tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình chọn:

4.1 bên trên 317 phiếu

Bạn đang xem: tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Nếu nhì tiếp tuyến của một đàng tròn trặn hạn chế nhau bên trên một điểm thì: Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả câu nói. thắc mắc Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 79 vô cơ AB, AC theo đòi trật tự là những tiếp tuyến bên trên B, bên trên C của đàng tròn trặn (O)

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả câu nói. thắc mắc Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cơ hội mò mẫm tâm của một miếng mộc hình tròn trụ vị “thước phân giác” Xem câu nói. giải

Quảng cáo

decumar

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi I là phó điểm của những đàng... Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 6 trang 115 SGK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC, K là phó điểm những đàng phân giác của nhì góc ngoài bên trên B và C; D, E, F

Xem câu nói. giải

Bài 26 trang 115 SGK Toán 9 tập luyện 1Giải bài bác 26 trang 115 SGK Toán 9 tập luyện 1. Cho đàng tròn trặn (O), điểm A ở phía bên ngoài đàng tròn trặn. Xem câu nói. giải

Bài 27 trang 115 SGK Toán 9 tập luyện 1

Từ một điểm A ở phía bên ngoài đàng tròn trặn (O), kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đàng tròn trặn.

Xem câu nói. giải

Bài 28 trang 116 sgk Toán 9 - tập luyện 1Giải bài bác 28 trang 116 SGK Toán 9 tập luyện 1. Cho góc xAy không giống góc bẹt. Tâm của những đàng tròn trặn xúc tiếp với nhì cạnh của góc xAy phía trên đàng nào? Xem câu nói. giải Bài 30 trang 116 sgk Toán 9 - tập luyện 1Cho nửa đàng tròn trặn tâm O với 2 lần bán kính AB (đường kính của một đàng tròn trặn phân chia đàng tròn trặn cơ trở thành nhì nửa đàng tròn) Xem câu nói. giải

Bài 31 trang 116 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Giải bài bác 31 trang 116 SGK Toán 9 tập luyện 1. Tam giác ABC nước ngoài tiếp đàng tròn trặn (O).

Xem câu nói. giải

Bài 32 trang 116 sgk Toán 9 - tập luyện 1Cho tam giác đều ABC nước ngoài tiếp đàng tròn trặn nửa đường kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng: Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải