tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với nó thời điểm ngày hôm nay : Thường với từng môn học tập từng nào chuyến vô tuần.

Tổng hợp ý đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice lớn talk lớn you again.

(Xin kính chào Akiko. Thật thú vị thưa khi chuyện với chúng ta lần tiếp nữa.)

    Nice lớn talk lớn you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị khi thì thầm với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường nên không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, đích rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường nên không?)

No, I'm at trang chủ. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often bởi you have English?

(Tốt cho chính mình. quý khách thông thường với môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tứ chuyến một tuần.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Lời giải chi tiết:

a) How often bởi you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường với môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một chuyến một tuần.)

b) How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường với môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

c) How often bởi you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tứ chuyến một tuần.)

d) How often bởi you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường với môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong thưa.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với hôm này và bàn sinh hoạt nó thông thường xuyên thế nào.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn? - Mình học tập tứ môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh và Khoa học tập.)

- How often bởi you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm chuyến một tuần.)

- How often bởi you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm chuyến một tuần.)

- How often bởi you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

- How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhị chuyến một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often bởi you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often bởi you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons bởi you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons bởi you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice lớn have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice lớn talk lớn you again.

Akiko: Nice lớn talk lớn you, too, Mai. Do you have school today?

Xem thêm: để hàm số đồng biến trên r

Mai: Yes, but not now. I'll go lớn school in the afternoon. How about you?

Akiko: I'm on holiday. How many lessons bởi you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

4. Tony: What subject bởi you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often bởi you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ đồng hồ Anh thế nào, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó mỗi ngày Mai à.

Mai: Bạn với quí môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? quý khách thông thường học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tứ chuyến một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tứ môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, music và Thể dục. Thế còn bạn? quý khách học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm ngày hôm nay là ngày nghỉ ngơi ở mặt mày Nhật.

Nam: Tuyệt vượt lên trên. Thật là quí khi được nghỉ ngơi.

3. Mai: Chào Akiko. Rất mừng rỡ lại được thì thầm với chúng ta.

Akiko: Mình cũng tương đối mừng rỡ khi được thì thầm với chúng ta, Mai? quý khách với nên đến lớp hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko nên giờ đây. Mình tiếp tục đến lớp vô giờ chiều. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn quí môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình quí Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng quí nó. quý khách thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày đến lớp. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tứ chuyến một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai với môn Tiếng Anh tứ chuyến một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam với tứ môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ nghỉ ngơi.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân với môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons bởi you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often bởi you have your favourite lesson?

4. How often bởi you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons bởi you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta với từng nào môn học? - Tôi với 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương quí của chúng ta là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often bởi you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương quí của chúng ta thông thường với bao nhiêu lần? - Tôi với nó thường ngày học tập.)

4. How often bởi you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi với nó phụ vương chuyến một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I bởi. Because I can talk lớn many people from different countries in the World.

(Bạn quí môn Tiếng Anh nên không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi quí. Bởi vì như thế tôi nói theo cách khác chuyện với rất nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên trái đất.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong nghịch tặc.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập vô mon 8. 2. She goes lớn school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy đến lớp thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  Nam: Oh, good. How many lessons bởi you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện tập luyện kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: học phí đại học thăng long

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.