tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

Câu hỏi:

18/07/2020 125,222

Bạn đang xem: tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

A. Là cuộc cách mệnh vô sản

B. Là cuộc cách mệnh dân công ty tư sản loại mới

Đáp án chủ yếu xác

C. Là cuộc cách mệnh giải hòa dân tộc

D. Là cuộc cách mệnh tư sản

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Cách mạng mon Hai năm 1917 ở Nga là cách mệnh dân công ty tư sản loại mới mẻ. Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản bởi giai cấp vô sản lãnh đạo, sau thời điểm thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án hãy chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thái phỏng của Nga hoàng so với cuộc Chiến giành toàn cầu loại nhất 1914 - 1918 như vậy nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến giành toàn cầu loại nhất

B. Đẩy quần chúng. # Nga nhập trận chiến giành đế quốc

C. Tham chiến sở hữu điều kiện

D. Tham gia trận chiến giành khi xuất hiện nay ĐK thuận lợi

Câu 2:

Nga hoàng nhập cuộc Chiến giành thế giời loại nhất (1914 - 1918) vẫn đẩy nước Nga nhập tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh chóng, nàn đói xẩy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng trầm trọng về tài chính, chủ yếu trị - xã hội

D. Bị những nước đế quốc thôn tính

Câu 3:

Tại sao Cách mạng Tháng nhị là cách mệnh dân công ty tư sản loại mới?

Xem thêm: đề thpt quốc gia 2022

A. Do tư sản chỉ dẫn và 2 tổ chức chính quyền tuy nhiên song tồn tại

B. Do tư sản chỉ dẫn và tổ chức chính quyền tư sản được trở thành lập

C. Do giai cấp cho vô sản chỉ dẫn và 2 tổ chức chính quyền tuy nhiên song tồn tại

D. Do giai cấp cho vô sản chỉ dẫn và tổ chức chính quyền Xô viết lách trở thành lập

Câu 4:

Trước trào lưu đấu giành của quần chúng. #, thái phỏng của Nga hoàng như vậy nào?

A. Đàn áp, dập tắt được trào lưu của nhân dân

B. Bỏ chạy rời khỏi nước ngoài

C. Nhờ sự hỗ trợ của những đế quốc khác

D. Bất lực, không thể năng lực kế tiếp cai trị được nữa

Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì?

A. Chính phủ tư sản chuẩn bị bị sụp đổ

B. Các nước đế quốc thứu tự kiêm tính Nga

C. Bùng nổ cuộc cách mệnh nhằm xóa khỏi chính sách Nga hoàng

D. Kinh tế bị rủi ro khủng hoảng trầm trọng

Câu 6:

Mục chi phí nhập Luận cương mon Tư của Lê-nin là gì?

A. Chuyển kể từ cách mệnh dân công ty tư sản thanh lịch cơ hội social công ty nghĩa

B. Tạo ĐK cho tới giai cấp cho tư sản vạc triển

C. Chuyển kể từ chính sách phong loài kiến thanh lịch cách mệnh dân công ty tư sản

Xem thêm: đề thi chuyên anh lớp 10 tphcm

D. Duy trì cơ quan chỉ đạo của chính phủ tạm thời của giai cấp cho tư sản