tiếng anh 9 unit 6 skills 1Với lời nói giải bài xích tập luyện Unit 6 lớp 9: Skills một trong các Unit 6: VietNam then and now Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6.

Unit 6 lớp 9: Skills 1

Unit 6 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 6 skills 1

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Work in pairs lớn answer the following questions. (Làm việc theo dõi cặp rồi vấn đáp thắc mắc sau.)

Unit 6 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới

1. What are the things in the pictures?

2. When and where can you see them?

3. How different are they?

Gợi ý:

1. The first picture shows an old tram. The second picture shows a modern train.

2. The tram would have been seen in a town or đô thị. These trains can be seen nowadays in big, modern cities.

Old tram Modern train
Compartment Two or three Four
Speed Low High
Air-conditioner No Yes
Runs on The ground at street level Elevated tracks
Powered by Overhead electricity wires Electromagnetics

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Những loại nhập giành giật là gì?

- Hình hình họa thứ nhất đã cho thấy một con xe năng lượng điện cũ. Hình hình họa loại nhì đã cho thấy một đoàn tàu tiến bộ.

2. quý khách rất có thể trông thấy bọn chúng lúc nào và ở đâu?

- Xe năng lượng điện sẽ tiến hành trông thấy nhập một thị xã hoặc TP.HCM. Ngày ni rất có thể thấy những chuyến tàu này ở những TP.HCM rộng lớn, tiến bộ.

3. Chúng không giống nhau như vậy nào?

Tàu cũ

Tàu hiện tại đại

Ngăn

Hai hoặc ba

Bốn

Tốc độ

Thấp

Cao

Máy điều hòa

Không

Đúng

Chạy trên

Mặt khu đất ở lối phố

Các tuyến phố bên trên cao

Được hỗ trợ bởi

Dây năng lượng điện bên trên cao

Điện từ

2. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow. (Bây giờ phát âm bài xích báo ở tập san du ngoạn. Sau ê vấn đáp thắc mắc sau.)

Quảng cáo

THE TRAM SYSTEM IN HA NOI: THEN AND NOW

Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap lớn get around the đô thị and lớn the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

Now, after more kêu ca trăng tròn years, the population of Ha Noi has risen from about two million people lớn more kêu ca six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands, Ha Noi is launching its first skytrain system, connecting Cat Linh and Ha Dong. The system is expected lớn begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains. Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected lớn be completed in a few years.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

HỆ THỐNG XE ĐIỆN Tại HÀ NỘI: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Hà Nội sở hữu lối xe pháo năng lượng điện thứ nhất nhập năm 1900. Hệ thống xe pháo năng lượng điện là một phương tiện đi lại vận tải đường bộ chủ yếu của TP.HCM nhập thập kỉ loại 9 và thiệt vậy hình hình họa của con xe năng lượng điện và tiếng động leng reng của chính nó đã từng đi thâm thúy nhập trái ngược tim và tâm trí của những người Hà Thành. Bởi vì thế nó tiện lợi và rẻ rúng Lúc lên đường vòng xung quanh TP.HCM và vùng ngoại thành vày xe pháo năng lượng điện, khối hệ thống này tiếp tục rất rất thông dụng.

Ngày ni, sau rộng lớn hai mươi năm, dân sinh của Hà Thành đã tiếp tục tăng kể từ 2 triệu con người lên rộng lớn 6 triệu người; vậy nên, con số phương tiện đi lại bên trên trên phố đã tiếp tục tăng đáng chú ý. Đế đáp ứng nhu cầu nhu yếu đi đi lại lại tăng vọt, Hà Thành đang được khai trương thành lập hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao, thông suốt Cát Linh và HĐ Hà Đông. Hệ thống được chờ mong tiếp tục chính thức sinh hoạt nào là năm năm 2016 với 4 toa tàu năng lượng điện thứ nhất. Hơn nữa, dự án công trình khối hệ thống lối ray mới nhất bao hàm 8 km lối ray xe pháo năng lượng điện bên trên cao và 4 km lối ray ngầm bên dưới mặt mày khu đất, thông suốt căn nhà ga trung tâm Hà Thành và Nhơn đang rất được kiến thiết và chờ mong tiếp tục hoàn thành xong nhập vài ba năm nữa.

Câu hỏi:

1. In which century was the tram system built?

2. What was the role of the tram system in Ha Noi?

3. When was the system removed?

4. What has happened lớn Ha Noi's population over the last two decades?

Đáp án:

1. In the 20th century.

2. It was a major means of transport for Hanoians.

3. In 1990.

4. The population has increased dramatically.

5. New rail systems including a skytrain and a subway are under way.

6. The first tramways in 1900.

Giải thích:

1. Thông tin: Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

2. Thông tin: Since it was convenient and cheap lớn get around the đô thị and lớn the suburban areas by tram, the system was very popular.

3. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades … However, due lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

4. Thông tin: However, due lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

5. Thông tin: Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected lớn be completed in a few years.

Hướng dẫn dịch:

1. Hệ thống xe pháo năng lượng điện được kiến thiết nhập thế kỷ nào?

- Vào thế kỷ trăng tròn.

2. Vai trò của khối hệ thống xe pháo năng lượng điện ở Hà Thành là gì?

- Nó là 1 trong phương tiện đi lại giao thông vận tải chủ yếu của những người Hà Thành.

