toán lớp 5 trang 18 19

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 18 19

Video chỉ dẫn giải

a) Tổng của nhì số là 80. Số loại nhất tự \( \dfrac {7}{9}\) số loại nhì. Tìm nhì số bại.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số loại nhất bằng \( \dfrac {9}{4}\) số loại nhì. Tìm nhì số bại.

Phương pháp giải:

Tìm nhì số theo gót câu hỏi lần nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số bại.

Lời giải chi tiết:

a) Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều nhau là:

                   7 + 9 = 16 (phần)

Số loại nhất là:             

                  80 : 16 × 7 = 35

Số loại nhì là:

                  80 – 35 = 45

                                 Đáp số : 35 và 45.

b) Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều nhau là:

                   9 – 4 = 5 (phần)

Số loại nhì là :

                   55 : 5 × 4 = 44

Số loại nhất là:

                   44 + 55 = 99

                                   Đáp số : 99 và 44.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số lít nước mắm nam ngư loại I nhiều hơn thế nữa số lít nước mắm nam ngư loại II là 12l. Hỏi từng loại sở hữu từng nào lít nước mắm nam ngư, hiểu được số lít nước mắm nam ngư loại I hấp tấp 3 phiên số lít nước mắm nam ngư loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư từng loại theo gót câu hỏi lần nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số bại.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

 

Cách 1:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là

                  12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Xem thêm: những cây thuộc nhóm thực vật c4 là

Số lít nước mắm nam ngư loại I là:

                 6 + 12 = 18 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại I là

                  12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là:

                 18 - 12 = 6 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một rừng hoa hình chữ nhật sở hữu chu vi là \(120m\). Chiều rộng lớn tự \(\displaystyle {5 \over 7}\) chiều nhiều năm.

a) Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn rừng hoa bại.

b) Người tớ dùng \(\displaystyle {1 \over {25}}\) diện tích rừng hoa nhằm thực hiện lối cút. Hỏi diện tích S lối cút là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa chu vi = chu vi \( :\,2\).

- Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn theo hình thức toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số bại.

- Tìm diện tích S rừng hoa = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm diện tích S lối cút = diện tích S rừng hoa \(\times\)  \(\displaystyle {1 \over {25}}\).

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi hoặc tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là:

             \(120 : 2 = 60\;(m)\)

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều nhau là:

                    \(5 + 7 = 12\) (phần)

Chiều rộng lớn rừng hoa là: 

                    \(60 : 12 \times 5 = 25 \;(m)\)

Chiều nhiều năm rừng hoa là:           

                    \(60 - 25 = 35 \;(m)\)

b) Diện tích rừng hoa là:       

                     \(35 \times 25 = 875 \;( m^2)\)

Diện tích lối cút là:                   

                     \(875 : 25 = 35\;( m^2)\)

Xem thêm: có ý kiến cho rằng trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công

                            Đáp số: a) Chiều dài: \(35m\);

                                             Chiều rộng: \(25 m\);

                                         b) \(35  m^2\).