tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

Câu hỏi:

18/06/2019 98,536

Bạn đang xem: tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

D. (2;2)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn D.

Gọi H (x; y) là trực tâm tam giác ABC nên 

Suy ra:

Vậy H(2; 2).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC với A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4) . Tìm tọa phỏng điểm I là tâm đàng tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. I( 1; 2)            

B. I(2; 1)                     

C. I(1; 1)

D. I(2; 2)

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC, phỏng lâu năm cạnh là 3a . Lấy M, N, P.. chuyến l­ượt phía trên những cạnh BC, CA, AB sao cho tới BM = a; công nhân = 2a và AP = x . Tính x nhằm AM  vuông góc với PN.

A. x = a

B. x = 2a

C. x = 0,8.a

D. x = 0,5.a

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Tính  P = sinA. cos(B + C) + cos A.sin(B + C).

A. P.. = 0

A. P.. = 0

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

B. P = 1

B. P = 1

C. P = - 1

C. P = - 1

D. P = 2

D. P = 2

Câu 4:

Cho hình vuông vắn ABCD, M là vấn đề phía trên đoạn trực tiếp AC sao cho tới AM = AC/4, N là trung điểm của đoạn trực tiếp DC. Tìm mệnh đề đúng?

A. Tam giác BMN là tam giác vuông

B. Tam giác BMN là tam giác cân

C. Tam giác BMN là tam giác đều

D. Tam giác BMN là tam giác vuông cân

Câu 5:

Cho tam giác ABC. Tính P.. = cosA.cos( B + C) – sinA.sin(B + C).

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Câu 6:

Cho biết 3cosα – sinα = 1; 00 < α < 900. Giá trị của tanα bằng:

A. 4/3

B. 3/4

C. 1

Xem thêm: văn tả dòng sông quê em lớp 5 ngắn gọn

D. ½