toán lớp 5 luyện tập trang 61


Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

Tổng thích hợp đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 61

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

\(a\)

\(b\)

\(c\)

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

\(2,5\)

\(3,1\)

\(0,6\)

\(1,6\)

\(4\)

\(2,5\)

\(4,8\)

\(2,5\)

\(1,3\)

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                             \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                              \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Phương pháp giải:

a) Biểu thức đem chứa chấp vệt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) gí dụng đặc thù giao phó hoán và phối hợp của luật lệ nhân số thập phân nhằm tính.

Lời giải chi tiết:

a) (2,5 x 3,1) x 0,6                                    2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6                                             = 2,5 x 1,86

= 4 ,65                                                    = 4,65

(1,6 x 4) x 2,5                                      1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5                                               = 1,6 x 10

= 16                                                        = 16

(4,8 x 2,5) x 1,3                                  4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3                                             = 4,8 x 3,25

= 15,6                                                  = 15,6

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn luôn vì chưng nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                                  \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

    \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)                            = 7,38 x (1,25 x 80)

    \(= 9,65 \times 1 \)                                                   = 7,38 x 100                  

    \(= 9,65  \)                                                               = 738

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)                                    \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

   \( = 10 \times 9,84   \)                                               = 34,3 x (5 x 0,4)

Xem thêm: các tháng có 31 ngày

   \(= 98,4\)                                                                  = 34,3 x 2

                                                                                    = 68,6

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4;\)                          b) \(28,7 + 34,5 × 2,4.\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem chứa chấp vệt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem chứa chấp luật lệ nằm trong và luật lệ nhân thì tao triển khai luật lệ nhân trước, luật lệ nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4 \)

    \(= 63,2 × 2,4 \)

    \(= 151,68\)

b) \(28,7 + 34,5 × 2,4 \)

    \(= 28,7 + 82,8 \)

    \(= 111,5 \)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một người xe đạp điện từng giờ cút được \(12,5km\). Hỏi vô \(2,5\) giờ người bại liệt cút được từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét cút được vô \(2,5\) giờ \(=\) số ki-lô-mét cút được vô \(1\) giờ \(\times \; 2,5\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(1\) giờ : \(12,5 km\)

\(2,5\) giờ: \(...\, km\)?

Giải:

Trong \(2,5\) giờ người bại liệt cút được số ki-lô-mét là:

             \(12,5 \times 2,5 = 31,25\;(km)\)

                                    Đáp số: \(31,25 km.\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện luyện cộng đồng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg đàng nên trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam đàng nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện luyện cộng đồng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính vì chưng nhì cơ hội Mua 4m vải vóc nên trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại nên trả nhiều hơn nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một trong những thập phân cho tới một trong những bất ngờ

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người cút xe cộ máy vô 3h cút được 126,54 km. Hỏi tầm từng giờ người bại liệt cút được từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện luyện

  Đặt tính rồi tính: a) 67,2 : 7; b) 3,44 : 4;

 • Toán lớp 5 trang 66 Chia một trong những thập phân cho tới 10, 100, 1000, ...

  Tính nhẩm: a) 43,2 : 10 0,65:10 Một kho gạo đem 537,25T gạo. Người tao đang được mang ra 1/10 số gạo vô kho. Hỏi vô kho còn sót lại từng nào tấn gạo?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: mở bài vội vàng 13 câu đầu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.