòn tăng mạnh quyết sách "bình định".

B. tăng góp vốn đầu tư vốn liếng, kỹ năng cách tân và phát triển tài chính ở miền Nam.

C. tiếp viện trợ quân sự chiến lược, chung quân group tay sai tăng con số và chuẩn bị tân tiến.

D. tổ chức cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc, không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh sang trọng Lào và Campuchia.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 190 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 59. Ngày 6 - 6 - 1969 gắn với việc khiếu nại lịch sử dân tộc nào là của dân tộc bản địa ta:

A. Mặt trận dân tộc bản địa hóa giải miền Nam nước Việt Nam cho tới Hội nghị Pa-ri.

B. Hội nghị cung cấp cao thân phụ nước Đông Dương.

C. Mĩ không ngừng mở rộng tiến công hủy hoại miền Bắc đợt loại nhị.

D. nhà nước cách mệnh tạm bợ Cộng hoà miền Nam nước Việt Nam Ra đời.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Thắng lợi của liên quân Việt - Lào trong những công việc vượt mặt cuộc tiến quân "Lam Sơn - 719" của địch bên trên lối 9 Nam Lào đã

A. lưu giữ vững vàng hiên chạy kế hoạch của cách mệnh ở Đông Dương.

B. thực hiện thất bại trọn vẹn kế hoạch "Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ.

C. buộc Mĩ nên kí Hiệp tấp tểnh Pari về dứt cuộc chiến tranh ở nước Việt Nam.

D. dứt trọn vẹn sự can thiệp của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

Đáp án: A

Xem thêm: soạn văn 6 cánh diều tập 2

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đại chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải đại chiến vừa phải phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: nước Việt Nam nhập năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu vớt nước năm 1975 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: nước Việt Nam nhập năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu vớt nước năm 1975 (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official