tính chu vi hình chữ nhật lớp 4

Trong học hành và nhập cuộc sống thường ngày, hình chữ nhật đó là mô hình học tập thông thường bắt gặp nhất. Liên quan lại cho tới hình trạng học tập này, tất cả chúng ta sẽ có được nhị yếu tố cần được quan hoài là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật. Cùng công ty chúng tôi xem thêm nội dung nội dung bài viết sau để sở hữu thêm thắt những điều hữu ích nhé!

Cách tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật

Bạn đang xem: tính chu vi hình chữ nhật lớp 4

Hình chữ nhật là gì?

Theo khái niệm nhập toán học tập, hình chữ nhật đó là một tứ giác nhưng mà toàn bộ những góc đều vì chưng 90o. Đồng thời, nhiều giác này chiếm hữu nhị cặp cạnh tuy nhiên song cùng nhau. Trong số đó, độ dài rộng của nhị cạnh rộng lớn cân nhau và độ dài rộng của nhị cạnh nhiều năm cân nhau. Chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó là độ dài rộng của cạnh nhiều năm. Chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là độ dài rộng của cạnh rộng lớn.

Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

Một số điểm sáng nhận ra hình chữ nhật hoàn toàn có thể kể tới như:

 • Một tứ giác chiếm hữu 3 góc đem số đo vì chưng 90o.
 • Hình thang cân nặng chiếm hữu số đo 1 góc vì chưng 90o. 
 • Hình bình hành có tính nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh cân nhau hoặc chiếm hữu một góc đem độ dài rộng vì chưng 90o.

Dấu hiệu nhằm nhận ra hình chữ nhật

Tính hóa học hình chữ nhật

Hình chữ nhật đem những đặc thù như sau:

 • Trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh sẽ có được độ dài rộng cân nhau. Trung điểm của từng lối chéo cánh đó là điểm hạn chế nhau của hai tuyến đường.
 • Hình chữ nhật đem rất đầy đủ những đặc thù của một hình thang cân nặng và hình bình hành.
 • Khi hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật hạn chế nhau thì tiếp tục phân chia hình chữ nhật trở nên 4 hình tam giác cân nặng.

Hình chữ nhật đó là một tứ giác nhưng mà toàn bộ những góc đều vì chưng 90o

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật đó là lối xung quanh toàn cỗ diện tích S của hình. Theo quy ước nhập toán học tập, chu vi hình chữ nhật sẽ tiến hành tính vì chưng tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình và nhân với 2. Đơn vị đo chu vi hình chữ nhật là centimet, dm, m,… 

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: Phường = (a + b) x 2.

Trong đó:

 • P: Ký hiệu của chu vi hình chữ nhật.
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
 • b: Kích thước chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD đem độ dài rộng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo thứ tự là 6cm và 3cm. Tính chu vi của hình chữ nhật cơ. 

Với vấn đề này, nhằm tính được chu vi, chúng ta chỉ việc vận dụng theo như đúng công thức đã và đang được share bên trên. Cụ thể như sau:

PABCD = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9 x 2 = 18cm. 

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần mặt mũi phẳng lì của hình chữ nhật nhưng mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện ra. Theo quy ước của toán học tập, diện tích S của hình chữ nhật sẽ tiến hành tính vì chưng tích của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn. Đơn vị tính diện tích S hình chữ nhật được xem là mm2, cm2, dm2…

Diện tích hình chữ nhật đó là phần mặt mũi phẳng lì của hình chữ nhật nhưng mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nom thấy

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật: S = a x b.

Trong đó:

 • S: Ký hiệu của diện tích S hình chữ nhật.
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
 • b: Kích thước chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD đem độ dài rộng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo thứ tự là 6cm và 3cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật cơ.

Với vấn đề này, nhằm tính được diện tích S, chúng ta chỉ việc vận dụng theo như đúng công thức đã và đang được share bên trên. Cụ thể như sau:

SABCD = a x b = 6 x 3 = 18cm2.

Tuy nhiên, công thức bên trên chỉ vận dụng được nhập tình huống vẫn biết độ dài rộng của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật. Còn nếu như chỉ biết độ dài rộng lối chéo cánh và một cạnh của hình chữ nhật thì bạn phải tổ chức đo lường và tính toán nhằm mò mẫm đi ra độ dài rộng cạnh sót lại theo đòi toan lý Pytago. Sau cơ mới mẻ hoàn toàn có thể vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật như thông thường.

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Công thức suy rộng

Dựa nhập công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật bên trên, chúng ta cũng hoàn toàn có thể mò mẫm đi ra được độ dài rộng của chiều rộng lớn, chiều nhiều năm cạnh sót lại lúc biết chu vi, diện tích S và độ dài rộng 1 cạnh của hình chữ nhật. Cụ thể như sau:

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm

Trong tình huống biết độ dài rộng 1 cạnh và diện tích S của hình chữ nhật:

 • Nếu biết độ dài rộng diện tích S và chiều rộng lớn thì chúng ta chỉ việc lấy diện tích S phân chia cho tới chiều rộng lớn là tiếp tục tìm kiếm ra chiều nhiều năm.
 • Nếu biết độ dài rộng diện tích S và chiều nhiều năm thì chúng ta chỉ việc lấy diện tích S phân chia cho tới chiều nhiều năm là tiếp tục tìm kiếm ra chiều rộng lớn.

