trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (có đáp án): Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị (1939 - 1945)

Câu 1. Trong trong thời gian 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được tạo hình bao gồm những nước

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17

A. Đức, Liên Xô, Anh       B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Italia, Hunggari, Áo       D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Phe “Trục” được tạo hình trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX thực ra là

A. liên minh của những nước thực dân.

B. liên minh của những nước tư bạn dạng dân công ty.

C. liên minh của những nước trừng trị xít.

D. liên minh của những nước nằm trong địa.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Hoạt động đa phần của những nước nhập phe “Trục” trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX là

A. không ngừng mở rộng những hoạt động và sinh hoạt tài chính, thương nghiệp với những nước tư bạn dạng Anh, Pháp, Mĩ.

B. đấu tranh giành mang lại trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa và trào lưu nằm trong sản quốc tế.

C. trừng trị xít hóa toàn bộ những nằm trong địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.

D. tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt quân sự chiến lược và làm cho cuộc chiến tranh xâm lăng ở nhiều chống.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Trong trong thời gian 30 của thế kỉ XX, nhà nước những nước Anh, Pháp, Mĩ đem thái phỏng nhượng cỗ những nước trừng trị xít, do

A. sợ những nước trừng trị xít tấn công nước bản thân và mong muốn liên minh với phe trừng trị xít

B. lo hoảng trước việc vững mạnh của Liên Xô và mong muốn tấn công Liên Xô

C. lo hoảng sự bành trướng của công ty nghĩa trừng trị xít tuy nhiên thù oán ghét bỏ công ty nghĩa nằm trong sản

D. cần thời hạn nhằm sẵn sàng đại chiến kháng cả công ty nghĩa nằm trong sản và công ty nghĩa trừng trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đạo luật trung lập (8-1935) của nhà nước Mĩ đang được thể hiện nay quyết sách

A. không can thiệp nhập tình hình những nước trừng trị xít

B. không can thiệp nhập những sự khiếu nại ở châu Âu

C. không can thiệp nhập những sự khiếu nại xẩy ra phía bên ngoài châu Mĩ

Quảng cáo

D. không can thiệp nhập trận chiến thân thiết công ty nghĩa nằm trong sản và công ty nghĩa trừng trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Liên Xô đang được đem thái phỏng ra làm sao với những nước trừng trị xít?

A. Coi công ty nghĩa trừng trị xít là quân thù gian nguy và ngay lập tức ngay tắp lự tuyên chiến với trừng trị xít Đức

B. Coi công ty nghĩa trừng trị xít là đối tác chiến lược nhập trận chiến kháng những nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo hoảng công ty nghĩa trừng trị xít là quân thù gian nguy nên nhân nhượng với những nước trừng trị xít

D. Coi công ty nghĩa trừng trị xít là quân thù gian nguy nên công ty trương links với những nước Anh, Pháp nhằm kháng trừng trị xít và nguy hại cuộc chiến tranh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đang được đem hành động như vậy nào?

A. Kiên quyết bảo đảm vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao mang lại đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt 1 phần cương vực của nhị nước mang lại Đức nhằm Đức tiến công Liên Xô

D. Quyết toan links với Liên Xô ngăn chặn Đức và Italia.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sự khiếu nại khởi điểm Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị (1939 – 1945) là

A. quân team Đức tiến công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tiến công Anh, Pháp

D. Đức tiến công Liên Xô

Đáp án: A

Xem thêm: communication unit 4 lớp 8

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 93 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Để bảo đảm quyền hạn vương quốc nhập tình thế bị xa lánh, mon 8/1939, nhà nước Liên Xô đã

A. kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng lẫn lộn nhau

B. chủ trương links với Anh, Pháp nhằm kháng công ty nghĩa trừng trị xít

C. liên minh với Đức nhằm mục đích ngăn chặn Anh, Pháp

D. đưa quân hùn Tiệp Khắc kháng cuộc xâm lăng của Đức

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm phạm cho nhau với Liên Xô?

A. Đức trí tuệ ko tấn công thắng nổi Liên Xô

B. Đức hoảng bị liên quân Anh – Pháp tấn công sau sống lưng khi đang được tấn công Liên Xô

C. Đề chống cuộc chiến tranh bùng phát nên ngăn chặn cả tía cường quốc bên trên nhị mặt mũi trận

D. Liên Xô ko nên là tiềm năng tấn công của Đức

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Năm 1938, Hít-le tạo ra vụ Xuy-đét nhằm mục đích kiêm tính vương quốc nào?

A. Ba Lan.      B. Áo.

C. Phần Lan.      D. Tiệp Khắc.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Tháng 6 – 1941, trừng trị xít Đức ra quyết định tiến công Liên Xô vì

A. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng cho nhau không còn hiệu lực

B. các nước Anh, Pháp và đa số châu Âu đang được đầu hàng

C. quân Đức đang được cai trị phần rộng lớn châu Âu, đem đầy đủ ĐK tiến công Liên Xô

D. thực hiện nay khẳng định với Anh, Pháp về sự chi tiêu khử công ty nghĩa nằm trong sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 94 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Quân Đức dùng plan này nhằm tiến công Liên Xô?

A. Kế hoạch tấn công chắc chắn, lâu dài

B. Kế hoạch vây hãm, tấn công tỉa cỗ phận

C. Kế hoạc một vừa hai phải tấn công một vừa hai phải đàm phán

D. Kế hoạch “chiến tranh giành chớp nhoáng”

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trận tấn công này tại đây đã lấy Hồng quân Liên Xô kể từ thế chống thủ lịch sự tiến công bên trên từng mặt mũi trận?

A. Trận Mátxcơva       B. Trận Cuốcxcơ

C. Trận Xtalingrát       D. Trận công huỷ Béclin

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Sự khiếu nại buộc Mĩ nên xong xuôi quyết sách trung lập và nhập cuộc Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị là

A. phát xít Đức tiến công Liên Xô

B. liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

D. Nhật Bản bất thần tập luyện kích địa thế căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị (1939 - 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử hào hùng toàn cầu tân tiến (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử hào hùng toàn cầu tân tiến (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử hào hùng toàn cầu tân tiến (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân VN kháng chiến kháng Pháp xâm lăng (từ năm 1858 cho tới trước năm 1873) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học