trắc nghiệm sinh 11 bài 16Với thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều khá đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Sinh học tập 11 Bài 16:

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem câu nói. giải

 • (Cánh diều) Giải Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật

  Xem câu nói. giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 (sách cũ)

Câu 1. Chức năng ko chính với răng của thú ăn cỏ là

A. răng cửa ngõ thân ái và lắc cỏ

B. răng nanh nghiền nhừ cỏ

C. răng trước hàm và răng cấm có tương đối nhiều gờ cứng hùn nghiền nhừ cỏ

D. răng nanh lưu giữ và lắc cỏ

Đáp án: B

Câu 2. Chức năng ko chính với răng của thú ăn thịt là

A. răng cửa ngõ gặm và lấy đồ ăn thoát ra khỏi xương

B. răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

C. răng nanh gặm và lưu giữ mồi

D. răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn tách thịt trở nên những miếng nhỏ

Đáp án: B

Câu 3. Xét những loại sau:

(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu

(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê

Quảng cáo

Trong những loại bên trên, những loại nào là sở hữu bao tử 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B.(1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Đáp án: A

Câu 4. Đặc điểm hấp thụ ở thú ăn thịt là

A. vừa vặn nhai vừa vặn xé nhỏ thức ăn

B. người sử dụng răng tách, xé nhỏ đồ ăn và nuốt

C. nhai đồ ăn trước lúc nuốt

D. chỉ nuốt thức ăn

Đáp án: B

Câu 5. Sự hấp thụ đồ ăn ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein sở hữu ở vi loại vật và cỏ

C. hít vào ráo bớt nước vô thức ăn

D. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Đáp án: A

Câu 6. Những điểm sáng nào là tại đây ko chính với việc hấp thụ đồ ăn ở dạ lá sách?

(1) đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein sở hữu ở vi loại vật và cỏ

(3) hít vào ráo bớt nước vô thức ăn

(4) đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Phương án vấn đáp chính là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Các nếp cuống quýt của niêm mạc ruột, bên trên cơ sở hữu những lông ruột và những lông vô cùng nhỏ sở hữu tác dụng

A. thực hiện tăng nhu động ruột

B. thực hiện tăng mặt phẳng hấp thụ

C. tạo nên ĐK thuận tiện mang đến hấp thụ hóa học

D. tạo nên ĐK mang đến hấp thụ cơ học

Đáp án: B

Câu 8. Điểm không giống nhau về cỗ hàm và phỏng lâu năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước

A. ko sắc và nhọn vị ; ruột lâu năm hơn

B. sắc và nhọn rộng lớn ; ruột ngắn ngủi hơn

C. ko sắc và nhọn bằng; ruột ngắn ngủi hơn

D. sắc và nhọn hơn; ruột lâu năm hơn

Đáp án: B

Câu 9. Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein sở hữu ở loại vật và cỏ

B. hít vào ráo bớt nước vô thức ăn

C. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

D. đồ ăn được ở lên mồm nhằm nhai lại

Đáp án: A

Câu 10. Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại đồ ăn không giống nhau sở hữu ống hấp thụ đổi khác thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt sở hữu răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt cải cách và phát triển, ruột ngắn ngủi. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật sở hữu răng dùng để làm nhai và nghiền trừng trị triển

Quảng cáo

(4) Thú ăn thực vật sở hữu răng dùng để làm nhai, răng trước hàm và nghiền trừng trị triển

(5) Thú ăn thực vật sở hữu bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng vô cùng cải cách và phát triển, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt sở hữu domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (1), (2), (4),(5).

Câu 11. Hình mặt mày là thành phần hấp thụ nào? Của loại nào là (trâu/ngựa/dê/thỏ) ? Chọn chú mến chính mang đến hình

Bài tập dượt trắc nghiệm Sinh học tập 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Sinh học tập 11 sở hữu đáp án

A. bao tử của trâu. 1- thực quản lí ; 2- dạ lá sách ; 3- dạ cỏ ; 4- dạ tỏ ong ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

B. bao tử của trâu. 1- thực quản lí ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

C. bao tử của ngựa. 1- thực quản lí ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Xem thêm: e government là gì

D. bao tử của ngựa. 1- tá tràng ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Đáp án: B

Câu 12:  Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật nào là có duy nhất một ngăn?

A.  Ngựa, thỏ, con chuột, rán, dê.

B. Ngựa, thỏ, con chuột, trâu, trườn.

C. Ngựa, thỏ, con chuột.

D. Trâu, trườn, rán, dê.

Câu 13: Động vật nào là tại đây sở hữu bao tử đơn?

A. 

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14: Dạ dày ở những động vật hoang dã ăn thực vật nào là sở hữu 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, con chuột, trâu, trườn.     

B. Ngựa, thỏ, con chuột.

C. Ngựa, thỏ, con chuột, rán, dê.     

D. Trâu, trườn, rán, dê.

Câu 15: Dạ dày sở hữu 4 túi là của những động vật hoang dã nào là tại đây ?

A. Trâu, thỏ, dê.

B. Ngựa, hươu, trườn.

C. Trâu, trườn, nai.

D. Ngựa, trườn, dê.

Câu 16: Đặc điểm nào là tại đây chính với những loại động vật hoang dã nhai lại?

A. Có bao tử tuyến

B. Có bao tử 4 ngăn

C. Có bao tử đơn

D. Có bao tử cơ.

Câu 17: Loài động vật hoang dã nào là tại đây sở hữu bao tử 4 ngăn?

A. 

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18: Động vật nào là tại đây sở hữu bao tử 4 ngăn?

A. Chuột.

B. Ngựa

C. 

D. Thỏ

Câu 19: Có từng nào tuyên bố nào là tại đây chính về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học vô bao tử tương tự như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn lại hơn ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã sở hữu ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải sở hữu manh tràng cải cách và phát triển. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn vô ống hấp thụ là dịch hấp thụ không xẩy ra hòa loãng.

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20: Các tuyên bố nào là tại đây chính về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học vô bao tử tương tự như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài ra hơn nữa ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã sở hữu ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải sở hữu manh tràng ko cải cách và phát triển. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn vô ống hấp thụ là dịch hấp thụ không xẩy ra hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21: Sự chi tiêu hoá đồ ăn ở bao tử cỏ ra mắt như vậy nào?

A. Hấp thụ ráo bớt nước vô đồ ăn.

B. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim chi tiêu hoá xellulôzơ.

C. Tiết pepsin và HCl nhằm chi tiêu hoá prôtêin sở hữu ở vi loại vật và cỏ.

D. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại.

Câu 22: Trâu hấp thụ được xenlulôzơ sở hữu vô đồ ăn là nhờ enzim của

A. vi loại vật nằm trong sinh vô dạ cỏ.

B. tuyến nước miếng.

C. tuyến tụy.

D. tuyến gan lì.

Câu 23: Quá trình hấp thụ xenlulozo của động vật hoang dã nhai lại đa phần ra mắt ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế.

C. dạ lá sách.

D. dạ tổ ong.

Câu 24: Trong bao tử của động vật hoang dã nhai lại, vi loại vật nằm trong sinh tiết rời khỏi enzim chi tiêu hoá xenlulôzơ đa phần ở đâu?

A. Dạ lá sách.

B. Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ.

D. Dạ múi khế.

Câu 25: Dạ dày ngăn nào là của động vật hoang dã nhai lại sở hữu tính năng hít vào ráo bớt nước sau khoản thời gian đồ ăn được đem lên vùng mồm nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 sở hữu đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vị nội môi
 • Bài tập dượt trắc nghiệm Ôn tập dượt chương 1

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học