tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.) 

1. Where's the post office?                                

(Bưu năng lượng điện ở đâu?)

It's opposite the stadium.                      

(Nó đối lập sảnh chuyển động.)

2. Where's the cinema?                          

(Rạp chiếu phim ở đâu?)

It's next to tát the post office.                 

(Nó tiếp mặt mũi bưu năng lượng điện.)

3. Where's the supermarket?                  

(Siêu thị ở đâu?)

It's on the corner of the street.      

(Nó phía trên góc lối.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then ask and answer.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau cơ căn vặn và vấn đáp.) 

1. Where's the cinema?

a. It's opposite the museum.

b. It's opposite the library.

2. Where's the restaurant?

a. It's next to tát the supermarket.

b. It's next to tát the stadium.

3. Where's the park?

a. It's on the corner of the street.

b. It's at the over of the street.

Lời giải chi tiết:

1. b

(Rạp chiếu phim ở đâu? Nó đối lập tủ sách.)

2. b

(Nhà sản phẩm ở đâu? Nó tiếp mặt mũi sảnh chuyển động.)

3. a

(Công viên ở đâu? Nó phía trên góc con phố.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát.) 

How can we get there?

(Chúng tao rất có thể cho tới cơ bằng phương pháp nào?)

Where's the park?                               

(Công viên ở đâu?)

It's not very far.                                   

(Nó ko xa thẳm.)

How can we get there?

(Chúng tao rất có thể cho tới cơ bằng phương pháp nào?)

We can go on foot.                              

(Chúng tao rất có thể quốc bộ.)

Where's the supermarket?                 

(Siêu thị ở đâu?)

It's at the over of the street.

(Nó ở ngay lập tức cuối con phố.)

How can we get there?

(Chúng tao rất có thể cho tới cơ bằng phương pháp nào?)

We can take a xe taxi.                              

(Chúng tao rất có thể cút vị xe taxi.)

Where's the Phu Quoc Island?

(Đảo Phú Quốc ở dâu?)

It's very far from here.                         

(Nó xa xôi đối với ở phía trên.)

How can we get there?

(Chúng tao rất có thể cho tới cơ bằng phương pháp nào?)

We can go by boat.                             

(Chúng tao rất có thể cút vị thuyền.)

Bài 4 1

Xem thêm: nghị luận tư tưởng đạo lí

4. Read and tự the tasks.

(Đọc và thực hiện những bài xích luyện sau.)

4.1. Label the places. 

(Điền thương hiệu những vị trí.)

Dear Linda,

I'm happy you're going to tát visit bầm. You can take bus Number 12 at West Street and get off at the fifth stop. Then walk along the street for five minutes. You will see Pear Street at the over of the street. Turn left and you will see a pharmacy on the left. My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Linda thân thiết mến,

Mình cực kỳ vui mừng các bạn sẽ viếng thăm hỏi bản thân. Quý khách hàng rất có thể cút vị xe pháo buýt số 12 bên trên lối West và xuống xe pháo ở trạm ngừng loại 5. Sau cơ quốc bộ dọc từ con phố 5 phút. Bạn tiếp tục thấy lối Pear ở ngay lập tức cuối con cái đường. Rẽ trái khoáy và các bạn sẽ thấy một tiệm thuốc tây phía mặt mũi tay trái khoáy. Nhà bản thân đối lập tiệm thuốc tây. Nó đàng sau một tường rào màu xanh lá cây lá cây.

Hẹn gặp gỡ lại!

Tony

Lời giải chi tiết:

1. bus stop (trạm ngừng xe pháo buýt)

2. Pear Street (đường Pear)

3. pharmacy (tiệm dung dịch tây)

4. Tony's house (nhà của Tony) 

Bài 4 2

4.2. Answer the questions.

(Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. What bus should Linda take?

2. Where should she get off the bus?

3. What's the name of the road at the over of the street?

4. What's opposite Tony's house?

5. What colour is the fence of Tony's house?

Lời giải chi tiết:

1. What bus should Linda take?- She should take bus Number 12.

(Linda nên cút xe pháo buýt nào? - Cô ấy nên cút xe pháo buýt số 12.)

2. Where should she get off the bus? - She should get off at the fifth stop.

(Cô ấy nên xuống xe pháo buýt ở đâu? - Cô ấy nên xuống xe pháo ở trạm số 5.)

3. What's the name of the road at the over of the street? - It's Pear Street.

(Tên lối ở ngay lập tức cuối con phố là gì? - Nó là lối Pear.)

4. What's opposite Tony's house? - A pharmacy is opposite his house.

(Đối diện nhà đất của Tony là gì? - Một tiệm thuốc đối lập mái ấm cậu ấy.)

5. What colour is the fence of Tony's house? - It's green.

(Màu của tường rào mái ấm Tony color gì? - Nó màu xanh lá cây lá cây.)

Bài 5

5. Write the directions.

(Viết những hướng dẫn.)

1. 

A: Where's the park?

B: You are here, at Lemon Street. Go ___________.

2.

A: Where's the pharmacy?

B: Go ___________.

Lời giải chi tiết:

1. A: Where's the park?

(Công viên ở đâu?)

 B: You are here, at Lemon street. Go straight ahead. Turn right at Orange street. The park is on the corner of Orange street and Apple Street.

(Bạn ở phía trên, ngay lập tức lối Lemon. Đi trực tiếp về phần bên trước, Rẽ nên bên trên lối Orange. Công viên ở góc cạnh lối Orange và lối Apple.)

2. A: Where's the pharmacy?

(Hiệu dung dịch tây ở đâu?)

 B: Go straight ahead. Turn right at Pear street. The pharmacy is on the corner of Pear street and Apple street and opposite the cinema.

(Đi trực tiếp về phần bên trước. Rẽ nên bên trên lối Pear. Hiệu dung dịch tây ở góc cạnh lối Pear và lối Apple và đối lập rạp chiếu phim.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Vẽ một phiên bản loại giản dị và đơn giản đi đường cho tới nhà của bạn kể từ ngôi trường của công ty.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô color những ngôi sao)

Bây giờ tôi rất có thể...

- căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về hướng dẫn và phương tiện đi lại đi đi lại lại.

Xem thêm: phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

- nghe và gạch ốp bên dưới, những đoạn văn về thể hiện hướng dẫn.

- phát âm và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về đưa đi ra hướng dẫn.

- ghi chép những hướng dẫn.