trắc nghiệm sinh 11 bài 41Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41 (có đáp án): Sinh sản vô tính ở thực vật

Bộ 12 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm tương đối đầy đủ những mức phỏng nhận ra, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua trắc nghiệm Sinh 11.

Câu 1. Xét những ngành thực vật sau:

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 41

⦁ Hạt trần

Quảng cáo

⦁ Rêu

⦁ Quyết

⦁ Hạt kín

Sinh sản vì thế dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       D. (3) và (4)

Đáp án: C

Câu 2. Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem đặc tính

A. giống cây u, đem sự phối kết hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

B. giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. giống phụ huynh, đem sự phối kết hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

D. giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3. Xét những Điểm sáng sau:

⦁ Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể đưa đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

⦁ Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định quyết định, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

⦁ Tạo đi ra những thành viên mới mẻ kiểu như nhau và kiểu như thành viên u về những Điểm sáng di truyền

⦁ Tạo đi ra con số con cái con cháu kiểu như vô một thời hạn ngắn

⦁ Cho quy tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko cần tiêu hao tích điện cho tới việc tạo nên uỷ thác tử và thụ tinh

⦁ Tạo đi ra mới con cái con cháu kiểu như nhau về mặt mũi DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Đáp án: D

Câu 4. Trong vạn vật thiên nhiên cây tre rất có thể sinh đẻ bằng

A. rễ phụ       B. lóng

C. thân rễ       D. thân bò

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 5. Sinh sản vì thế dạ dày là đưa đến thế kỷ mới từ

A. bao tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

B. bao tử được đột biến bởi vẹn toàn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

C. bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn uỷ thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

D. hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

Đáp án: C

Câu 6. Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)

A. lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Đặc điểm của bào tử là tạo nên được

A. nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ gió máy, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ gió máy, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ gió máy, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Đáp án: D

Câu 8. Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra

A. từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. chỉ kể từ rễ của cây

C. chỉ kể từ một trong những phần thân thích của cây

D. chỉ kể từ lá của cây

Đáp án: A

Câu 9. Để nhân loài cây ăn trái khoáy nhiều năm người tao thông thường tách cành vì

Xem thêm: de thi toán lớp 6 học kì 1 năm 2022 có đáp an

A. cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. phương pháp này gom nhân kiểu như nhanh chóng và nhiều

C. phương pháp này gom tránh khỏi sâu sắc bệnh khiễn cho hại

D. phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án: D

Câu 10. Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là

A. cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn kiểu như nhau và kiểu như khung hình u ban đầu

B. tạo đi ra thành viên mới mẻ đặc biệt đa dạng mẫu mã về những Điểm sáng mến nghi

C. tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Đáp án: B

Câu 11. Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản

A. bằng bào tử       B. phân đôi

C. dinh dưỡng       D. hữu tính

Đáp án: A

Câu 12. Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản

A. cần 2 cá thể

B. không đem sự thống nhất thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. có sự thống nhất thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

D. chỉ cần thiết uỷ thác tử cái

Đáp án: B

Câu 13: Sinh sản vô tính ko thể tạo nên thành

A. Thể ăn ý tử

B. Thể uỷ thác tử

C. Thể bào tử

D. Bào tử đơn bội

Câu 14: Sinh sản vô tính ko tạo nên thành

A. cây con

B. giao tử

C. bào tử

D. hợp tử

Câu 15: Sinh sản bào tử là:

 A. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và uỷ thác tử thể.

B. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi vẹn toàn phân ở những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và uỷ thác tử thể

C. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn uỷ thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và thể uỷ thác tử.

D. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ ăn ý tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và uỷ thác tử thể.

Câu 16: Đặc điểm của bào tử là:

A. Mang cỗ NST lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội.

B. Mang cỗ NST đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội.

C. Mang cỗ NST đơn bội và tạo hình cây đơn bội.

D. Mang cỗ NST lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội.

Câu 17: Sinh sản vì thế bào tử chỉ gặp gỡ ở group thực vật

A. Có sự đan xen mới tiến độ lưỡng bội và đơn bội trong khoảng đời

B. Rêu và dương xỉ

C. Cây phân tử trần

D. Cây phân tử kín

Câu 18: Sinh sản bào tử đem ở những ngành thực vật nào?

A. Rêu, phân tử trần.

B. Rêu, quyết.

C. Quyết, phân tử kín.

D. Quyết, phân tử trần.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 đem đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46: Cơ chế điều tiết sinh sản
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 47: Điều khiển sinh đẻ ở động vật hoang dã và sinh nở kế hoạch ở người

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học