tiếng anh lớp 5 unit 1 lesson 2


3. Chúng tao nằm trong thưa. Hỏi và trá điều nhửng thắc mắc về điểm chúng ta sống

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 1 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What's your hometown, Trung? - It's Da Nang.  

(Quê của doanh nghiệp là ở đâu vậy Trung? - Tại TP. Đà Nẵng.)

b) Oh, I lượt thích Da Nang. Did you live in the city? - No, I didn't. I lived in a village in the mountains.

(Ồ, mình yêu thích TP. Đà Nẵng. quý khách sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh nên không? - Không, ko nên. Mình sinh sống ở một ngôi buôn bản miền núi.)

c) What's your village like? - It's small and quiet.

(Ngôi buôn bản của doanh nghiệp ra sao? - Nó nhỏ và yên ổn tĩnh.)

d) Is it beautiful? - Yes, I think so sánh.                 

(Nó đẹp mắt nên không? - Vâng, bản thân suy nghĩ thế.)           

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát âm.)

Lời giải chi tiết:

a) What's the thành phố like?  - It's big and busy.       

(Thành phố thì ra sao? - Nó rộng lớn và náo sức nóng.)                 

b) What's the village like? - It's far and quiet.              

(Làng quê thì ra sao? - Nó xa thẳm và yên ổn tĩnh.)           

c) What's the town like? - It's large and crowed. 

(Thị trấn thì ra sao? - Nó to lớn và nhộn nhịp.)                  

d) What's the island like? - It's small and pretty. 

(Hòn hòn đảo thì ra sao? - Nó nhỏ và xinh đẹp mắt.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về điểm chúng ta sinh sống.

Lời giải chi tiết:

- Where tự you live?  => I live in the city

(Bạn sinh sống ở đâu? - Mình sinh sống vô thành phố Hồ Chí Minh.)

- What's it like? => It's busy and crowded

(Thành phố như vậy nào? - Nó sống động và nhộn nhịp.)

- Who tự you live with? => I live with my parents

(Bạn sinh sống với ai? - Mình sinh sống với thân phụ u.) 

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

1. Tom lives in a ___________.

a. pretty and quiet village

b. pretty and busy town

2. Tony's thành phố is ___________.

a. crowded and busy

b. large and busy

3. Peter's town is ___________.

a. big and crowded

b. small and busy

4. Linda lives in a ___________.

a. big and busy city

b. small and busy city

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Trung: Where tự you live?

Tom: I live in a village.

Trung: What's it like?

Tom: It's pretty and quiet.

2. Trung: Where tự you live?

Tony: I live in a thành phố.

Trung: What's it like?

Tony: It's large and busy.

3. Trung: Where tự you live, Peter?

Peter: I live in a town.

Trung: What's it like?

Peter: It's small and busy.

4. Trung: Where tự you live?

Linda: I live in a thành phố.

Trung: What's it like?

Linda: It's big and busy.

Tạm dịch:

1. Trung: Bạn sinh sống ở đâu?

Tom: Mình sinh sống vô một ngôi buôn bản.

Trung: Nó như vậy nào?

Tom: Nó xinh đẹp mắt và yên ổn tĩnh.

2. Trung: Bạn sinh sống ở đâu?

Tony: Mình sinh sống vô một trở nên phố

Trung: Nó như vậy nào?

Tony: Nó rộng lớn và sống động.

3. Trung: Bạn sinh sống ở đâu, Peter?

Peter: Mình sinh sống vô một thị xã.

Trung: Nó như vậy nào?

Peter: Nó nhỏ và sống động.

4. Trung: Bạn sinh sống ở đâu?

Linda: Mình sinh sống vô một thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm: chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nội dung cơ bản của pháp luật về

Trung: Nó như vậy nào?

Linda: Nó rộng lớn và sống động.

Lời giải chi tiết:

1. Tom lives in a pretty and quiet village.

(Tom sinh sống vô một ngôi buôn bản đẹp mắt và yên ổn tĩnh.)

2. Tony’s thành phố is large and busy.

(Thành phố của Tony thì to lớn và náo sức nóng.)

3. Peter’s town is small and busy.

(Thị trấn của Peter thì nhỏ và náo sức nóng.)

4. Linda lives in a big and busy city.

(Linda sinh sống ở một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn và náo sức nóng.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. What's your address? 

(Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?)

2. What's your hometown like?

(Quê mùi hương của doanh nghiệp như vậy nào?)

3. Who tự you live with?

(Bạn sinh sống với ai?)

4. Do you lượt thích living there? Why?/ Why not?

(Bạn quí cuộc sống thường ngày ở ê nên không? Tại sao?/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. It's 128/27, Thien Phuoc street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Hoặc: It's not number, village road. 

(Nó là số 128/27, đàng Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Sài Gòn. 

Hoặc: Nó không tồn tại số, đàng buôn bản.)

2. It's big and busy. Hoặc: It's small and quiet. 

(Nó rộng lớn và náo sức nóng. Hoặc: Nó nhỏ và yên ổn tĩnh.)

3. I live with my parents.  Hoặc:  I live with my grandparents. 

(Tôi sinh sống với cha mẹ. Hoặc: Tôi sinh sống với các cụ.)

4. Yes, I tự. Because it has the modern life, high education, and good health care.

Hoặc: Yes, I tự. Because it has fresh air and quiet.

(Vâng, tôi quí. Bởi vì thế nó đem cuộc sống thường ngày văn minh, nền dạy dỗ rất chất lượng và che chở sức mạnh chất lượng.

Hoặc: Vâng, tôi quí. Bởi vì thế nó đem không gian trong sạch và yên ổn tĩnh.)

Bài 6

6. Let's play. 

(Chúng tao nằm trong nghịch tặc.)

Spot the difference.

(Phát hiện tại điểm khác lạ.)

Lời giải chi tiết:

Picture a (Tranh a)

Picture b (Tranh b)

5 cars (5 dù tô)

6 cars (6 dù tô)

None 

(Không có)

A woman in front of the yellow building

(Một người phụ phái nữ trước tòa ngôi nhà màu sắc vàng)

2 people in the right side

(2 đứa ở mặt mũi phải)

3 people in the right side

(3 đứa ở mặt mũi phải)

STOP sign

(biển báo STOP)

BUS STOP sign 

(biển báo BUS STOP)

There is a logo of pills in top of the pharmacy

(Có một hình viên dung dịch bên trên cái của quầy thuốc.)

None

(Không có)

The tree is as tall as the building.

(Cái cây cao vị toà ngôi nhà.)

The tree is taller the the building.

(Cái cây cao hơn nữa toà ngôi nhà.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau dó phát âm rộng lớn những câu sau. Đọc và lưu lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)

 • Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. Ask and answer questions about address. 4. Listen and complete. 5. Read and complete. 6. Let's sing.

 • Ngữ pháp Unit 1 SGK giờ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện tập luyện kể từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: học đối phó là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.