toán lớp 5 luyện tập trang 79

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Sơ đồ gia dụng tư duy: Bài toán tỉ số xác suất lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 79

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tính tỉ bong xác suất của nhì số \(37\) và \(42.\)

b) Một tổ phát triển thực hiện được \(1200\) thành phầm, nhập cơ anh Ba thực hiện được \(126\) thành phầm. Hỏi anh Ba thực hiện được từng nào xác suất số thành phầm của tổ?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm tỉ số xác suất của nhì số \(A\) và \(B\) tớ thực hiện như sau:

- Tìm thương của \(A\) và \(B.\)

- Nhân thương cơ với \(100\) và ghi chép tăng kí hiệu \(\%\) nhập phía bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

a)  Tỉ sổ xác suất của nhì số \(37\) và \(42\) là

              \(37 : 42 = 0,8809 = 88,09\%\)

b) Anh Ba đã từng được số phần trăm số thành phầm của tổ là :

              \(126 : 1200 = 0,105 = 10,5\%\) 

                                    Đáp số: a) \(88,09\% ;\)

                                                 b) \(10,5\%\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm \(30\%\) của \(97\).

Xem thêm: viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây lá hoặc hoa quả rễ thân

b) Một siêu thị chi ra \(6 000 000\) đồng xu tiền vốn liếng. sành siêu thị này đã lãi \(15\%\), tính số chi phí lãi.

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm \(a\%\) của \(B\) tớ hoàn toàn có thể lấy \(B\) phân chia mang lại \(100\) rồi nhân với \(a\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(a\) rồi phân chia mang lại \(100\).

Lời giải chi tiết:

a)  \(30\%\) của \(97\) là:

               \(97  : 100 × 30 = 29,1\)

b)  Số chi phí lãi là:

               \(6 000 000  : 100 × 15 = 900 000\) (đồng) 

                           Đáp số:  a) \(29,1;\)

                                         b) \(900 000\) đồng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm một trong những biết \(30\% \) của nó là \(72\).

b) Một siêu thị đang được bán tốt \(420kg\) gạo và vày \(10,5\% \) tổng số gạo của siêu thị trước lúc buôn bán. Hỏi trước lúc buôn bán siêu thị cơ đem từng nào tấn gạo?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm một trong những biết \(A\%\) của chính nó là \(B\), tớ hoàn toàn có thể lấy \(B\) phân chia mang lại \(A\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(100\) rồi phân chia mang lại \(A\).

Lời giải chi tiết:

a) Số cơ là:

                 \(72 : 30 \times 100=240\).

b) Số gạo của siêu thị cơ đem trước lúc buôn bán là:

                 \(420:10,5 \times 100  = 4000\;(kg) \)

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

                 \(4000kg\) \(= 4\) tấn

                                           Đáp số: a) \(240\) ;

                                                        b) \(4\) tấn.