toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở mặt hàng nào là và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi hiểu những số đương nhiên tớ hiểu kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược sang trọng cần.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tớ cần thiết xác lập mặt hàng của bọn chúng. Các chữ số của một số trong những theo gót trật tự kể từ cần sang trọng ngược theo thứ tự là mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) hiểu là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn tía trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) hiểu là: Sáu triệu ko trăm nhị mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) hiểu là: Chín mươi tứ triệu tía trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) hiểu là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng nghìn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng nghìn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo gót những quy tắc đang được học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền lốt tương thích (>; <; =) vô khu vực chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống hình mẫu số tớ quy đồng hình mẫu số nhị phân số rồi đối chiếu nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

Xem thêm: một sợi dây đồng có điện trở 74

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều nhiều năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều nhiều năm. Người tớ ghép lúa ở cơ, tính đi ra cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi đang được thu hoạch được ở thửa ruộng cơ từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc chiếm được = số thóc chiếm được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi sản phẩm một vừa hai phải tìm ra sang trọng đơn vị chức năng đo là tạ, cảnh báo \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số mến hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vô quy tắc tính đang được mang đến lập luận nhằm tìm hiểu những chữ số mến hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì như thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do cơ cần lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), ghi nhớ \(1\) sang trọng \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) vày \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta với quy tắc tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) ghi nhớ \(1\) vày \(7\) (đúng)

Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

Ta với quy tắc tính: 

                   

Loigiaihay.com