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

3. Hệ thống được gỡ vứt Lúc nào?

- Năm 1990.

4. Điều gì tiếp tục xẩy ra với dân sinh Hà Thành nhập nhì thập kỷ qua?

- Dân số tăng đột biến chuyển.

5. Hệ thống xe pháo năng lượng điện ở Hà Thành mới đây và đã được nâng cao như vậy nào?

- Hệ thống đường tàu mới nhất bao hàm tàu năng lượng điện bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm đang rất được xây dựng.

6. quý khách nghĩ về khối hệ thống giao thông vận tải nào là tuyệt vời rộng lớn với những người Hà Nội?

- Những con cái tàu năng lượng điện thứ nhất nhập năm 1900.

3. Decide if the following statements are true (T) or false (F). (Xem những câu sau là chính (T) hoặc sai (F))

1. The purpose of the passage is lớn persuade people lớn go by skytrain.

2. Hanoians were deeply attached lớn their tram system.

3. The tram system of Ha Noi only operated in the downtown area.

4. There has been a sharp increase in the number of vehicles in Ha Noi.

5. The new skytrain has been running for two years.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: Mục đích của đoạn văn là trình làng, ko thuyết phục lên đường loại phương tiện đi lại nào là.

2. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

3. Thông tin: Since it was convenient and cheap lớn get around the đô thị and lớn the suburban areas by tram, the system was very popular.

4. Thông tin: Now, after more kêu ca trăng tròn years, the population of Ha Noi has risen from about two million people lớn more kêu ca six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically.

5. Thông tin: The system is expected lớn begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains.

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của đoạn văn là thuyết phục quý khách lên đường xe pháo năng lượng điện bên trên cao.

2. Người Hà Thành khăng khít thâm thúy với hệ thông tàu năng lượng điện của mình.

3. Hệ thống xe pháo năng lượng điện của Hà Thành chỉ sinh hoạt ở điểm trở thành thị.

4. Có sự tăng nhanh chóng con số phương tiện đi lại ở Hà Thành.

5. Hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao mới nhất tiếp tục chạy được hai năm.

4. Work in pairs. List different types of traditional and modern transport systems in Viet Nam. (Làm việc theo dõi cặp. Liệt kê những loại phương tiện đi lại giao thông vận tải truyền thống cuội nguồn và tiến bộ ở nước ta.)

Past Present
Road types path, earthen road, trench, brick road, tunnel, alley, tram system underpass, flyover, skytrain system, sky walk system, cable xế hộp, tunnel, alley
Vehicles bicycle, rickshaw, coach, train, tram motorbike, bicycle, coach, train, xế hộp, tram, plane

Hướng dẫn dịch:

Quá khứ

Hiện tại

Loại đường

đường lên đường, lối khu đất, rãnh, lối gạch men, căn hầm, hẻm, khối hệ thống xe pháo điện

hầm chui, cầu vượt lên trước, khối hệ thống tàu năng lượng điện bên trên cao, khối hệ thống quốc bộ bên trên cao, cáp treo, hầm, hẻm

Phương tiện

xe giẫm, xe pháo kéo, huấn luyện và giảng dạy viên, xe pháo lửa, xe pháo điện

xe máy, xe đạp điện, xe pháo khách hàng, xe pháo lửa, xe pháo tương đối, xe pháo năng lượng điện, máy bay

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live? (Thảo luận những thay cho thay đổi nhập giao thông vận tải ở vùng xung xung quanh chúng ta. Có điều gì banjnthichs rộng lớn ở giao thông vận tải truyền thống cuội nguồn hoặc tiến bộ điểm chúng ta sinh sống không?)

Hướng dẫn dịch:

- Tôi mến dùng lối lên đường dành riêng cho những người quốc bộ rộng lớn là vỉa hè bên trên những tuyến phố sầm uất ở TP.HCM của tôi cũng chính vì nó an toàn và đáng tin cậy rất là nhiều mang lại cỗ hành và ở ê không nhiều ô nhiễm và độc hại rộng lớn.

- Những tuyến phố ở thôn tôi tiếp tục thay cho thay đổi đáng chú ý. Nhưng tôi mến những tuyến phố khu đất rộng lớn là lối bê tông cũng chính vì nông thôn coi "xanh hơn" với những tuyến phố ê.

Gợi ý:

I prefer the modern train kêu ca the old tram in my đô thị because it’s much faster and it has air conditioner sánh that my trip is more comfortable.

Now in đô thị, there are more buses kêu ca in the past. I lượt thích that because they help lớn reduce pollution and the fees are quite cheap.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mến tàu tiến bộ rộng lớn tàu năng lượng điện cũ nhập TP.HCM của tôi vì thế nó nhanh chóng rất là nhiều và sở hữu máy điều tiết nhằm chuyến hành trình của tôi tự do rộng lớn.

Bây giờ nhập TP.HCM, có rất nhiều xe pháo buýt hơn trước đây phía trên. Tôi mến vấn đề này vì thế bọn chúng canh ty thuyên giảm ô nhiễm và độc hại và lệ phí khá rẻ rúng.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat vì thế you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đề thi anh thpt quốc gia 2022

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp