tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and tick Yes (Y) or No (N). 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Tổng thích hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Are you going lớn Nam's birthday party?

(Bạn tiếp tục chuồn dự tiệc sinh nhật Nam cần không?)

Nam's birthday party? It was last Sunday.

(Tiệc sinh nhật Nam ư? Nó được xem là Chủ nhật trước.)

Oh no! I thought it was today!

(Ôi không! Mình suy nghĩ nó là hôm nay!)

b)  Did you go lớn the party?

(Bạn tiếp tục đi dự tiệc cần không?)

Yes, I did. I went with Phong.

(Vâng, trúng rồi. Mình chuồn với Phong.)

c)  How about you, Mai? Did you go lớn the party?

(Còn chúng ta thì sao Mai? quý khách hàng đưa theo dự tiệc không?)

No, I didn't. I visited my grandparents.

(Không, bản thân ko chuồn. Mình đã từng đi thăm hỏi các cụ bản thân.)

d)  Did you enjoy Nam's các buổi tiệc nhỏ, Phong?

(Bạn đem quí buổi tiệc của Nam ko Phong?)

Yes! We had a lot of fun!

(Có! Chúng bản thân đem thiệt nhiều niềm vui!)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say. 

(Chỉ và phát âm.)

go on a picnic: chuồn dã ngoại 

enjoy the party: tận thưởng bữa tiệc 

join the funfair: tham tham dự lễ hội chợ mừng chơi 

watch TV: xem TV 

Lời giải chi tiết:

a)  Did you go on a picnic? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn đã từng đi dã nước ngoài cần không? - Vâng, trúng rồi. / Không, tôi ko chuồn.)

b)  Did you enjoy the party? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn đem quí buổi tiệc không? - Vâng, tôi đem. / Không, tôi ko quí.)

c)  Did you join the funfair? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn tiếp tục nhập cuộc trung tâm thương mại mừng nghịch ngợm cần không? - Vâng, trúng rồi. / Không, tôi ko nhập cuộc.)

d) Did you watch TV? - Yes, I did / No, I didn't.

(Bạn tiếp tục coi TV cần không? - Vâng, trúng rồi. / Không, tôi ko coi.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những gì chúng ta đã trải.

Lời giải chi tiết:

- Did you go on a picnic? (Bạn đưa theo dã nước ngoài không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã chuồn. / Không, bản thân ko chuồn.) 

- Did you enjoy the weekend? (Bạn đem mừng vào trong ngày vào ngày cuối tuần không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã chuồn. / Không, bản thân ko chuồn.) 

- Did you watch TV? (Bạn đem coi truyền ảnh không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã chuồn. / Không, bản thân ko chuồn.) 

Câu 4

4. Listen and tick Yes (Y) or No (N).

(Nghe và ghi lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: Did you go lớn the zoo yesterday, Linda?

Linda: No, I didn't.

Phong: Did you stay at home?

Linda: Yes, I did.

2. Phong: Were you at the sports festival Mai?

Mai: Oh, yes.

Phong: Did you enjoy it?

Xem thêm: khi bị ong đốt để giảm đau, giảm sưng kinh nghiệm dân gian thường dùng

Mai: No, I didn't. It was ví crowded.

3. Mai: Did you stay at trang chủ yesterday, Tony?

Tony: No, I didn't.

Mai: Where did you go?

Tony: I went lớn visit my grandparents.

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn đã từng đi cho tới sở thú ngày ngày hôm qua cần ko, Linda?

Linda: Không, tớ ko chuồn.

Phong: Bạn đem trong nhà không?

Linda: Vâng, tớ đem.

2. Phong: Bạn đem tham gia tiệc tùng thể thao ko, Mai?

Mai: Ồ, đem.

Phong: Bạn đem quí nó không?

Mai: Không, tớ ko quí. Nó vượt lên trước nhộn nhịp.

3. Mai: Hôm qua quýt chúng ta đem trong nhà ko, Tony?

Tony: Không, tôi ko.

Mai: Bạn đã từng đi đâu?

Tony: Tớ đã từng đi thăm hỏi các cụ của tôi.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5.  Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Lời giải chi tiết:

1. went

2. festival

3. joined

4. sports

5. enjoyed

Linda and Tom were on their holidays. They (1) went to different places. Linda went lớn the (2) Festival of Flowers in Da Lat. Tom (3) joined a (4) sports festival. They (5) enjoyed their holidays very much.

(Linda và Tom tiếp tục trải qua quýt những kỳ ngủ của mình. Họ chuồn nhiều điểm không giống nhau. Linda đã từng đi tiệc tùng hoa ở Đà Lạt. Tom tiếp tục nhập cuộc vào một trong những tiệc tùng thể thao (hội thao). Họ quí những kỳ ngủ của mình thật nhiều.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

What did you vì thế on Teachers’ Day?

(Bạn đã trải gì vào trong ngày Nhà giáo?)

What did you do? What did you do?

(Bạn đã trải gì? quý khách hàng đã trải gì?)

What did you vì thế on Teachers' Day?

(Bạn đã trải gì vào trong ngày Nhà giáo?)

Did you have fun? Did you have fun?

(Bạn đem mừng không? quý khách hàng đem mừng không?)

Yes, we did. We had lots of fun.

(Vâng, Cửa Hàng chúng tôi mừng. Chúng tôi có khá nhiều nụ cười.)

Did you go? Did you go?

(Bạn đã từng đi cần không? quý khách hàng đã từng đi cần không?)

Did you go on a picnic?

(Bạn đã từng đi dã nước ngoài cần không?)

No, we didn't. No, we didn't. We didn't go on a picnic.

(Không, Cửa Hàng chúng tôi ko chuồn. Không, Cửa Hàng chúng tôi ko chuồn. Chúng tôi dường như không chuồn dã nước ngoài.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.