toán lớp 5 luyện tập trang 110


Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có: a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm Một cái thùng ko nắp hình dáng chữ nhật đem chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Người tớ tô mặt phí ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét tước tô là từng nào mét vuông?

Tổng ăn ý đề đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 110

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm.

b) Chiều dài \(\dfrac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\dfrac{1}{3}\)m và chiều cao \(\dfrac{1}{4}\)m.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

       \((25 + 15) × 2 × 18 = 1440\) (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

       \(25 × 15 = 375\) (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

      \(1440 + 375 × 2 = 2190\) (dm2)

b) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:   

       \( \left( \dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{3} \right) × 2 × \dfrac{1}{4} = \dfrac{17}{30}\) (m2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là: 

            \(\dfrac{4}{5} ×  \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{15}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

            \(\dfrac{17}{30} + \dfrac{4}{15} × 2 = \dfrac{11}{10}\) (m2)

             Đáp số:  a) \(1440\)dm; \(2190\)dm2 ; 

                           b) \(\dfrac{17}{30}\)m2; \(\dfrac{11}{10}\)m2.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một cái thùng ko nắp hình dáng chữ nhật đem chiều lâu năm \(1,5m\), chiều rộng lớn \(0,6m\) và độ cao \(8dm\). Người tớ tô mặt phí ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét tước tô là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng ko có nắp đậy và người tớ chỉ quét tước mặt phí ngoài của thùng nên diện tích S phần quét tước tô vị diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S một phía lòng của thùng.

Lưu ý: phụ vương độ dài rộng của hình vỏ hộp chữ nhật ko nằm trong đơn vị chức năng đo nên trước lúc tính tớ cần thiết fake về và một đơn vị chức năng đo.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét tước tô mặt mũi ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: \(8dm = 0,8m\).

Diện tích xung xung quanh của cái thùng là:

     \((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36\; (m^2)\)

Diện tích mặt mũi lòng của cái thùng là:

           \(1,5 × 0,6 = 0,9\;(m^2)\) 

Xem thêm: lãnh thổ nước ta trải dài

Diện tích quét tước tô là:

           \(3,36 + 0,9 = 4,26\; (m^2)\)

                                 Đáp số: \(4,26m^2\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật ko cân nhau.

c) Diện tích xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.

d) Diện tích xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật ko cân nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành quả cùng nhau.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

+) Hình mặt mũi trái: 

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

       (2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

       2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

      9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình mặt mũi phải

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

       (1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

       1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

       13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 < 13,5dm2, suy đi ra diện tích S xung xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật ko cân nhau.

17,1dm= 17,1dm2, suy đi ra diện tích S toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.

Vậy tớ đem thành quả như sau: 

a) Đ                        b) S                      c) S                      d) Đ

Chú ý: Hai hình vỏ hộp chữ nhật tiếp tục mang lại có một hình bịa đặt ở, một hình bịa đặt đứng tuy nhiên nhì hình vỏ hộp chữ nhật bại đều phải sở hữu phụ vương độ dài rộng là 2,5dm; 1,5dm; và 1,2dm nên đem diện tích S toàn phần cân nhau tuy nhiên diện tích S xung xung quanh không giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 111 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương đem cạnh 1,5m. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp ko có nắp đậy vị bìa cứng đem hình dáng lập phương đem cạnh 2,5dm. Tính diện tích S bìa cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp (không tính mép dán).

 • Toán lớp 5 trang 112 Luyện tập dượt

  Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương đem cạnh 2m 5cm. Mảnh bìa nào là tiếp sau đây rất có thể vội vàng được một hình lập phương ?

 • Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập dượt công cộng

  Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có: a) Chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m. b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

 • Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình

  Trong nhì hình bên dưới đây: Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình nào là rất có thể tích to hơn.

 • Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

  Viết nhập dù trống trải (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: một cây làm chẳng nên non

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.