Trong tình huống biết độ dài rộng 1 cạnh và chu vi của hình chữ nhật:

 • Nếu biết độ dài rộng chu vi và chiều rộng lớn thì chúng ta chỉ việc lấy chu vi phân chia cho tới 2, tiếp sau đó trừ cút chiều rộng lớn là tiếp tục tìm kiếm ra chiều nhiều năm.
 • Nếu biết độ dài rộng chu vi và chiều nhiều năm thì chúng ta chỉ việc lấy chu vi phân chia cho tới 2, tiếp sau đó trừ cút chiều nhiều năm là tiếp tục tìm kiếm ra chiều rộng lớn.

Công thức suy rộng

Một số vấn đề về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật

Để tập luyện khả năng đo lường và tính toán giống như gia tăng kiến thức và kỹ năng cho tới bạn dạng thân ái, chúng ta cũng có thể xem thêm một trong những vấn đề về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật sau đây:

Một số vấn đề xem thêm bên phía ngoài sách giáo khoa

Bài 1: Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật có;

 1. a) chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm.
 2. b) chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng lớn 16cm.
 3. c) chiều nhiều năm 35dm, chiều rộng lớn 26dm.
 4. d) chiều nhiều năm 5dm3cm, chiều rộng lớn 3dm4cm.

Bài 2: Tính chu vi diện tích S hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 15cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 15cm.

Bài 3: Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 60cm, chiều rộng lớn vì chưng 1/3 chiều nhiều năm.

 1. a) Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật cơ.
 2. b) Chu vi cấp bao nhiêu chuyến chiều rộng lớn.

Bài 4: Một thửa vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm cấp 3 chuyến chiều rộng lớn. Người tao mong muốn thực hiện một mặt hàng rào xung xung quanh thửa vườn cơ (có cửa chính, từng thoáng cửa 3m). Hỏi mặt hàng rào nhiều năm từng nào mét?

Bài 5: Một hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi cấp 6 chuyến chiều rộng lớn. Tính diện tích S hình cơ.

Theo quy ước của toán học tập, diện tích S của hình chữ nhật sẽ tiến hành tính vì chưng tích của chiều nhiều năm và chiều rộng

Bài toán ở ngoài sách giáo khoa

Một số vấn đề nhập sách giáo khoa toán

Bài 6: (SGK toán lớp 8 tập luyện 1, trang 118)

Diện tích hình chữ nhật thay cho thay đổi ra làm sao nếu:

 1. Chiều nhiều năm tăng gấp đôi, chiều rộng lớn ko đổi?
 2. Chiều nhiều năm và chiều rộng lớn tăng 3 lần?
 3. Chiều nhiều năm tăng 4 chuyến, chiều rộng lớn hạn chế 4 chuyến ?

Bài 7: (SGK toán lớp 8 tập luyện 1, trang 118)

Một gian tham chống đem nền hình chữ nhật với độ dài rộng là 4,2m và 5,4m mang trong mình 1 hành lang cửa số hình chữ nhật độ dài rộng là 1m và 1,6m và một cửa chính hình chữ nhật độ dài rộng là một,2m và 2m.

Ta coi một gian tham chống đạt tới chuẩn chỉnh về độ sáng nếu như diện tích S những cửa ngõ vì chưng 20% diện tích S nền căn nhà. Hỏi gian tham chống bên trên đem đạt tới chuẩn chỉnh về độ sáng hoặc không?

Bài 15: (SGK toán lớp 8 tập luyện 1, trang 119)

Vẽ hình chữ nhật ABCD đem AB = 5cm, BC = 3cm.

 1. Hãy vẽ một hình chữ nhật đem diện tích S nhỏ rộng lớn tuy nhiên đem chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được bao nhiêu hình vì vậy.
 2. Hãy vẽ hình vuông vắn đem chu vi vì chưng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được bao nhiêu hình vuông vắn như vậy? So sánh diện tích S hình chữ nhật với diện tích S hình vuông vắn đem nằm trong chu vi vừa vặn vẽ. Tại sao trong những hình chữ nhật đem nằm trong chu vi thì hình vuông vắn đem diện tích S lớn số 1.

Bài toán nằm trong sách giáo khoa

Hy vọng với những share bên trên của https://sachxua.edu.vn về công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, chúng ta vẫn thu thập cho tới bạn dạng thân ái nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích. Từ cơ, chung quy trình đo lường và tính toán của người sử dụng thân ái nhập học hành và cuộc sống thường ngày đạt được hiệu suất cao tối đa.

Xem thêm:

Xem thêm: công thức tính xác suất

 • TỔNG HỢP BẢNG SIZE QUẦN ÁO TRẺ EM QUẢNG CHÂU MỚI NHẤT

 • CÔNG THỨC TÍNH CHU VI HÌNH TAM GIÁC VUÔNG, CÂN, ĐỀU, VUÔNG CÂN