tiếng anh lớp 5 unit 6


Nam: Oh, good. How many lessons vì thế you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

Tổng thích hợp đề ganh đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Long! How was your trip home? - Hi, Mai. It was good, thanks.

(Chào Long! Chuyến về mái ấm của người tiêu dùng thế này rồi? - Chào Mai. Nó chất lượng tốt, cảm ơn.)

b)  Do you have school today, Mai? - Yes, I vì thế.

(Bạn với học tập ngày hôm nay ko Mai? - Vâng, với.)

c)  How many lessons vì thế you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

(Bạn với từng nào tiết học tập hôm nay? - Tôi với bốn: Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Thể dục.)

d)  How about you? Do you have school today? - Not today, but tomorrow. I'm still on holiday!

(Còn các bạn thì sao? Hôm ni các bạn với học tập không? - Hôm ni ko, tuy nhiên ngày mai thì với. Mình vẫn tồn tại trong thời gian ngày nghỉ!)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Bài nghe

a. How many lessons vì thế you have today? - I have five: Maths, IT, Science, Vietnamese, English.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập năm môn: Toán, Công nghệ tin tức, Khoa học tập, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh.)

b. How many lessons vì thế you have today? - I have three: Maths, Vietnamese, English.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tía môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh.)

c. How many lessons vì thế you have today? - I have four: Maths, Music, Vietnamese, PE.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tư môn: Toán, Âm nhạc, giờ đồng hồ Việt, Thể dục.)

d. How many lessons vì thế you have today? - I have four: Maths, Science, Art, Vietnamese.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tư môn: Toán Khoa học tập, Mỹ thuật, giờ đồng hồ Việt.)

e. How many lessons vì thế you have today? - I have three: Maths, Science, Art, Vietnamese.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tía môn: Toán Khoa học tập, Mỹ thuật, giờ đồng hồ Việt.)

Lời giải chi tiết:

How many lessons vì thế you have today? - I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

(Bạn với từng nào bài học kinh nghiệm hôm nay? - Tôi với môn Toán, Tin học tập, Khoa học tập, Tiếng Việt và Tiếng Anh.)

How many lessons vì thế you have on Mondays? - I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

(Bạn với từng nào bài học kinh nghiệm nhập những ngày loại Hai? - Tôi với môn Toán, Tin học tập, Khoa học tập, Tiếng Việt và Tiếng Anh.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Ask and answer questions about the lessons you have today. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn với ngày hôm nay.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons vì thế you have today? - I have four.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập 4 môn.)

- What lessons vì thế you have today? - I have Maths, English, Vietnamese and Music.

(Bạn học tập gì hôm nay? - Mình học tập Toán, giờ đồng hồ Anh giờ đồng hồ Việt và âm thanh.)

Câu 4

 4. Listen and tick.

(Nghe và khắc ghi lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe

1. Long: Hi, Nam.

Nam: Hello, Long. Are you at school now?

Long: Yes, it's break time now.

Nam: Oh, good. How many lessons vì thế you have today?

Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you?

Nam: I'm on holiday today. 

2. Quan: Hi, Minh.

Minh: Hi, Quan. It's nice to tướng talk to tướng you again. Are you at school?

Quan: Yes. It's break time. And you?

Minh: Yes, It's break time for u, too.

Quan: Oh, really? How many lessons vì thế you have today?

Minh: I have four: Science, Music, Art and IT.

3. Nam: Hello, Lan.

Lan: Hello, Nam. How was your trip home?

Nam: It was good, thanks. Do you have lessons today?

Lan: Yes, in the afternoon.

Nam: How many lessons vì thế you have today?

Lan: I have five: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Tạm dịch

1. Long: Chào Nam.

Xem thêm: ### có nghĩa là gì

Nam: Chào Long. Quý Khách đang được ở ngôi trường à?

Long: Ừ, lúc này đang được là giờ giải lao.

Nam: Ồ, chất lượng tốt. Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn học?

Long: Mình học tập tía môn: Toán, Công nghệ tin tức và Khoa học tập. Thế còn bạn?

Nam: Mình được nghỉ ngơi ngày hôm nay.

2. Quân: Chào Minh

Minh: Chào Quân. Rất phấn chấn lại được thủ thỉ với các bạn. Quý Khách đang được ở ngôi trường à?

Quân: Ừ. Đang là giờ giải lao. Còn bạn?

Minh: Ừ. Mình đang dần nhập giờ giải lao.

Quân: Ồ thiệt sao? Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn học?

Minh: Mình học tập tư môn: Khoa học tập, âm thanh, Mĩ thuật và Công nghệ tin tức.

3. Nam: Chào Lan.

Lan: Chào Nam. Chuyến du ngoạn về quê của người tiêu dùng thế nào?

Nam: Rất tuyệt, cám ơn các bạn. Quý Khách với nên học tập ngày hôm nay không?

Lan: Có, nhập giờ chiều.

Nam: Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Lan: Mình học tập năm môn: giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh, Toán, Công nghệ tin tức và Thể dục.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Art        four         lessons          Wednesdays          Tuesday 

My name is Trung. I'm a new pupil in Class 5B. Today is (1) ________. I have five (2) ________: Maths, Vietnamese, Science, IT and PE. Tomorrow is (3) ________. I'll have (4) ________ lessons: Maths, Vietnamese, Music and (5) ________.

Lời giải chi tiết:

1. Tuesday

2. lessons

3.Wednesday

4. four

5. Art

My name is Trung. I’m a new pupil in Class 5B. Today is (1) Tuesday. I have five (2) lessons: Maths, Vietnamese, Science, IT and PE. Tomorrow is (3) Wednesday. I’ll have (4) four lessons: Maths, Vietnamese, Music and (5) Art.

(Tên bản thân là Trung. Mình là một trong học viên mới nhất nhập lớp 5B. Hôm ni là Thứ Ba. Tôi với 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học tập, Tin học tập và Thể dục. Ngày mai là loại Tư. Tôi sẽ sở hữu 4 môn học: Toán, Tiếng Việt, Âm khó nhọc và Mỹ thuật.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

How many lessons vì thế you have today?

(Hôm ni các bạn với từng nào môn học?)

Yesterday was Sunday. It was a holiday.

(Hôm qua loa là Chủ nhật. Nó là ngày nghỉ ngơi.)

Today's Monday and I'm back at school.

(Hôm ni là loại Hai và tôi quay về ngôi trường.)

I have three lessons: Maths, English and Science.

(Tôi với tía môn học: Toán, Tiếng Anh và Khoa học tập.)

Tomorrow's Tuesday. I'll be at school again.

(Ngày mai là loại Ba. Tôi tiếp tục lại cho tới ngôi trường.)

I'll have three more lessons: Maths, Music and Art.

(Tôi sẽ sở hữu thêm thắt tía môn học tập nữa: Toán, Âm nhạc và Mỹ thuật.)

How about you? How many lessons vì thế you have today?

(Còn các bạn thì sao? Hôm ni các bạn với từng nào môn học?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn với nó ngày hôm nay : Thường với từng môn học tập từng nào đợt nhập tuần.

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập nhập mon 8. 2. She goes to tướng school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy tới trường thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: cần cù bù thông minh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.